Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doświadczenia RDLP w Katowicach w realizacji projektów małej retencji w lasach na Opolszczyźnie I Opolskie Forum Mikroretencji Opole, 01.10.2015r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doświadczenia RDLP w Katowicach w realizacji projektów małej retencji w lasach na Opolszczyźnie I Opolskie Forum Mikroretencji Opole, 01.10.2015r."— Zapis prezentacji:

1 Doświadczenia RDLP w Katowicach w realizacji projektów małej retencji w lasach na Opolszczyźnie I Opolskie Forum Mikroretencji Opole, r.

2 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Powierzchnia wód ponad ha Zbiorniki i stawy ponad szt. Inne obiekty melioracyjne ponad szt.

3 Gospodarstwa Rybackie
Gospodarstwo Rybackie Krogulna prowadzi działalność na obszarze 667 hektarów stawów, położonych w południowo-zachodniej części województwa opolskiego. 55 zbiorników śródleśnych zasilanych wodami głównie ze zlewni rzeki Stobrawa. Gospodarstwo Rybackie Niemodlin prowadzi działalność na obszarze 961,23 ha położonych na terenie Nadleśnictw Opole, Tułowice oraz Rudy Raciborskie. Równie ważne poza hodowlą ryb, są działania na rzecz ochrony przyrody oraz utrzymania w należytym stanie obiektów stawowych jako zbiorników retencji wodnej.

4 Odtworzenie prawidłowych stosunków wodnych
na terenie rezerwatu przyrody  "Łężczok" Nadleśnictwo Rudy Raciborskie Modernizacja 152 ha stawów na obszarze NATURA 2000 Wartość projektu zł ( ~ ,68 Є) PO IiŚ – 85%, NFOŚiGW – 15 %

5

6 Głównym celem małej retencji na terenach leśnych jest spowolnienie odpływu wód poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni Działania realizowane przez RDLP w Katowicach prowadzone są tak, aby dostosować warunki do istniejącego stanu ekosystemu leśnego oraz zwiększyć różnorodność biologiczną. Część obiektów zlokalizowana jest na obszarach Natura 2000 lub na terenach objętych innymi formami ochrony przyrody. RDLP w Katowicach realizuje przede wszystkim takie działania, które łączą zwiększenie retencji wody z ochroną przyrody.

7 REALIZACJA PROJEKTU MAŁEJ RETENCJI W PGL LP
Dwa projekty realizowane przez Lasy Państwowe w ramach POIiŚ , tj. Mała Retencja Nizinna oraz Mała Retencja Górska obejmują ekosystemy nizinne i górskie całego kraju. Uczestniczy w nim 233 nadleśnictw z terenu 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych. Zostało wybudowanych i zmodernizowanych około obiektów piętrzących bądź retencjonujących wodę. Zaplanowano zretencjonowanie około 31  m3 wody

8 Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych

9 REALIZACJA PROJEKTU MAŁEJ RETENCJI NIZINNEJ na całym obszarze RDLP W KATOWICACH
Uczestniczyło 13 nadleśnictw. Osiągnięto poziom retencjonowania 3  m3 wody. Zostały wybudowane i zmodernizowane 134 obiekty piętrzące bądź retencjonujące wodę za kwotę ponad 18 mln zł w tym: - zbiorniki wodne (magazynowanie określonej ilości wody), - zastawki (budowla piętrząca stosowana na rowach oraz na niewielkich ciekach naturalnych), - mnichy (wprowadzanie i wyprowadzanie wody do stawu).

10 Osiągnięta pojemność retencyjna w zadaniach małej retencji nizinnej w RDLP w Katowicach

11 Ilość wybudowanych obiektów w zadaniach małej retencji nizinnej w RDLP w Katowicach

12 REALIZACJA PROJEKTU MAŁEJ RETENCJI NIZINNEJ na terenie woj. Opolskiego
Uczestniczyło 7 nadleśnictw: Zawadzkie, Tułowice, Brzeg, Namysłów, Olesno, Opole, Kluczbork, Lubliniec. Zostało wybudowanych i zmodernizowanych 70 obiektów za kwotę ponad 12 mln zł. Osiągnięto poziom retencjonowania 2  m3 wody.

13 PRZYKŁADOWE REALIZACJE Zbiornik REGOLOWIEC – Nadleśnictwo Zawadzkie
Leśnictwo Haraszowskie ( ) Gmina Kolonowskie Powiat Strzelecki ZLEWNIA: I Odra, II Mała Panew, III Bziniczka OSIĄGNIĘTA POJEMNOŚĆ RETENCYJNA: ,00 m3 GATUNKI CHRONIONE: 21 gatunków roślin, 19 gatunków ptaków, 4 ryb, 3 płazów.

14

15

16 Zbiornik LISZCZOK – Nadleśnictwo Zawadzkie
Leśnictwo Haraszowskie ( ) Gmina Dobrodzień Powiat Oleski ZLEWNIA: I Odra, II Mała Panew, III Lublinica OSIĄGNIĘTA POJEMNOŚĆ RETENCYJNA: ,00 m3 GATUNKI CHRONIONE: 22 gatunków ptaków, 2 ryb, 6 płazów. + obszar chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko–Turawskie

17

18

19 Zbiornik w Rezerwacie Przyrody Smolnik - Nadleśnictwo Olesno
Leśnictwo Szumirad Gmina Lasowice Wielkie Powiat Kluczbork ZLEWNIA: I-Odra, II-Stobrawa, III-Budkowiczanka OSIĄGNIĘTA POJEMNOŚĆ RETENCYJNA: m3 GATUNKI CHRONIONE: Wydra, Bóbr, 6 gatunków chronionych roślin, + obszar chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko–Turawskie

20

21

22 Nadleśnictwo Brzeg

23 Nadleśnictwo Namysłów

24 Nadleśnictwo Tułowice

25 Nadleśnictwo Świerklaniec

26 Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach górskich

27 REALIZACJA PROJEKTU MAŁEJ RETENCJI GÓRSKIEJ na całym obszarze RDLP W KATOWICACH
Uczestniczyło 9 nadleśnictw Osiągnięto poziom retencjonowania m3 wody Zostały wybudowane i zmodernizowane 1069 obiekty piętrzące bądź retencjonujące wodę za kwotę ponad 19 mln zł. w tym: - zbiorniki wodne, - zastawki (budowla piętrząca stosowana na rowach oraz na niewielkich ciekach naturalnych), - mnichy (wprowadzanie i wyprowadzanie wody do stawu), - przepusty (służące do przeprowadzenia wody zazwyczaj pod drogą), - brody (naturalne wypłycanie cieku lub sztucznie umocnione dno), - progi (budowle stale piętrzące wodę), - mosty.

28 REALIZACJA PROJEKTU MAŁEJ RETENCJI GÓRSKIEJ na całym obszarze RDLP W KATOWICACH
Nadleśnictwo Ilość obiektów w projekcie [szt] Ilość zretencjonowanej wody [m3] zaplanowane w trakcie realizacji wykonane Wg porozumienia zretencjonowana 1 Andrychów 3 n/d 2 Bielsko 193 22 400 22400 Jeleśnia 389 4 Prudnik 22 30 752 27 017 5 Sucha 9 6 Ujsoły 380 7 Ustroń 66 42 000 42000 8 Węgierska Górka Wisła 63 100 63100 RAZEM 1069 -

29 REALIZACJA PROJEKTU MAŁEJ RETENCJI GÓRSKIEJ na terenie woj. Opolskiego
Uczestniczyło 1 nadleśnictwo: Prudnik Zostało wybudowanych i zmodernizowanych 22 obiektów za kwotę ponad 882 tys. zł. Osiągnięto poziom retencjonowania m3 wody.

30 Przykłady realizacji obiektów w ramach Małej Retencji Górskiej

31 Osiągnięte funkcje / wskaźniki
zapobieganie suszy, oczyszczanie wody, ograniczenie erozji, funkcje przeciwpowodziowe, poprzez zatrzymanie nadmiaru wód opadowych na terenach leśnych, spłaszczanie fali powodziowej w niższych partiach zlewni, odtworzenie naturalnych warunków wodnych torfowisk i innych mokradeł, utrzymanie i powstawanie ostoi flory i fauny wodnej, wodno-błotnej lub okresowo związanej z wodą, podtrzymywanie poziomu wód gruntowych, podtrzymywanie podziemnego zasilania źródlisk, wodopoje dla dzikich zwierząt.

32 Dziękuję za uwagę dr inż. Kazimierz Szabla Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Opracowanie: Wojciech Jendroska, Anna Szady Zespół ds. Programów Pomocowych


Pobierz ppt "Doświadczenia RDLP w Katowicach w realizacji projektów małej retencji w lasach na Opolszczyźnie I Opolskie Forum Mikroretencji Opole, 01.10.2015r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google