Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie działań w WAM oddział regionalny Zielona Góra w 2013 r. Kto buduje - pracuje także dla swych dzieci, kto buduje dobrze - pracuje również dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie działań w WAM oddział regionalny Zielona Góra w 2013 r. Kto buduje - pracuje także dla swych dzieci, kto buduje dobrze - pracuje również dla."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie działań w WAM oddział regionalny Zielona Góra w 2013 r. Kto buduje - pracuje także dla swych dzieci, kto buduje dobrze - pracuje również dla swych wnuków, ale kto tworzy - pracuje dla wszystkich przyszłych pokoleń. Władysław Grzeszczyk – Parada paradoksów 2014-03-07 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny Zielona Góra1

2 Na pocz ą tek o podstawowym zadaniu jakie ma przed sob ą Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Mianowicie mieszkania dla ż o ł nierzy. Mieszkania wygodne, komfortowe, du ż e i co najwa ż niejsze stwarzaj ą ce miejsce gdzie ż o ł nierz ze spokojem mo ż e zostawi ć swoj ą rodzin ę. Zapewnienie ż o ł nierzom lokum to g ł ówne i podstawowe zadanie jakie stawia Agencji ustawa o zakwaterowaniu si ł zbrojnych. W czasach uzawodowienia si ę polskiej armii mieszkanie przestaje by ć przywilejem dla wybranych a staje si ę standardem. WAM stawia na wysokie standardy. 2014-03-07 2

3 Tylko w ostatnich 12 miesi ą cach Zielonogórski oddzia ł Wojskowej Agencji Mieszkaniowej odda ł na potrzeby ż o ł nierzy 83 mieszkania i 291 miejsc internatowych a od stycznia 2014 r. rozpoczynamy prace nad budow ą kolejnych mieszka ń, oraz prowadzimy inwestycje rozpocz ę te w br. Mijaj ą cy rok to zdecydowanie szereg sukcesów. I kilka inwestycji prowadzonych w o ddziale. 2014-03-07 3

4 realizowane w roku 2013: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny Zielona Góra4 Mi ę dzyrzecz - 32 lokale mieszkalne przy ul. Zachodniej Sul ę cin - 40 lokali mieszkalnych przy ul. M.C.Sk ł odowskiej Sulechów-Brzezie - 40 lokali mieszkalnych

5 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny Zielona Góra5 Siłownia zewnętrzna, skate-park, trzyfunkcyjne boisko z trybunami czy małpi gaj - to tylko niektóre atrakcje, z których już w tym roku będą mogli korzystać mieszkańcy Świętoszowa. Oddział stawia sobie za priorytet dobro i zadowolenie klientów. Możliwość wsparcia środków Gminy, w tym przypadku w wysokości 170 tyś zł, pozwala na poszerzenie oferty dla mieszkańców i daje perspektywy dotyczące rozwoju i zapewniania wygodnych i komfortowych warunków zamieszkiwania żołnierzom i ich rodzinom.

6 Na terenie Oddzia ł u stacjonuje jedna z najwi ę kszych dywizji w Polsce. W dobie uzawodowienia si ę polskiej armii dyrektor WAM wci ąż spotyka si ę z dowódcami jednostek i na bie żą co uaktualnia stan zapotrzebowania na mieszkania budowane dla ż o ł nierzy. Dzia ł alno ść Agencji nie ko ń czy si ę w chwili przekazania kluczy do lokalu. Zale ż y nam na jak najlepszej obs ł udze naszych klientów oraz na ich zadowoleniu z otrzymanych mieszka ń, kwater oraz miejsc internatowych. Prowadzimy ci ą g ł y monitoring potrzeb wszystkich mieszka ń ców. Systematycznie odbywaj ą si ę spotkania pracowników OReg WAM z mieszka ń cami co pozwala na poznanie oceny naszej dotychczasowej pracy oraz uzyska ć informacje o oczekiwaniach. WAM to tak ż e ś cis ł a wspó ł praca z gminami. Dzi ę ki nieodp ł atnie pozyskiwanym gruntom pod budownictwo mieszkaniowe Agencja mo ż e budowa ć du ż o i po bardzo konkurencyjnych cenach. 2014-03-07 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny Zielona Góra6

7 Należy podkreślić, że Oddział nadal stosuje nowoczesną i nowatorską formę zasiedlania lokali. Decyzje są wydawane żołnierzom w miejscu stacjonowania jednostki, dokąd udają się pracownicy Agencji. W tym samym czasie i miejscu Oddział organizuje żołnierzom możliwość zawarcia umów na media komunalne z zaproszonymi na ten dzień dostawcami tych mediów. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny Zielona Góra7 Tego samego dnia odbywa się również ustalenie terminu spisania protokołu przejęcia lokalu. Nie bez znaczenia jest fakt, iż w ten sposób czas zasiedlania pozyskanych lokali skraca się do dwóch maksymalnie trzech dni a często i kilku godzin.

8 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny Zielona Góra8 Serdeczne życzenia spokojnych i wesołych Świąt oraz pełnego spełnionych marzeń 2014 Roku – życzy oddział WAM w Zielonej Górze


Pobierz ppt "Podsumowanie działań w WAM oddział regionalny Zielona Góra w 2013 r. Kto buduje - pracuje także dla swych dzieci, kto buduje dobrze - pracuje również dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google