Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie dobre praktyki - doświadczenia „Niebieskiej Linii”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie dobre praktyki - doświadczenia „Niebieskiej Linii”"— Zapis prezentacji:

1 Polskie dobre praktyki - doświadczenia „Niebieskiej Linii”
Renata Durda Instytut Psychologii Zdrowia Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

2 Pomoc dla dorosłych jest pomocą dla dzieci! (ich i innych)

3

4 Projekty lokalne czyli najbliżej potrzebujących

5 Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2011
Prace przygotowawcze trwały ponad rok ( ) W proces opracowywania oraz uzgadniania zaangażowanych było wiele podmiotów samorządowych i pozarządowych Program jest komplementarny dla innych miejskich programów z zakresu polityki społecznej Wśród realizatorów programu znalazło się wiele służb społecznych działających na terenie miasta, bowiem pomaganie w przypadkach przemocy w rodzinie, aby było skuteczne - musi być interdyscyplinarne i kompleksowe

6 Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2011
Celem ogólnym Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy dla rodzin, w których ten problem występuje. Celami szczegółowymi Programu są: podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowanych do różnych grup społecznych, zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, dostosowanie zasobów istniejących na terenie m. st. Warszawy do potrzeb tworzonego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje przemoc z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków rodzin, zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie.

7 Zespół interdyscyplinarny - strategia, lobbing…
Miejski Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy BIURO POLITYKI SPOŁECZNEJ URZĘDU M.ST. WARSZAWY _____________________________ Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowe Zespoły ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (dzielnicowe koalicje) Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędów Dzielnic Dzielnicowe Zespoły Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych koordynator Ośrodki pomocy społecznej placówki służby zdrowia PIK-i placówki oświatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne działania operacyjne Grupa robocza (zadaniowa) Grupa robocza

8

9 Projekty ogólnopolskie czyli skąd czerpać wiedzę i inspiracje

10

11 Sieć Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

12 Europejskie poradnie telefoniczne o prefiksie116

13 Poradnia telefoniczna 116 123
Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od do Dzwoniąc pod bezpłatny numer można uzyskać: wsparcie psychologiczne w trudnej sytuacji życiowej; porady psychologiczne z zakresu sytuacji kryzysowych i problemów życiowych w tym w sytuacjach związanych z alkoholem, narkotykami, zaburzeniami zdrowia psychicznego, trudnościami małżeńskimi, partnerskimi, wychowawczymi; dane adresowe lokalnych placówek pomocowych. Partnerem technicznym jest NETIA SA

14

15 Pismo poświęcone problematyce przemocy (w rodzinie, interpersonalnej).
Ukazuje się od 1998 roku Zajmuje się teorią, badaniami, praktyką działania, legislacją, dobrymi przykładami, rekomenduje lektury, informuje o wydarzeniach, zaprasza na szkolenia, konferencje, edukuje poprzez udział w kampaniach

16 Projekty na rzecz środowiska „pomagaczy”

17 Wyróżnienia ZŁOTY TELFON (od 1995 roku)
„Złoty telefon” to wyróżnienie przyznawane osobom szczególnie przyczyniły się w ostatnim okresie do zmian społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub ze szczególnym zaangażowaniem stawały w obronie osób krzywdzonych. Pierwszy raz zostało przyznane w 1995 roku podczas II Ogólnopolskiej Konferencji przeciw Przemocy w Rodzinie. Do tej pory wyróżniono 17 instytucji i 91 osób.

18 Plebiscyt/konkurs POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ (od 2008 roku)
Organizator: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Patron: Komendant Główny Policji Celem konkursu jest: promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie; podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym; zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze. W 2009 roku zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń od jednostek policji)

19

20


Pobierz ppt "Polskie dobre praktyki - doświadczenia „Niebieskiej Linii”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google