Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWÓDŹ Łukasz Bil kl. III e.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWÓDŹ Łukasz Bil kl. III e."— Zapis prezentacji:

1 POWÓDŹ Łukasz Bil kl. III e

2 Spis treści Pojęcie powodzi Rodzaje powodzi Powódź wielkoobszarowa
„Powódź tysiąclecia’’ Powódź lokalna Ograniczanie skutków powodzi Względne poczucie bezpieczeństwa...

3 Pojęcie powodzi Powodzią nazywamy zdarzenie, które z powodu niespodziewanych bądź przewidywanych wezbrań wody powoduje niekontrolowane zalanie terenów, wywołując konieczność podejmowania działań ratowniczych w celu likwidacji zagrożenia, minimalizacji strat i udzielenia pomocy poszkodowanym.

4 Rodzaje powodzi Powódź lokalna Powódź wielkoobszarowa

5 Powódź wielkoobszarowa
. W południowej Polsce częste są tzw. powodzie wielkoobszarowe. Doświadczenie pokazuje, że wystarczy kilkudniowy ulewny deszcz, aby ta groźba stała się realna. Gwałtowny spływ wód z gór powoduje przepełnienie koryt potoków i rzek, przerwanie wałów ochronnych i zalanie terenów zurbanizowanych.

6 „Powódź tysiąclecia’’
W przypadku wystąpienia powodzi wielkoobszarowej praktycznie nie ma ratunku. Przykładem jest „powódź tysiąclecia”, która miała miejsce w 1997 roku. Jej literacka nazwa nie oznacza niestety, że mamy kolejne 1000 lat spokoju. Zmiany klimatyczne, związane m.in. z tzw. dziura ozonową i efektem cieplarnianym powodują, że podobnie duże powodzie będą się zdarzać znacznie częściej.

7 Powódź lokalna Obszary wielkomiejskie na terenie całego kraju są zagrożone wskutek systematycznego powiększania obszarów sztucznie odwadnianych (parkingi, drogi, place, domy). Ogranicza to znacznie naturalną retencję i powoduje powierzchniowy spływ mas wodnych do niżej położonych dzielnic. Ponieważ z reguły powstawaniu nowych osiedli nie towarzyszy budowa odpowiednio pojemnych zbiorników retencyjnych i kanalizacji deszczowej o dobrej przepustowości, w efekcie mamy okresowo do czynienia z groźnymi, lokalnymi powodziami, takimi jak tegoroczna w Gdańsku.

8 Ograniczanie skutków powodzi
W ciągu ostatnich stu lat na Wiśle i Odrze zbudowano zbiorniki pozwalające zmagazynować około 6 procent wody przepływającej przez Polskę. Możliwa jest również budowa małych, względnie tanich zbiorników retencyjnych. Ważna jest także dbałość o lasy. Odgrywają one bardzo ważną rolę naturalnego regulatora przepływu wody: magazynują ją, chronią glebę przed erozją i nie dopuszczają do zbyt szybkiego spływu wody opadowej do rzek. Ważne jest podniesienie świadomości ludzi zamieszkujących zagrożone tereny: edukacja w zakresie przeciwdziałania powodzi, zachowania się na wypadek zbliżania się i występowania zagrożenia oraz postępowania po ustąpieniu wody. Kolejnym elementem ograniczania strat powodziowych jest tworzenie sprawnego systemu ostrzegania przed powodzią.

9 Względne poczucie bezpieczeństwa można mieć jedynie tam, gdzie odpowiednio wcześnie informuje się o zagrożeniu, gdzie żywioł atakuje dokładnie w miejscach gdzie jest spodziewany, a także tam, gdzie istnieją odpowiednie warunki na przejęcie nadmiaru spływającej wody. Dorywcze i okazjonalne akcje nie zastąpią kompleksowych działań zmierzających do opracowania skutecznego systemu przeciwdziałania powodziom. Specjaliści oceniają, że powodzie są jednymi z najokrutniejszych kataklizmów, gdyż straty z ich powodu stanowią aż 70% wszystkich strat spowodowanych działaniem żywiołów.


Pobierz ppt "POWÓDŹ Łukasz Bil kl. III e."

Podobne prezentacje


Reklamy Google