Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do metodologii eksperymentu biologicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do metodologii eksperymentu biologicznego."— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do metodologii eksperymentu biologicznego.

2 Biologia jest nauką empiryczną

3 OBSERWACJE Są podstawą wszelkiego poznania, odbywają
się bez ingerencji obserwatora w przebieg zjawiska czy procesu;

4 DOŚWIADCZENIA Polegają na celowym wywoływaniu
określonego zjawiska (w warunkach laboratoryjnych, sztucznie stworzonych przez eksperymentatora).

5 HIPOTEZA „Naukowe przypuszczenie” będące próbą wyjaśnienia natury zaobserwowanych zjawisk lub zależności.

6 TEORIA NAUKOWA Jeżeli hipotezę potwierdzą liczne obserwacje
i doświadczenia przeprowadzone niezależnie od siebie w ośrodkach naukowych na całym świecie, może ona stać się teorią naukową.

7 PRAWO NAUKOWE Jeżeli teoria naukowa uzyska powszechną
akceptację to może zostać uznana za prawo naukowe.

8 POWSZECHNA AKCEPTACJA
OBSERWACJE EKSPERYMENTY SPRAWDZANIE POTWIERDZENIE TEORIA NAUKOWA WYNIKI HIPOTEZA POWSZECHNA AKCEPTACJA PRAWO NAUKOWE

9 Problem badawczy – pytanie, na które odpowiedź uzyskujemy w wyniku przeprowadzonego doświadczenia.
Celem doświadczenia jest rozwiązanie problemu badawczego.

10 Hipoteza – przypuszczalna, niekoniecznie prawdziwa, odpowiedź na pytanie stanowiące problem badawczy. Badacz opierając się na wiedzy teoretycznej stawia hipotezę przed przystąpieniem do doświadczenia. Uzyskane wyniki eksperymentu decydują o tym czy hipoteza okazuje się prawdziwa.

11 Kontrola pozytywna – doświadczenie
pomocnicze, które przeprowadza się w identyczny sposób jak doświadczenie właściwe, ale na obiekcie kontrolnym – takim, o którym wiemy, że pozwoli nam zaobserwować określony efekt, będący przedmiotem badania.

12 Kontrola negatywna – doświadczenie
pomocnicze, przeprowadzone w identyczny sposób jak doświadczenie właściwe, ale pozbawione tego czynnika, który naszym zdaniem wpływa na badany efekt.

13 Etapy eksperymentu naukowego
Określenie problemu badawczego Podstawowe hipotezy Odrzucanie hipotezy Wybór metody badawczej Przeprowadzenie doświadczenia Wynik przeczy hipotezie Wynik potwierdza hipotezę Rozwiązanie problemu badawczego Etapy eksperymentu naukowego

14 Codzienne problemy badawcze
Przykład: Karol nie może znaleźć swoich skarpetek. Wie, że są w jednej z 6 szuflad, ale nie pamięta, w której. Problem badawczy: W której szufladzie są skarpetki? Hipoteza: W drugiej od góry (Karolowi wydaje się, że tam mogą być) Eksperyment: Karol otwiera szufladę i sprawdza czy są tam skarpetki Wynik: Skarpetek nie ma. Wniosek: Hipoteza okazała się fałszywa (Karol ją obalił) Następna hipoteza: Skarpetki są w trzeciej szufladzie od góry. Tym razem okazuje się, że rzeczywiście tam są, hipoteza zostaje potwierdzona, a problem badawczy rozwiązany.

15 Codzienne problemy badawcze
Karol musi skontaktować się z dziadkiem. Dziadek, jako człowiek starej daty nie ma telefonu komórkowego, ale można zadzwonić do niego do domu lub pracy. Na pewno jest w tej chwili w jednym z tych dwóch miejsc, ale Karol nie wie, w którym. Sformułuj problem badawczy i postaw hipotezę którą Karol przetestuje.

16 Rozwiązanie zadania Problem badawczy: Gdzie jest dziadek? Hipoteza:
1. Dziadek jest w domu. lub 2. Dziadek jest w pracy.

17 Codzienne problemy badawcze
Karol znalazł na strychu starą lampę bez żarówki. Chce sprawdzić, czy lampa jest sprawna. Sformułuj problem badawczy, postaw hipotezę, zaproponuj, jak można ją przetestować.

18 Rozwiązanie zadania • Problem badawczy: Czy lampa jest sprawna?
• Hipoteza: Lampa jest sprawna • Weryfikacja hipotezy (testowanie): Wkręcenie żarówki i podłączenie jej do prądu. • Wyniki testu: Lampa działa lub Lampa nie świeci, bo 1. jest zepsuta 2. żarówka albo gniazdko są zepsute • Próba kontrolna( kontrola pozytywna): Sprawdzenie żarówki i sprawności gniazdka przy użyciu sprawnej lampy. Karol upewni się, że żarówka i gniazdko są sprawne. Będzie mógł wysunąć prawdziwe wnioski dotyczące sprawności znalezionej lampy.

19 Codzienne problemy badawcze
Karol kupił pojemnik do próżniowego przechowywania żywności, który według sprzedawcy pozwala przedłużyć okres przydatności do spożycia znajdujących się w nim produktów. Karol postanowił sprawdzić czy to prawda, innymi słowy chciał przetestować hipotezę postawioną przez sprzedawcę. W tym celu zamknął w pojemniku różne produkty spożywcze, a kiedy otworzył go po pięciu dniach okazało się, że wszystko nadal nadaje się do jedzenia. Uznał zatem, że hipoteza okazała się prawdziwa. Czy postąpił słusznie?

20 Rozwiązanie zadania Kontrola negatywna
Umieszczenie takich samych produktów w zwyczajnym naczyniu. Być może przechowywana w zakupionym pojemniku żywność nadawałaby się do jedzenia po przechowywaniu przez 5 dni.

21 Opracowanie: Elżbieta Milewska na podstawie materiałów Szkoły Festiwalu Nauki


Pobierz ppt "Wprowadzenie do metodologii eksperymentu biologicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google