Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wizyty Studyjne Program Wizyty Studyjne dla kadry zarządzającej, decydentów i specjalistów z zakresu edukacji oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wizyty Studyjne Program Wizyty Studyjne dla kadry zarządzającej, decydentów i specjalistów z zakresu edukacji oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego."— Zapis prezentacji:

1 Wizyty Studyjne Program Wizyty Studyjne dla kadry zarządzającej, decydentów i specjalistów z zakresu edukacji oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

2 WIZYTY STUDYJNE Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Comenius Edukacja szkolna Erasmus Szkoły wyższe Leonardo da Vinci Kształcenie i doskonalenie zawodowe Grundtvig Edukacja dorosłych Program międzysektorowy wizyty studyjne 4 rodzaje aktywności – rozwój polityki edukacyjnej (wizyty studyjne); kształcenie językowe; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych; rozpowszechnianie przykładów najlepszej praktyki Program Jean Monnet 3 rodzaje aktywności – Akcja Jean Monnet; europejskie instytucje; stowarzyszenia europejskie

3 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie WIZYTY STUDYJNE Komisja Europejska http://ec.europa.eu/education/index_en.htm CEDEFOP - Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego w Salonikach, Grecja http://studyvisits.cedefop.europa.eu/ Narodowa Agencja Program Wizyty Studyjne http://sv.org.pl

4 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Co to jest wizyta studyjna? Wizyta studyjna to krótkie spotkanie (3-5 dni), w małej grupie (10-15 osób), specjalistów z różnych krajów europejskich, pracujących na co dzień w podobnych obszarach edukacji ogólnej lub kształcenia i doskonalenia zawodowego. Program Wizyt Studyjnych umożliwia tworzenie połączeń pomiędzy programami sektorowymi: Comenius, Grundtvig, Erasmus, Leonardo da Vinci dzięki udziałowi ekspertów z różnych dziedzin w wizytach. WIZYTY STUDYJNE

5 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Główny cel wizyt studyjnych: kształtowanie polityki edukacyjnej i współpraca w obszarze kształcenia na poziomie europejskim w procesie uczenia się przez całe życie poprzez: wyjazdy indywidualne organizowanie wizyty studyjnej w swoim kraju WIZYTY STUDYJNE Udział w programie umożliwia wymianę dobrych praktyk i informacji na wybrany temat dotyczący edukacji oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego. Wizyta studyjna wspiera rozwój zawodowy specjalistów zajmujących się edukacją ogólną i kształceniem zawodowym.

6 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie WIZYTY STUDYJNE Cele programu Wizyty Studyjne: · umożliwienie osobom na kierowniczych stanowiskach na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym lepszego zrozumienia określonych aspektów polityk w zakresie edukacji i szkolenia zawodowego oraz obszarów wspólnego zainteresowania w innych krajach; kontynuowanie wymiany dobrych praktyk, pomysłów i informacji przez uczestników programu, z uwzględnieniem uczestników i gospodarzy wizyt; wzbogacenie przepływu informacji pomiędzy uczestniczącymi krajami i na poziomie europejskim, z uwzględnieniem poziomu tworzenia polityki.

7 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie WIZYTY STUDYJNE Priorytety programu Wizyty Studyjne: urzeczywistnianie uczenia się przez całe życie i mobilności edukacyjnej; poprawa jakości i skuteczności oferty i efektów kształcenia; promowanie sprawiedliwości i aktywnej postawy obywatelskiej; zwiększanie innowacyjności i kreatywności, w tym przedsiębiorczości, na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia.

8 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie WIZYTY STUDYJNE Kluczowe tematy programu Wizyty Studyjne na rok 2011/2012: 1.Wspieranie współpracy pomiędzy obszarami kształcenia, szkolenia i pracy 2.Wspieranie wstępnego i stałego szkolenia nauczycieli, osób prowadzących szkolenia oraz kadry kierowniczej instytucji zajmujących się kształceniem i szkoleniem 3.Promowanie przyswajania kluczowych kompetencji za pośrednictwem systemu kształcenia i szkolenia 4.Propagowanie włączania społecznego i równości płci w obszarze kształcenia i szkolenia, łącznie z integracją migrantów 5.Opracowywanie strategii uczenia się przez całe życie i mobilności

9 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Program skierowany jest do obywateli lub stałych rezydentów 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, krajów EFTA (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz krajów kandydujących (Turcja, Chorwacja i była Jugosławiańska Republika Macedonii) Do 2010 r - 50.000 specjalistów z dziedziny kształcenia i doskonalenia zawodowego wzięło udział w programie Wizyty Studyjne W roku 2010/11: 2544 dofinansowań wyjazdów indywidualnych w ramach programu 163 dofinansowań wyjazdów polskich uczestników wizyt studyjnych zgłoszono 266 wizyt do Katalogu Wizyt Studyjnych 2010/2011 16 wizyt studyjnych organizowanych w Polsce WIZYTY STUDYJNE

10 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Osoby uprawnione do udziału w programie Wizyt Studyjnych: przedstawiciele władz lokalnych, regionalnych i krajowych; dyrektorzy instytucji oferujących kształcenie i szkolenie zawodowe; centra doradztwa lub potwierdzania kwalifikacji lub akredytacji; dyrektorzy szkół i osoby szkolące nauczycieli; inspektorzy kształcenia i szkolenia zawodowego; przedstawiciele sieci i stowarzyszeń edukacyjnych i szkoleniowych; pedagodzy lub doradcy zawodowi; przedstawiciele usługodawców działających w edukacji i szkoleniach; pracownicy biur pracy lub ośrodków doradztwa zawodowego. WIZYTY STUDYJNE

11 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Osoby uprawnione do udziału w programie Wizyt Studyjnych: kierownicy działów kadr; kierownicy działów szkoleń w przedsiębiorstwach; przedstawiciele izb gospodarczych/ przemysłowych/ rzemieślniczych; przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców przedstawiciele związków zawodowych; właściciele lub kierownicy małych i średnich przedsiębiorstw; pracownicy naukowi szkół wyższych WIZYTY STUDYJNE

12 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Wizyty studyjne w I semestrze roku 2010/2011 Regionale Partnerschaft zugunsten der Berufsbildung nr 114 Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, Kartuzy 13-17 wrzesień 2010 Developing professional skills by in-service training for new teachers nr 75 Wydział Edukacji, Urząd Miasta Bytom ( 4-8 październik 2010 ) Comment reconnaitre les besoins de formation des enseignants et des directeurs Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Szczecin 4-10 październik 2010 Education, Innovations, Enterpreneurship From Kindergarten Up To The Adult Life Kuratorium Oświaty Rzeszów ( 18-22 październik 2010 ) nr 16 WIZYTY STUDYJNE

13 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Wizyty studyjne w II semestrze 2010/2011: Craft Bridge - partnership experience in VET system in crafts professions - Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Wrocław Measures to improve the quality of VET in aspect of requirements of labour market - Departament Edukacji, Kultury i Sportu, Urząd Miasta, Białystok The role of career guidance, information and training for the labour market - Wojewódzki Urząd Pracy, Białystok Increasing literacy and numeracy levels in Silesia region - Kuratorium Oświaty, Katowice Shaping sensitivity of a human through art education - Świetokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kielce European dimension of vocational education and training - Kuratorium Oświaty,Kielce Health education and promotion in society–institutional and civic initiatives - Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, Łódź Teaching mother tongue and foreign language in early education - Niepubliczne Przedszkole Świat Bajek, Piaseczno WIZYTY STUDYJNE

14 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Wizyty studyjne w II semestrze 2010/2011: Evaluation als Mittel zur Beeinflussung von Schulqualität - Kuratorium Oświaty, Poznań Educational trendsetting – looking for new solutions - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Sieradz Wie kann man effektiv Fremdsprachen lernen und lehren - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Toruń Intercultural Education In Educational Projects - Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Toruń Moderne Bildung und berufliche Schulungen für den Arbeitsmarkt - Centrum Doskonalenia i Edukacji, Włocławek Craft Bridge - partnership experience in VET system in crafts professions - Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Wrocław WIZYTY STUDYJNE

15 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Finansowanie WIZYTY STUDYJNE Wyjazdy indywidualne: stawka ryczałtowa na każdy dzień pobytu +1 stawka na czas podróży (max. 6 stawek) koszty podróży Dofinansowanie przyznawane jest przez Narodową Agencję

16 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Terminy na rok 2011: dwa terminy składania wniosków w 2010: dwa terminy składania wniosków w 2010: - do 31 marca 2011 - do 15 października 2011 składanie propozycji wizyt studyjnych do katalogu 2012/2013: składanie propozycji wizyt studyjnych do katalogu 2012/2013: do 15 października 2011 do 15 października 2011 WIZYTY STUDYJNE

17 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie WIZYTY STUDYJNE Kluczowe tematy wybierane przez beneficjentów Rok 2010 – I runda Źródło danych: FRSE, dane własne z 2010 r.

18 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie WIZYTY STUDYJNE Najczęściej wybierany język roboczy wizyt studyjnych Rok 2010 – I runda Źródło danych: FRSE, dane własne z 2010 r.

19 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie WIZYTY STUDYJNE Uczestnicy wizyt studyjnych według województw Rok 2010 – I runda Źródło danych: FRSE, dane własne z 2010 r.

20 Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Zespół programu Wizyty Studyjne: Anna Dębska (koordynator) adebska@frse.org.pladebska@frse.org.pl Agata Rogozik arogozik@frse.org.plarogozik@frse.org.pl Dominika Nozdryń-Płotnicka dplotnicka@frse.org.pldplotnicka@frse.org.pl www.sv.org.pl WIZYTY STUDYJNE


Pobierz ppt "Wizyty Studyjne Program Wizyty Studyjne dla kadry zarządzającej, decydentów i specjalistów z zakresu edukacji oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google