Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWÓDŹ Łukasz Bil kl. III e. Spis treści Pojęcie powodzi Rodzaje powodzi Powódź wielkoobszarowa Powódź tysiąclecia Powódź lokalna Ograniczanie skutków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWÓDŹ Łukasz Bil kl. III e. Spis treści Pojęcie powodzi Rodzaje powodzi Powódź wielkoobszarowa Powódź tysiąclecia Powódź lokalna Ograniczanie skutków."— Zapis prezentacji:

1 POWÓDŹ Łukasz Bil kl. III e

2 Spis treści Pojęcie powodzi Rodzaje powodzi Powódź wielkoobszarowa Powódź tysiąclecia Powódź lokalna Ograniczanie skutków powodzi Względne poczucie bezpieczeństwa...

3 Pojęcie powodzi Powodzią nazywamy zdarzenie, które z powodu niespodziewanych bądź przewidywanych wezbrań wody powoduje niekontrolowane zalanie terenów, wywołując konieczność podejmowania działań ratowniczych w celu likwidacji zagrożenia, minimalizacji strat i udzielenia pomocy poszkodowanym.

4 Rodzaje powodzi Powódź lokalna Powódź wielkoobszarowa

5 . W południowej Polsce częste są tzw. powodzie wielkoobszarowe. Doświadczenie pokazuje, że wystarczy kilkudniowy ulewny deszcz, aby ta groźba stała się realna. Gwałtowny spływ wód z gór powoduje przepełnienie koryt potoków i rzek, przerwanie wałów ochronnych i zalanie terenów zurbanizowanych.

6 Powódź tysiąclecia W przypadku wystąpienia powodzi wielkoobszarowej praktycznie nie ma ratunku. Przykładem jest powódź tysiąclecia, która miała miejsce w 1997 roku. Jej literacka nazwa nie oznacza niestety, że mamy kolejne 1000 lat spokoju. Zmiany klimatyczne, związane m.in. z tzw. dziura ozonową i efektem cieplarnianym powodują, że podobnie duże powodzie będą się zdarzać znacznie częściej.

7 Powódź lokalna Obszary wielkomiejskie na terenie całego kraju są zagrożone wskutek systematycznego powiększania obszarów sztucznie odwadnianych (parkingi, drogi, place, domy). Ogranicza to znacznie naturalną retencję i powoduje powierzchniowy spływ mas wodnych do niżej położonych dzielnic. Ponieważ z reguły powstawaniu nowych osiedli nie towarzyszy budowa odpowiednio pojemnych zbiorników retencyjnych i kanalizacji deszczowej o dobrej przepustowości, w efekcie mamy okresowo do czynienia z groźnymi, lokalnymi powodziami, takimi jak tegoroczna w Gdańsku.

8 Ograniczanie skutków powodzi W ciągu ostatnich stu lat na Wiśle i Odrze zbudowano zbiorniki pozwalające zmagazynować około 6 procent wody przepływającej przez Polskę. Możliwa jest również budowa małych, względnie tanich zbiorników retencyjnych. Ważna jest także dbałość o lasy. Odgrywają one bardzo ważną rolę naturalnego regulatora przepływu wody: magazynują ją, chronią glebę przed erozją i nie dopuszczają do zbyt szybkiego spływu wody opadowej do rzek. Ważne jest podniesienie świadomości ludzi zamieszkujących zagrożone tereny: edukacja w zakresie przeciwdziałania powodzi, zachowania się na wypadek zbliżania się i występowania zagrożenia oraz postępowania po ustąpieniu wody. Kolejnym elementem ograniczania strat powodziowych jest tworzenie sprawnego systemu ostrzegania przed powodzią.

9 Względne poczucie bezpieczeństwa można mieć jedynie tam, gdzie odpowiednio wcześnie informuje się o zagrożeniu, gdzie żywioł atakuje dokładnie w miejscach gdzie jest spodziewany, a także tam, gdzie istnieją odpowiednie warunki na przejęcie nadmiaru spływającej wody. Dorywcze i okazjonalne akcje nie zastąpią kompleksowych działań zmierzających do opracowania skutecznego systemu przeciwdziałania powodziom. Specjaliści oceniają, że powodzie są jednymi z najokrutniejszych kataklizmów, gdyż straty z ich powodu stanowią aż 70% wszystkich strat spowodowanych działaniem żywiołów.


Pobierz ppt "POWÓDŹ Łukasz Bil kl. III e. Spis treści Pojęcie powodzi Rodzaje powodzi Powódź wielkoobszarowa Powódź tysiąclecia Powódź lokalna Ograniczanie skutków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google