Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół System pracy z uczniami zdolnymi jako produkt finalny projektu DiAMEnT Upowszechnianie dobrych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół System pracy z uczniami zdolnymi jako produkt finalny projektu DiAMEnT Upowszechnianie dobrych."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół System pracy z uczniami zdolnymi jako produkt finalny projektu DiAMEnT Upowszechnianie dobrych praktyk

2 Za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy okres realizacji projektu został przedłużony do 30 września 2014 r. w celu poszerzenia zakresu działań upowszechniających. Zmiany w projekcie

3 Realizowane działania: –cykl konferencji upowszechniających, –przekazywanie informacji o produkcie poprzez stronę internetową, media, –prezentacja produktu w czasie ogólnopolskich i regionalnych konferencji edukacyjnych, targów innowacji, wystaw organizowanych przez różne podmioty, –przekazanie produktu grupom docelowym –upowszechnianie produktu w formie dobrych praktyk, –szkolenia organizowane w ramach stałej oferty MCDN. Formy upowszechniania produktu i włączania do głównego nurtu polityki 3

4 Zakres upowszechniania produktu w formie dobrych praktyk: program Twórczo odkrywam świat dla I etapu edukacji programy zajęć pozaszkolnych realizowanych w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ), dawna nazwa POWUZ Upowszechnianie dobrych praktyk

5 Upowszechnianie programu Twórczo odkrywam świat Cele: Umożliwienie zapoznania się z kluczowymi elementami systemu tym nauczycielom, którzy nie uczestniczyli w testowaniu produktu, a są jego potencjalnymi użytkownikami. Przygotowanie nowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do realizacji programu Twórczo odkrywam świat. Formy upowszechniania: Realizacja wzorcowych zajęć z wykorzystaniem programu Twórczo odkrywam świat Zajęcia są realizowane: - w subregionie Krakowski Obszar Metropolitalny - SP Nr 78 w Krakowie, ZS w Waganowicach - w subregionie Małopolska Zachodnia - ZS nr 1 w Bukownie, ZSS w Sułkowicach-Bolęcinie, - w subregionie tarnowskim - ZSP w Woli Rzędzińskiej, SP nr 15 w Tarnowie, - w subregionie sądeckim - SP nr 8 w Nowym Sączu, ZS w Dominikowicach, - w subregionie podhalańskim - SP Nr 2 w Rabce-Zdroju, SP Nr 5 w Nowym Targu. Upowszechnianie dobrych praktyk

6 Formy upowszechniania program Twórczo odkrywam świat - cd. Organizacja 25 godz. warsztatów dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem programu Twórczo odkrywam świat opracowanego w ramach projektu DiAMEnT?, których kluczowym elementem będą obserwacje zajęć prowadzonych w szkołach według programu Twórczo odkrywam świat. Stworzenie możliwości indywidualnej obserwacji zajęć, dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli, po uprzednim zgłoszeniu do Biura Merytorycznego projektu w Nowym Sączu; Upowszechnianie dobrych praktyk

7 Upowszechnianie programów zajęć pozaszkolnych realizowanych w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ) Cele: Umożliwienie zapoznania się z kluczowymi elementami systemu tym nauczycielom, którzy nie uczestniczyli w testowaniu produktu, a są jego potencjalnymi użytkownikami. Przygotowanie nowych nauczycieli do prowadzenia zajęć w CWUZ.

8 Upowszechnianie dobrych praktyk Formy upowszechniania programów zajęć pozaszkolnych realizowanych w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ) : Uruchomienie modelowych zajęć w CWUZ po przeprowadzeniu diagnozy uzdolnień kierunkowych uczniów. CWUZ zostały uruchomione: -w subregionie Krakowski Obszar Metropolitalny - CWUZ w Gimnazjum Nr 2 w Skawinie dla uczniów szkół podstawowych gminy Skawina; -w subregionie Małopolska Zachodnia - CWUZ w Szkole Podstawowej Nr2 w Andrychowie dla uczniów szkół podstawowych gminy Andrychów; - w subregionie tarnowskim - CWUZ w Zespole Szkół w Tuchowie dla uczniów gimnazjów gminy Tuchów; -w subregionie podhalańskim - CWUZ w Gimnazjum nr 1 w Rabce Zdroju dla uczniów gimnazjów gminy Rabka Zdrój; -w subregionie sądeckim - CWUZ w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Sączu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowosądeckiego i m. Nowy Sącz. W każdym CWUZ realizowane są zajęcia dla uczniów z jednego etapu kształcenia.

9 Upowszechnianie dobrych praktyk Formy upowszechniania programów zajęć pozaszkolnych realizowanych w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ) : Zorganizowanie 40 godz. warsztatów dla nauczycieli 4 specjalności: Jak pracować z uczniem zdolnym na zajęciach pozaszkolnych organizowanych w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych (POWUZ)? zainteresowanych pracą z uczniami zdolnymi na zajęciach pozaszkolnych organizowanych w CWUZ, którzy dotychczas nie uczestniczyli w projekcie; kluczowym elementem warsztatów będą obserwacje zajęć prowadzonych w CWUZ

10 Upowszechnianie dobrych praktyk Inne formy doskonalenia wprowadzone do oferty MCDN: warsztaty dla nauczycieli różnych specjalności klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych (licea, technika) - 25 godz.: Jak pracować z uczniem zdolnym w szkole z wykorzystaniem metody projektu i strategii PBL w kontekście doświadczeń projektu DiAMEnT ? seminaria dla kadry kierowniczej szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (licea, technika) - 8 godz.: Szkoła wobec szansy skutecznego wsparcia uczniów zdolnych – jak wykorzystać narzędzia projektu DiAMEnT?

11 1.Udział w szkoleniach jest bezpłatny. 2.Uczestnicy szkoleń nie będą zobowiązani do podjęcia pracy z uczniami zdolnymi w ramach projektu DiAMEnT. Uzyskają taką możliwość na przyszłość (będzie to wymóg dla osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć w ramach projektu Diament plus). 3.Chęć udziału w szkoleniach należy zgłaszać do poszczególnych Ośrodków MCDN (w Krakowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu i Tarnowie). 4.Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać z wykorzystaniem Karty zgłoszenia uczestnika, zamieszczonej na stronie internetowej MCDN (www.mcdn.edu.pl) oraz dostępnej w Biurach Obsługi Klienta w każdym Ośrodku. 5.Zgłoszenia do udziału w indywidualnych obserwacjach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem programu Twórczo odkrywam świat należy dokonywać telefonicznie do Biura Merytorycznego projektu w Nowym Sączu, tel. 18 442 00 70 Zasady organizacji szkoleń

12


Pobierz ppt "Konferencja upowszechniająca dla kadry kierowniczej szkół System pracy z uczniami zdolnymi jako produkt finalny projektu DiAMEnT Upowszechnianie dobrych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google