Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole."— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole.
2.2. Procedury obserwacji zjawisk fizjologicznych. Zespół Szkół Nr 3 w Rybniku Realizujący: mgr Grzegorz Dudziak

2 Przykładowe projekty uczniowskie realizowane w ramach zajęć:
Wpływ różnych czynników abiotycznych na szybkość rozwoju sosny zwyczajnej Pinus silvestris. Obserwacja zjawiska osmozy w bulwie ziemniaka w określonych roztworach sacharozy. Przeżywanie różnych gatunków skorupiaków w wodzie o różnym stopniu zasolenia. Obserwacja wzrostu tempa metabolizmu w nasionach fasoli pod wpływem uwodnienia.

3 Przykładowe projekty uczniowskie realizowane w ramach zajęć:
Opracowanie techniki pomiarów szybkości poruszania się larw mączniaków. Analiza morfologii i anatomii wybranych gatunków zwierząt bezkręgowych (tworzenie utrwalonych materiałów poglądowych). Wpływ różnych czynników biotycznych i abiotycznych na wybrane gatunki roślin naczyniowych (użytkowe i ozdobne, jednoliścienne i dwuliścienne).

4

5 Stopień nasłonecznienia ma istotny wpływ na wzrost Pinus Silvestris

6 Czy sosna pozbawiona dostępu do światła będzie rosła w tym samym tempie co sosna w warunkach naturalnych?

7 Pinus silvestris zasadzona w doniczce z żyzną glebą, z dostępem do światła, podlewana regularnie co trzy dni 100ml wody.

8 Pinus silvestris pozbawiona dostępu do światła poprzez nakrycie drzewa kartonem.
przed nakryciem po nakryciu

9 sosna zwyczajna - Pinus silvestris doniczka ziemia woda strzykawka 100ml talerzyk styropianowy linijka ołówek zeszyt długopis karton mazak telefon komórkowy (aparat fotograficzny)

10 Regularne mierzenie różnych parametrów sosny i zapisywanie wyników na kartce w celu ich późniejszej analizy.

11

12

13

14 Im mniej światła dochodzi do siewek sosny tym szybciej rośnie, ponieważ intensywnie wydłużając się próbuje zdobyć światło, potrzebne do fotosyntezy. Z powodu dłuższego braku światła, igły z próby doświadczalnej zaczęły usychać, a co za tym idzie opadać.

15 Próba kontrolna po zakończeniu doświadczenia

16 Próba doświadczalna po zakończeniu doświadczenia

17

18 - Nawóz sztuczny usprawni wzrost sosny.
Hipoteza badawcza : - Nawóz sztuczny usprawni wzrost sosny. Problem badawczy : - Czy nawóz sztuczny ma istotny wpływ na wzrost sosny? Zestaw doświadczalny : - sosna zwyczajna (Pinus silvestris) - nawóz sztuczny (w pałeczkach) - linijka (200 mm) - doniczki - ziemia - aparat fotograficzny - kubek o pojemności 150 ml - woda

19 Próba doświadczalna : Próba kontrolna :

20 Wysokość całkowita siewek sosny:

21 Ilość pędów bocznych :

22 Długość pędów bocznych :

23 Długość igieł :

24 Wnioski : Nawóz sztuczny w tym przypadku nieznacznie wpłynął na wzrost sosny na wysokość, wpłynął jednak istotnie na wzrost igieł i pędów bocznych, czego przyczyną jest wykorzystanie pierwiastków z nawozu (głównie azotu i fosforu) do produkcji hormonów roślinnych (fitohormonów) – głównie giberelin i cytokinin.

25

26 WPŁYW KWAŚNYCH DESZCZY NA ROZWÓJ SOSNY ZWYCZAJNEJ

27 Hipoteza badawcza, oraz problem badawczy
Czy wpływ kwaśnych deszczy ma wpływ na rozwój roślin? Jeżeli tak to jaki? Negatywny czy pozytywny? Nasze doświadczenie pozwoli nam odpowiedzieć na te pytania. W jaki sposób? Poprzez regularny pomiar sosen hodowanych z użyciem kwaśnego deszczu. 27

28 Zestaw doświadczalny * 2 doniczki * ziemia * 6 sosen (po 3 w każdej doniczce) * 1,5l wody destylowanej * strzykawka * zlewka * linijka * zeszyt * długopis * pusta butelka o pojemności 5l * mieszanina roztwrów wodnych kwasu azotowego (V) i kwasu siarkowego (VI) o łącznym stężeniu: ok.1% (dla przyspieszenia efektu)

29 Próba kontrolna: Po umieszczeniu sosen w doniczkach, rozpoczynamy doświadczenie od mierzenia sosen, w tym pomoże nam linijka. Pomiary te będą kontynuowane co 2 tygodnie. W próbie kontrolnej sosny podlewamy roztworem kwasów, który poprzednio został wlany do plastikowej butelki o pojemności 5l. Sosny podlewamy za pomocą strzykawki, mianowicie pobieramy całą strzykawkę (100ml) roztworu kwasów i wlewamy do doniczki. Aby odróżnić próbę doświadczalną od kontrolnej, na doniczkach zamieszczamy odpowiednie napisy. Czas doświadczenia wynosił 2,5 miesiąca, co jest równoznaczne z 5 pomiarami oby dwu prób.

30

31 Pomiary sosny z próby kontrolnej

32 Próba doświadczalna: Tak samo jak w próbie kontrolnej, aby rozpocząć doświadczenie, musimy przygotować odpowiednio doniczki, oraz sosny. Po wsadzeniu sosen do doniczki i zasypaniu ich ziemią, zaczynamy mierzyć sosny. Początkowy pomiar sosen w obydwu próbach będzie naszym punktem odniesienia w kolejnych etapach. Sosny w próbie doświadczalnej podlewamy 100ml roztworem kwaśnego deszczu. Wyniki będziemy pozyskiwać poprzez pomiary sosen, w określonych terminach czasowych. Aby lepiej to zobrazować pomoże nam w tym wykres.

33 Zdjęcie próby doświadczalnej, tuż po zasadzeniu sosny zwyczajnej

34 Pomiary w czasie doświadczenia

35 Zdjęcia wykonane w ostatnim dniu doświadczenia
Próba kontrolna: Próba doświadczalna: Próba doświadczalna: 35

36 Wnioski: Kwaśny deszcz ma negatywny wpływ na rozwój sosny zwyczajnej, ponieważ powoduje jej stopniowe obumieranie. Sosna ma osłabiony przyrost, pędy boczne zwisają, igły zaczynają się przebarwiać z koloru zielonego na żółty i stopniowo wypadają.

37 KONIEC, dziękujemy


Pobierz ppt "Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole."

Podobne prezentacje


Reklamy Google