Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZJAWISKA EKSTREMALNE WEZBRANIA POWODZIOWE I SUSZE HYDROLOGICZNE ZJAWISKA EKSTREMALNE WEZBRANIA POWODZIOWE I SUSZE HYDROLOGICZNE ODRA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZJAWISKA EKSTREMALNE WEZBRANIA POWODZIOWE I SUSZE HYDROLOGICZNE ZJAWISKA EKSTREMALNE WEZBRANIA POWODZIOWE I SUSZE HYDROLOGICZNE ODRA."— Zapis prezentacji:

1 ZJAWISKA EKSTREMALNE WEZBRANIA POWODZIOWE I SUSZE HYDROLOGICZNE ZJAWISKA EKSTREMALNE WEZBRANIA POWODZIOWE I SUSZE HYDROLOGICZNE ODRA

2 Dorzecze Odry Ubogie w zasoby wodne Często występujące zjawiska ekstremalne - susze - powodzie Rola powodzi w 1997 roku ( stanowi odniesienie do wszystkich analiz i badań jako największa powódź) inne aspekty np. czas przeobrażeń społeczno –gospodarczych

3 PARADOKS

4 WPŁYW NA PRZEBIEG WEZBRAŃ I SUSZ RETENCJA NATURALNA W CAŁYM DORZECZU - planowanie przestrzenne -rolnictwo i leśnictwo -obszary zurbanizowane -wielkie obszarowe tereny przemysłowe np. kopalnie węgla brunatnego -ochrona obszarów o szczególnych walorach retencyjnych -zmiany w dziedzinie projektowania i utrzymania cieków

5 RETENCJA SZTUCZNA gospodarka wodna gospodarka przestrzenna rolnictwo i leśnictwo

6 TECHNICZNA OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA Akcentowano rolę polderów

7 WPŁYW NA RYZYKO POWODZIOWE ZMNIEJSZENIE POTENCJAŁU SZKÓD gospodarka przestrzenna

8 DOSKONALENIE SYSTEMU PROGNOZ I OSTRZEŻEŃ gospodarka wodna ( IMGW ) administracja media

9 WZROST ŚWIADOMOŚCI ISTNIEJĄCEGO RYZYKA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS WYSTĄPIENIENIA ZJAWISK EKSTREMALNYCH

10 GŁÓWNE OBIEKTY DO REALIZACJI W DORZECZU ODRY W RAMACH PROGRAMU ODRA 2006 Zbiornik Racibórz Wrocławski Węzeł Wodny Ochrona Kotliny Kłodzkiej Zbiornik Kamieniec Ząbkowicki Ochrona Słubic Ochrona Opola Ochrona doliny Nysy Kłodzkiej Zbiornik Wielowieś Klasztorna

11 ZAGROŻENIE POWODZIAMI LOKALNYMI naturalne - powodzie występujące na obszarze małych zlewni np. Biała Głuchołaska sztuczne - powodzie na obszrach zurbanizowanych konieczność rozwijania lokalnych systemów prognoz i ostrzeżeń np. Kotlina Kłodzka, powiat Staszów

12 Mała Retencja

13 Powinno występować przenikanie programów narodowych, regionalnych, wojewódzkich etc. np. Program zagospodarowania Przestrzennego Program Gospodarki Wodnej ( różne terminy rozpoczęcia,realizacji zadań cząstkowych )

14 SUSZE HYDROLOGICZNE Konieczność uwzględnienia zagrożenia suszą hydrologiczną (występującą na terenie całego dorzecza Odry)

15 Noty informacyjne i Komunikaty Komisji Europejskiej i Rady UE (2006, 2007) Wprowadzenie definicji „niedoboru wody” i „suszy” Dokumenty zobowiązujące państwa członkowskie do rozważenia działań mających na celu rozwiązanie problemu suszy

16 Odra rzeką międzynarodową –konieczność współpracy krajów dorzecza współpraca służb hydrologiczno- meteorologicznych MKOO dwustronne grupy robocze wspólne projekty

17 RACJONALNOŚĆ INWESTYCJI nie poprawiają jakości wody wysokie koszty nie spełniają założonych celów

18 KONIECZNOŚĆ PRZYJĘCIA HIERARCHI ZADAŃ

19 ZAGROŻENIA W FINANSOWANIU INWESTYCJI problemy z procedurami, terminy

20 PROBLEMY SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DZIEDZINIE OGRANICZENIA SKUTKÓW ODDIAŁYWANIA POWODZI I SUSZY np. Wdrożenie Dyrektywy Powodziowej UE zabudowa obszarów nadbrzeżnych, które znajdą się mapach ryzyka powodziowego (ceny działek, budynków,mieszkań + ubezpieczenia, wysiedlenia

21 PODSUMOWANIE oddziaływanie powodzi i suszy pomimo różnej genezy i skutków może być ograniczane za pomocą tych samych przedsięwzięć nie ma środka zabezpieczającego przed skutkami oddziaływania zjawisk ekstremalnych np. zalane obszary w górnej części dorzecza Odry w 1997 roku wykorzystano potencjał małej retencji, obszarów zalewowych i … konieczność hierarchizowania zadań konieczność powrotu do „starych” dokumentacji powodzie lokalne problemy społeczne związane z wdrażaniem Dyrektywy Wodnej UE


Pobierz ppt "ZJAWISKA EKSTREMALNE WEZBRANIA POWODZIOWE I SUSZE HYDROLOGICZNE ZJAWISKA EKSTREMALNE WEZBRANIA POWODZIOWE I SUSZE HYDROLOGICZNE ODRA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google