Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizyty Studyjne Wizyty studyjne dla kadry zarządzającej, decydentów i specjalistów z zakresu edukacji oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego Fundacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizyty Studyjne Wizyty studyjne dla kadry zarządzającej, decydentów i specjalistów z zakresu edukacji oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego Fundacja."— Zapis prezentacji:

1 Wizyty Studyjne Wizyty studyjne dla kadry zarządzającej, decydentów i specjalistów z zakresu edukacji oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

2 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie WIZYTY STUDYJNE Co to jest wizyta studyjna? Wizyta studyjna to krótkie spotkanie (3-5 dni), w małej grupie (10-15 osób), specjalistów z różnych krajów europejskich, pracujących na co dzień w podobnych obszarach edukacji ogólnej lub kształcenia i doskonalenia zawodowego. Wizyta studyjna wspiera rozwój zawodowy specjalistów zajmujących się edukacją ogólną i kształceniem zawodowym. Wizyty studyjne mogą dotyczyć: edukacji ogólnej, kształcenia i doskonalenia zawodowego, obu dziedzin jednocześnie.

3 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Wizyty studyjne są częścią programu Uczenie się przez całe życie. Organizuje się je w roku akademickim, od września do czerwca każdego roku, w 33 krajach: 27 państwach członkowskich UE oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji. WIZYTY STUDYJNE

4 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Terminy składania wniosków w 2013: - do 28 marca 2013 - dla wizyt odbywających się od września 2013 do lutego 2014 - do 28 października 2013 - dla wizyt odbywających się od marca do czerwca 2014 Wizyty należy wybrać z Katalogu wizyt studyjnych 2013/2014 opublikowanym na stronie: www.sv.org.plwww.sv.org.pl Wizyty odbywają się w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. WIZYTY STUDYJNE

5 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Rok 2013/2014 1.Wspieranie współpracy pomiędzy obszarami kształcenia, szkolenia i pracy; 2.Wspieranie wstępnego i ustawicznego szkolenia nauczycieli, osób prowadzących szkolenia oraz kadry kierowniczej instytucji zajmujących się kształceniem i szkoleniem; 3. Promowanie przyswajania kluczowych kompetencji za pośrednictwem systemu kształcenia i szkolenia; 4. Propagowanie włączenia społecznego i równości płci w obszarze kształcenia i szkolenia, łącznie z integracją migrantów; 5. Opracowywanie strategii uczenia się przez całe życie i mobilności. WIZYTY STUDYJNE Tematy wizyt studyjnych

6 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Osoby uprawnione do udziału w programie Wizyt Studyjnych: przedstawiciele władz lokalnych, regionalnych i krajowych; dyrektorzy instytucji oferujących kształcenie i szkolenie zawodowe; przedstawiciele centrów doradztwa lub potwierdzania kwalifikacji lub akredytacji; dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i przedszkoli, osoby szkolące nauczycieli; inspektorzy kształcenia i szkolenia zawodowego; przedstawiciele sieci i stowarzyszeń edukacyjnych i szkoleniowych; pedagodzy lub doradcy zawodowi; przedstawiciele usługodawców działających w edukacji i szkoleniach; pracownicy biur pracy lub ośrodków doradztwa zawodowego. WIZYTY STUDYJNE

7 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Osoby uprawnione do udziału w programie Wizyt Studyjnych: kierownicy działów kadr; kierownicy działów szkoleń w przedsiębiorstwach; przedstawiciele izb gospodarczych/ przemysłowych/ rzemieślniczych; przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców przedstawiciele związków zawodowych; właściciele lub kierownicy małych i średnich przedsiębiorstw; pracownicy naukowi szkół wyższych WIZYTY STUDYJNE

8 Budżet na rok 2013/2014: 260 000 EUR WIZYTY STUDYJNE Finansowanie udziału w wizycie studyjnej Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Udział w wizycie finansowany jest z funduszy Komisji Europejskiej w formie indywidualnego grantu średni grant: 1582 Euro liczba miejsc w 2013: 164

9 Środki finansowe (w EUR) przyznane przez Narodową Agencję na udział w wizycie studyjnej obejmują: koszty utrzymania z uwzględnieniem ubezpieczenia podróżnego tabela stawek na stronie internetowej programu Wizyty Studyjne www.sv.org.plwww.sv.org.pl koszty podróży i koszty wizy wjazdowej/wyjazdowej w 2013/2014: od 350 do 500 EUR oraz ewentualne koszty uczestnictwa osób ze specjalnymi potrzebami/osób towarzyszących pod warunkiem, że będzie to zaznaczone we wniosku WIZYTY STUDYJNE Finansowanie udziału w wizycie studyjnej Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie

10 Zespół programu Wizyty Studyjne Anna Dębska adebska@frse.org.pladebska@frse.org.pl Agata Rogozik arogozik@frse.org.plarogozik@frse.org.pl www.frse.org.pl www.sv.org.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wizyty Studyjne Wizyty studyjne dla kadry zarządzającej, decydentów i specjalistów z zakresu edukacji oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego Fundacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google