Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólna charakterystyka obciążenia statycznego Obciążenie statyczne, wywołujące długotrwałe napięcie mięśni, stanowi poważny czynnik zwiększający wysiłek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólna charakterystyka obciążenia statycznego Obciążenie statyczne, wywołujące długotrwałe napięcie mięśni, stanowi poważny czynnik zwiększający wysiłek."— Zapis prezentacji:

1

2 Ogólna charakterystyka obciążenia statycznego Obciążenie statyczne, wywołujące długotrwałe napięcie mięśni, stanowi poważny czynnik zwiększający wysiłek fizyczny. Długotrwałe napięcie mięśnia, poprzez ucisk na naczynia krwionośne, utrudnia swobodny przepływ krwi, co z kolei zakłóca dostarczanie niezbędnych składników i usuwanie produktów przemiany materii. W tych warunkach ułatwiony jest rozwój zmęczenia. Powstaje poczucie dyskomfortu, aż do pojawienia się reakcji bólowych w napiętych mięśniach.

3 Obciążenie typu statycznego jest przedmiotem szczególnego zainteresowania w działaniach zmierzających do optymalizacji metod i warunków pracy ze względu na stopień rozpowszechnienia i negatywne następstwa. Wśród różnych metod całościowej oceny obciążenia statycznego na uwagę zasługuje metoda zaproponowana przez autorów fińskich, nazywana w skrócie OWAS (Ovako Working Posture Analysis System). Uwzględniono w niej zajmowaną pozycje ciała i obciążenie zewnętrzne w kilogramach, położenie tułowia (pleców), ramion i nóg.

4 Analiza obci ąż enia statycznego metodą OWAS Sposób post ę powania: 1.Wybra ć czynno ść (pozycj ę przy pracy) przewa ż ającą w ci ą gu zmiany roboczej. 2. Na podstawie oceny pozycji pleców, ramion, nóg, i obci ąż enia okre ś li ć kod pozycji. 3.Z diagramu na podstawie kodu pozycji odczytać typ kategorii obciążenia (1,2,3 lub 4) 4.Z Tab.1 odczyta ć dla danej kategorii obci ąż enia jej opis. 5.Z Tab.2 odczyta ć interpretacj ę kategorii.

5 2. Wyznaczenie kodu pozycji ciała do oceny obciążenia statycznego metodą OWAS A-PLECY: 1. Wyprostowane 2. Zgi ę te do przodu 3. Skr ę cone 4. Zgi ę te i skr ę cone B-RAMIONA: 1. Obydwa poni ż ej stawu ł okciowego 2. Jedno powy ż ej stawu ł okciowego 3. Obydwa powy ż ej stawu ł okciowego

6 C-NOGI: 1. Pozycja siedz ą ca 2. Stoj ą ca z nogami wyprostowanymi 3. Stoj ą ca z jedn ą nog ą wyprostowan ą 4. Stoj ą ca z nogami zgi ę tymi 5. Stoj ą ca z jedn ą nog ą zgi ętą 6. Kl ę czenie na jednym lub obu kolanach 7. Chodzenie D-OBCI Ą ŻENIE ZEWN Ę TRZNE: 1. Masa poni ż ej 10 kg 2. Masa od 10 do 20 kg 3. Masa powy ż ej 20 kg

7 Przyk ł ad: kod pozycji 1232 1- plecy wyprostowane 2- ramiona: jedno rami ę powy ż ej stawu ł okciowego 3- nogi: pozycja stoj ą ca z jedn ą nog ą wyprostowan ą 2- obci ąż enie zewn ę trzne : masa od 10 do 20 kg

8 Diagram do odczytywania na podstawie kodu pozycji kategorii obci ąż enia statycznego.

9 3. Tab.1 Opis kategorii obciążenia statycznego.

10 5. Tab.2 Interpretacja wyników oceny obci ąż enia statycznego.

11 Zasady stosowania przerw. 1) Suma wszystkich przerw powinna być równa lub nieco mniejsza od 15% całego czasu pracy (tp), a w przypadku prac ciężkich < 20-30% (tp). 2) W zależności od ilości wprowadzonych przerw, miejsce ich umieszczenia w czasie pracy nie jest bez znaczenia, zaleca się w przypadku występowania: a) tylko 1 przerwy - umieścić ją pomiędzy 1/3 a 1/2 (tp), b) 2 przerw - umieścić je tak, by dzieliły (tp) na 3 części, a czas trwania drugiej powinien być dłuższy niż pierwszej. 3) W przypadku ciężkich prac fizycznych ilość ich powinna być większa. 4) Należy dążyć do stosowania przerw częstych chociaż krótkich, gdyż efekt wypoczynku jest największy w początkowej fazie jego trwania.


Pobierz ppt "Ogólna charakterystyka obciążenia statycznego Obciążenie statyczne, wywołujące długotrwałe napięcie mięśni, stanowi poważny czynnik zwiększający wysiłek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google