Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REFORMA SIECI EURES WDRAŻANIE ROK 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REFORMA SIECI EURES WDRAŻANIE ROK 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie."— Zapis prezentacji:

1 REFORMA SIECI EURES WDRAŻANIE ROK 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

2 Cele reformy Przekształcenie sieci EURES w instrument skutecznie przyczyniający się do realizacji strategii Europa 2020

3 Cele reformy Z rocznej analizy wzrostu gospodarczego, wykonanej przez KE wynika, że zaledwie 2, 8 % ludności UE w wieku produkcyjnym mieszka i pracuje poza ojczyzną- w innym państwie członkowskim…

4 Cele reformy Rozszerzenie sieci EURES na konkretne grupy pracowników skłonnych do mobilności oraz pracodawców, doświadczających trudności związanych z rekrutacją na terenie kraju.

5 Cele reformy Sieć EURES ma zostać przekształcona w instrument zatrudnienia, koncentrujący się szczególnie na pośrednictwie pracy oraz potrzebach pracodawców. Jednym z priorytetów będzie także integracja mobilnych pracowników

6 Główne założenia rozszerzenie możliwości świadczenia usług w ramach sieci EURES na wszystkie podmioty publiczne i zewnętrzne na terenie kraju, które są uprawnione do prowadzenia pośrednictwa pracy oraz spełnią kryteria akredytacji ustalone przez Komisję Europejską(agencje zatrudnienia, OHP )

7 Główne założenia wprowadzenie podziału podmiotów realizujących działania EURES na terenie kraju na 3 kategorie oraz określenie nowego zakresu ich zadań,

8 Główne założenia Poziom europejski-Komisja Europejska Poziom krajowy: 1.Członkowie EURES 2.Partnerzy sieci EURES 3.Zrzeszeni partnerzy EURES Poziom europejski-Komisja Europejska Poziom krajowy: 1.Członkowie EURES 2.Partnerzy sieci EURES 3.Zrzeszeni partnerzy EURES

9 Główne założenia Członkowie EURES - MPiPS Partnerzy sieci EURES Wszystkie publiczne i prywatne organizacje spełniające kryteria określone w systemie akredytacji oraz zobowiązujące się do świadczenia przynajmniej wszystkich obowiązkowych usług EURES.

10 Główne założenia Zrzeszeni partnerzy EURES W sieci EURES będą mogły działać organizacje, które nie będą świadczyć obowiązkowych usług EURES, a jedynie usługi uzupełniające

11 Główne założenia Usługi powszechne (obowiązkowe) m.in..: kojarzenie ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenie, prowadzenie działalności w zakresie rekrutacji, udzielanie informacji oraz doradztwo

12 Główne założenia Usługi uzupełniające (nieobowiązkowe),m.in.: m.in. pomoc w integracji osób wchodzących na polski rynek pracy pomoc osobom powracającym w poszukiwaniu zatrudnienia

13 Główne założenia skatalogowanie rodzaju usług świadczonych przez sieć EURES pracodawcom oraz poszukującym pracy (usługi powszechne i usługi uzupełniające),

14 Główne założenia

15

16

17 Finanse Nowy model finansowania działań krajowych i przygranicznych EURES ze środków krajowych oraz EFS. Państwa członkowskie będą mogły uwzględnić działalność sieci EURES w programach operacyjnych i ubiegać się o finansowanie w ramach EFS.

18 Finanse Cel tematyczny 8: promowanie zatrudnienia i mobilności pracowników

19 Finanse Priorytet inwestycyjny 8.1: Zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników – (działania regionalne i transgraniczne) - poziom REGIONÓW

20 Finanse Priorytet inwestycyjny 8.7 Modernizacja i wzmocnienie roli instytucji działających na rynku pracy, w tym działania mające na celu zwiększanie transnarodowej mobilności pracowników – poziom KRAJOWY

21 Finanse Oba rodzaje usług EURES: obowiązkowe i uzupełniające – będą kwalifikowalne.

22 Finanse Wszystkie usługi świadczone na rzecz poszukujących pracy i pracowników muszą być całkowicie bezpłatne. Jeżeli przyszli partnerzy sieci EURES pobierają opłaty za usługi świadczone na rzecz innych klientów, opłaty te nie mogą się różnic od opłat przysługujących za świadczenie innych podobnych usług

23 Finanse Partnerzy sieci EURE otrzymujący dofinansowanie z UE muszą unikać podwójnego finansowania świadczonych przez nich usług.

24 Opracowanie krajowego systemu akredytacji partnerów EURES ( MPiPS). System zaprojektowany w celu osiągnięcia możliwie najlepszej współpracy poprzez zagwarantowanie adekwatnego uczestnictwa odpowiednich służb zatrudnienia oraz podmiotów rynku pracy. Akredytacja

25 Dziękuję za uwagę Elżbieta Amulewicz Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie e.amulewicz@up.gov.pl Tel. 89 522 79 80


Pobierz ppt "REFORMA SIECI EURES WDRAŻANIE ROK 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google