Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowy Inspektorat Pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowy Inspektorat Pracy"— Zapis prezentacji:

1 Okręgowy Inspektorat Pracy
REBA Rapid Entire Boby Assessment szybka całościowa ocena postawy ciała podczas pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie Opracowanie Piotr Lubaś na podstawie: Hignett S., McAtamney L.: Rapid Entire Body Assessment (REBA); Applied Ergonomics, 31, , 2000.

2 Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś
Co to jest REBA? REBA – Rapid Entire Body Assessment jest szybką metodą ukierunkowana na ocenę obciążenia podczas pracy szyi, tułowia i kończyn. jest bardziej przydatna dla oceny obciążeń całego ciała. W mniejszym stopniu przydatna dla oceny obciążenia samych kończyn górnych.[1] [1] porównaj z metodą RULA na: ryzyka/ Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

3 REBA – charakterystyka metody
Ocena za pomocą REBA dokonywana jest w 13 krokach: W krokach 1- 5 oceniane jest obciążenie dla szyi, tułowia i oparcia na podłożu (grupa A). W krokach 6-10 oceniane jest obciążenie kończyny górnej – oddzielnie dla prawej i lewej (grupa B). W powyższych ocenach uwzględniane jest: położenie poszczególnych segmentów ciała oraz: wielkość obciążenia zewnętrznego (w przypadku grupy A); jakość chwytu (w przypadku oceny kończyn górnych – grupa B). Krok – polega na ustaleniu wyniku końcowego oceny REBA z uwzględnieniem rodzaju wysiłku (wysiłek statyczny, powtarzalność, szybkie i duże zmiany postawy ciała). Krok 13 jest interpretacją wyniku końcowego REBA. Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

4 REBA analiza „A” – Krok 1 pozycja szyi
Wybierz obrazek, który najlepiej odzwierciedla pozycję szyi podczas pracy: Wpisz liczbę punktów odczytanych z rysunku: Jeśli głowa przechylona jest na bok i/lub skręcona, to: + 1 Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

5 REBA – krok 1; wpisz wynik:
Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

6 REBA analiza „A” – Krok 2 pozycja tułowia
Wybierz obrazek, który najlepiej odzwierciedla pozycję tułowia podczas pracy: Wpisz liczbę punktów odczytanych z rysunku: Jeśli tułów przechylony jest na bok i/lub skręcony + 1 Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

7 REBA – krok 2; wpisz wynik:
Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

8 REBA analiza „A” – Krok 3 wsparcie na kończynach dolnych
Wybierz obrazek, który najlepiej odzwierciedla wsparcie tułowia na kończynach dolnych podczas pracy: Wpisz liczbę punktów odczytanych z rysunku: Jeśli kolana są zgięte 30o-60o, to: + 1 Jeśli kolana są zgięte powyżej 60o, to: + 2 Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

9 REBA – krok 3; wpisz wynik:
Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

10 REBA analiza „A” – Krok 4 wynik dla szyi, tułowia i kończyn dolnych
Odczytaj wynik z tabeli, biorąc pod uwagę wcześniej uzyskane wyniki dla: szyi, tułowia i wsparcia na nogach: Wpisz liczbę punktów odczytanych z tabeli (wynik z tabeli A): Przykład: szyja: 2; tułów: 3; nogi: 2; to wynik z tabeli A = 5 Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

11 REBA – krok 4; wpisz wynik:
Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

12 REBA analiza „A” – Krok 5 użycie siły (dodatkowa masa)
Następnie ustal obciążenie i dodaj do powyższego wyniku: Jeżeli obciążenie wynosi: Jeżeli jest szybkie unoszenie dodatkowo: + 0 + 1 + 2 + 1 Wynik A: Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

13 REBA – krok 5; wpisz wynik:
Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

14 REBA analiza „B” – Krok 6 pozycja ramienia
Wybierz obrazek, który najlepiej odzwierciedla pozycję ramienia podczas pracy: Wpisz liczbę punktów odczytanych z rysunku: + 1 Jeśli staw barkowy jest uniesiony, to: Jeśli ramię jest odwiedzione na bok, to: + 1 - 1 Jeśli ramię jest podparte, to: Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

15 REBA – krok 6; wpisz wynik:
Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

16 REBA analiza „B” – Krok 7 pozycja przedramienia
Wybierz obrazek, który najlepiej odzwierciedla pozycję przedramienia podczas pracy: Wpisz liczbę punktów odczytanych z rysunku: Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

17 REBA – krok 7; wpisz wynik:
Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

18 REBA analiza „B” – Krok 8 pozycja nadgarstka
Wybierz obrazek, który najlepiej odzwierciedla pozycję nadgarstka podczas pracy: Wpisz liczbę punktów odczytanych z rysunku: Jeśli nadgarstek jest odchylony na bok lub do środka i/lub skręcony, to: + 1 Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

19 REBA – krok 8; wpisz wynik:
Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

20 REBA analiza „B” – Krok 9 wynik dla kończyny górnej
Odczytaj wynik z tabeli, biorąc pod uwagę wcześniej uzyskane wyniki dla: ramienia, przedramienia, nadgarstka i rotacji nadgarstka: Wpisz liczbę punktów odczytanych z tabeli (wynik z tabeli B): Przykład: Ramię: 4; Przedramię: 2; Nadgarstek: 2; to wynik z tabeli B = 6 Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

21 REBA – krok 9; wpisz wynik:
Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

22 REBA analiza „B” – Krok 10 jakość chwytu przedmiotu
Następnie ustal chwyt i dodaj do powyższego wyniku : Jeżeli chwyt jest dobry: Jeżeli chwyt jest dostateczny: Jeżeli chwyt jest zły: Jeżeli chwyt jest bardzo zły: + 0 + 1 + 2 + 3 Wynik B: Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

23 REBA analiza „B” – powtórz krok 6-10 dla drugiej kończyny górnej
ustalenie wyników dla obydwóch kończyn górnych jest konieczne, ponieważ: większy wynik jest brany pod uwagę przy końcowej ocenie. Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

24 REBA – krok 10; wpisz wynik:
Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

25 REBA – krok 11 odczytaj z tabeli wynik C:
Przykład: wynik A: 6 wynik B: 7 to wynik C = 9 Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

26 REBA – krok 11; wpisz wynik:
Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

27 Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś
REBA – Krok 12 Jeśli przeważa wysiłek statyczny powyżej 1 minuty, to: Jeśli czynność jest powtarzana 4 x na minutę lub częściej, to: Jeśli następują szybkie i duże zmiany postawy ciała , to: + 1 + 1 + 1 Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

28 REBA – krok 12; wpisz wynik:
Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

29 REBA – krok 13 interpretacja wyniku REBA
Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin - Piotr Lubaś

30 Liczymy, że narzędzie - jakim jest REBA – będzie przydatne dla Państwa zarówno w procesie oceny ryzyka zawodowego (związanego z ergonomicznymi czynnikami ryzyka), jak również w procesie kształtowania ergonomicznych warunków pracy. Wszelkie uwagi i komentarze są mile widziane - proszę je kierować na adres autora opracowania: © Publikację tę można reprodukować nieodpłatnie, z wyłączeniem wykorzystywania jej do celów reklamowych i celów komercyjnych. Data wydania wersji 1.0 – listopad Prosimy o wskazanie, iż jej źródłem jest: Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie Tłumaczenie i opracowanie Piotr Lubaś na podstawie Hignett S., McAtamney L.: Rapid Entire Body Assessment (REBA); Applied Ergonomics, 31, , 2000.


Pobierz ppt "Okręgowy Inspektorat Pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google