Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. D ORADZTWO P ODATKOWE Pomoc publiczna oraz zarządzanie ryzykiem podatkowym w Centrach Usług.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. D ORADZTWO P ODATKOWE Pomoc publiczna oraz zarządzanie ryzykiem podatkowym w Centrach Usług."— Zapis prezentacji:

1 1

2 D ORADZTWO P ODATKOWE Pomoc publiczna oraz zarządzanie ryzykiem podatkowym w Centrach Usług

3 3 Zakres usług prowadzonych przez Centra Usługi Call Centre Centra Usług Administracyjnych Centra informatyczne oraz R&D wsparcie i doradztwo techniczne obsługa klienta serwis posprzedażny biura informacyjne biura wsparcia sprzedaży marketing finanse księgowość zasoby ludzkie badania i rozwój zaplecze biurowo- administracyjne dla działalności bankowej i ubezpieczeniowej tworzenie oprogramowania testowanie aplikacji opracowanie i wdrażanie aplikacji

4 4 Pomoc publiczna

5 5 Mapa pomocy regionalnej – plan na lata 2007 - 2013 Maksymalne wsparcie Lokalizacja 30% mazowieckie 40% pomorskie zachodniopomorskie dolnośląskie wielkopolskie śląskie 50%reszta

6 6 Specjalne strefy ekonomiczne

7 7 Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) Możliwe korzyści Zwolnienie z podatku CIT: –nowe inwestycje – nawet do 50% nakładów inwestycyjnych (zakup gruntów, budynków i środków trwałych), lub –tworzenie miejsc pracy – nawet do 50% dwuletnich kosztów zatrudnienia –pod uwagę brane są wyższe z tych dwóch grup kosztów Warunki finansowania –zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE –zezwolenie jest wydawane po przeprowadzeniu negocjacji z władzami SSE i oparte jest na procedurze przetargowej

8 8 Rodzaje działalności usługowych na terenie SSE Usługi rachunkowości i kontroli ksiąg (PKWiU 74.12.1) Usługi w zakresie księgowości (PKWiU 74.12.2) Usługi centrów telefonicznych (PKWiU 74.86) Usługi informatyczne (PKWiU 72) Usługi w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3) Usługi badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKWiU 73.1) UWAGA! Nie obejmuje usług doradztwa podatkowego i sporządzania deklaracji podatkowych Nie obejmuje sprzedaży detalicznej pakietów oprogramowania Nie obejmuje działań doświadczalno – rozwojowych związanych z obronnością

9 9 Finansowe wspieranie inwestycji * Zakres dostępnych projektów –Inwestycje są rozumiane jako tworzenie nowych lub poszerzanie działalności istniejących przedsiębiorstw rozpoczęcie działań polegających, w dużej mierze, na zmianach wydajności produkcji, procesu wytwarzania, zmianie produkowanych towarów lub usług Maksymalne wsparcie - % kosztów kwalifikowanych –25% (połowa wielkości pomocy regionalnej) – 4 000 EUR na każde nowe miejsce pracy Terminy i warunki –wniosek: Ministerstwo Gospodarki –kolejne terminy: w nowym okresie budżetowym 2007-2013 –przewidywany czas trwania postępowania: 4 miesiące *na podstawie dotychczasowych przepisów

10 10 Zarządzanie ryzykiem podatkowym w centrach usług księgowych

11 11 Funkcje standardowo włączane w centrum usług FINANSE rozliczenia z kontrahentami rozliczenia z pracownikami sprawozdawczość i raportowanie podatki rozliczenia środków trwałych rozliczenia gotówkowe i zarządzanie płynnością budżetowanie obsługa zakupów HR IT Inne

12 12 Podatki w centrach usług księgowych - główne wyzwania Niejasny podział zadań pomiędzy centrum i klienta Nieefektywna komunikacja pomiędzy centrum i klientem Brak jasnych i skutecznych procedur podatkowych Niewykorzystane możliwości systemów informatycznych Brak doświadczonej kadry i jej rotacja Określenie i rozliczanie kryteriów sukcesu

13 13 0%20%40%60%80%100% AP Księgowość Rozliczenia w grupie ARAR Rozliczanie delegacji Środki trwałe Zarządzanie gotówką Ściąganie należności Zapasy Kredyty Sprawozdawczość podatkowa Fakturowanie Payroll Wysyłki towarów Księgowanie zamówień 20052004 Podatki w centrach usług – identyfikacja głównych funkcji i procesów Źródło: The Hackett Group – European Finance SSO Study, 2005 Krytyczne dla podatków funkcje CUK Dążenie do maksymalizacji efektywności przetwarzania danych kreuje ryzyko podatkowe W pierwszej kolejności powinny zostać zidentyfikowane funkcje i procesy, które będą obsługiwane przez centrum Większość z takich procesów wpływa na rozliczenia podatkowe klienta Dążenie do maksymalizacji efektywności przetwarzania danych kreuje ryzyko podatkowe W pierwszej kolejności powinny zostać zidentyfikowane funkcje i procesy, które będą obsługiwane przez centrum Większość z takich procesów wpływa na rozliczenia podatkowe klienta

14 14 Źródła i skutki ryzyk podatkowych Przyczyna Skutek niejasny podział obowiązków i zadań pomiędzy centrum usług i klientem nieterminowy przepływ informacji i dokumentów brak monitorowania zmian w przepisach i interpretacjach podatkowych braki w kompetencjach personelu oraz nieefektywna polityka szkoleniowa system oceny efektywności pracowników centrum podejmowanie decyzji co do traktowania podatkowego w oparciu o niekompletne informacje konieczność korekt deklaracji nieefektywność podatkowa braki w wiedzy podatkowej powodujące ryzyko popełniania błędu w zakresie rozliczeń transakcji automatyzm działania - brak czujności dla transakcji sporadycznych i nietypowych

15 15 Obszary zarządzania ryzykiem podatkowym Systemy informatyczne Procedury i kontrola wewnętrzna Czynnik ludzki

16 16 Ludzie Obszary zarządzania ryzykiem podatkowym Systemy informatyczne Automatyzacja obsługi zdarzeń gospodarczych oraz możliwość generowania prawidłowych raportów podatkowych oraz dokumentów na podstawie odpowiednio zdefiniowanych danych wejściowych, kodów podatkowych i algorytmów podatkowych Minimalizacja zakresu ręcznego przetwarzania danych Dostosowanie funkcjonalności systemu informatycznego do funkcji podatkowych przekazanych centrum usług (polskich i międzynarodowych) Funkcjonalność podatkowa na bieżąco dostosowywana do zmian w przepisach i w organizacji Information & Technology IT Procesy

17 17 Procedury i kontrola IT Obszary zarządzania ryzykiem podatkowym Procedury i kontrola wewnętrzna Sformalizowane procedury podatkowe dla obszarów nieobjętych zautomatyzowanymi funkcjami systemów informatycznych Efektywna współpraca oraz wymiana informacji pomiędzy centrum usług i usługodawcą Kontrola i dokumentowanie podejmowanych decyzji podatkowych Bieżący przegląd i kontrola rozliczeń podatkowych Process Ludzie

18 18 Ludzie Obszary zarządzania ryzykiem podatkowym Czynnik ludzki Opracowanie struktury funkcji podatkowych –Obsługa bieżąca –Wewnętrzne funkcje kontrolne –Planowanie podatkowe (centrum vs. grupa) –Wewnętrzne doradztwo podatkowe Określenie zakresu obowiązków osób zaangażowanych w rozliczenia podatkowe: –Zdefiniowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach –Przyznanie pracownikom kompetencji umożliwiających wykonywanie obowiązków (polityka szkoleniowa) –Rozdzielenie funkcji wykonawczych i funkcji kontrolnych (dwustopniowa weryfikacja) People Procesy IT

19 19 Zarządzanie ryzykiem podatkowym w centrum usług - plan działań wdrożeniowych Faza analizy Faza projektowania Faza opracowania Faza uruchomienia Faza optymalizacji Analiza zakresu obsługiwanych transakcji i ich skutków podatkowych Zaprojektowanie procesu obiegu informacji i dokumentacji Podział obowiązków i odpowiedzialności Opracowanie narzędzi zarządzania ryzykiem podatkowym - funkcjonalność podatkowa systemu IT - procedury i instrukcje podatkowe - zasady kontroli Szkolenia pracowników Bieżący monitoring, kontrola i usprawnienia funkcji podatkowych

20 20 Korzyści z zarządzania ryzykiem podatkowym w centrach usług Faktyczna realizacja celów utworzenia centrum usług Zmniejszenie ryzyka błędu w zakresie sprawozdawczości dla celów podatkowych Zachowanie równowagi pomiędzy technicznymi oraz operacyjnymi aspektami dotyczącymi zagadnień podatkowych Wykrycie nowych możliwości obniżenia obciążeń podatkowych Zapewnienie efektywnej kontroli z punktu widzenia usługodawcy Zachowanie najwyższych standardów

21 © 2006 Ernst & Young Wszelkie prawa zastrzeżone. Ernst & Young jest zarejestrowanym znakiem towarowym. www.ey.com/pl E RNST & Y OUNG Doradztwo Podatkowe Ernst & Young Grażyna Młynarczyk Menedżer Dział Zarządzania Ryzykiem Podatkowym e-mail: grazyna.mlynarczyk@pl.ey.com Tel. +22 557 78 99 Katarzyna Knapik Menedżer Dział Zarządzania Ryzykiem Podatkowym e-mail: katarzyna.knapik@pl.ey.com Tel. +12 424 32 13


Pobierz ppt "1. D ORADZTWO P ODATKOWE Pomoc publiczna oraz zarządzanie ryzykiem podatkowym w Centrach Usług."

Podobne prezentacje


Reklamy Google