Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKOSYSTEM. Ekosystem to układ ekologiczny, który obejmuje wszystkie żywe organizmy żyjące na danym obszarze, współdziałające ze środowiskiem nieożywionym,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKOSYSTEM. Ekosystem to układ ekologiczny, który obejmuje wszystkie żywe organizmy żyjące na danym obszarze, współdziałające ze środowiskiem nieożywionym,"— Zapis prezentacji:

1 EKOSYSTEM

2 Ekosystem to układ ekologiczny, który obejmuje wszystkie żywe organizmy żyjące na danym obszarze, współdziałające ze środowiskiem nieożywionym, w taki sposób, że przepływ energii i krążenie materii prowadzą do powstania wyraźnego zróżnicowania biotycznego na wszystkich poziomach troficznych.

3 W ekosystemie następuje obieg energii i materii. Ten pierwszy odbywa się w jednym kierunku w systemie otwartym, natomiast drugi jest obiegiem zamkniętym.

4 Do funkcjonowania ekosystemu potrzebni są zarówno producenci jak i konsumenci i reducenci - przynajmniej pierwsi i ostatni. Producenci przetwarzają czynniki nieorganiczne, konsumenci żywią się organizmami lub martwą materią organiczną, a reducenci rozkładają resztki materii organicznej uwalniając z niej związki nieorganiczne potrzebne producentom.

5

6

7 Ekosystemy możemy podzielić na dwa rodzaje: ekosystem autotroficzny to taki, którego podstawą funkcjonowania jest światło i materia organiczna wytwarzana przez producentów w procesie fotosyntezy (autochtoniczna). System taki jest w zupełności samowystarczalny i występuje stosunkowo najczęściej. Są nim na przykład las, łąka, jezioro itp.;

8 ekosystem heterotroficzny z kolei charakteryzuje się tym, że materia organiczna pochodzi z zewnątrz. W systemie tym nie ma producentów i nie jest on samowystarczalny- na przykład jaskinia. Ze względu na brak światła nie ma tam roślin zielonych wytwarzających materię organiczną, która zatem musi pochodzić z detrytusu (resztek obumarłych zwierząt, kału) lub zostaje przyniesiona przez wodę z innego ekosystemu.

9 Różnice w produktywności ekosystemów Produktywność (produkcja) - to intensywność gromadzenia energii w biomasie określonego poziomu troficznego. Wyróżnia się produkcję pierwotną i wtórną.

10 Produkcja pierwotna to biomasa wyprodukowana przez producentów ekosystemu (co odzwierciedla intensywność przekształcania energii świetlnej w chemiczną). Mierzy się ją najczęściej mierząc szybkość procesów fotosyntezy.

11 Produkcję pierwotną możemy podzielić na: produkcję pierwotną brutto - koszty utrzymania danego układu plus przyrost biomasy autotrofów. Jest to cała materia organiczna jaka powstała w procesie fotosyntezy (wartość teoretyczna);

12 produkcja pierwotna netto -przyrost biomasy autotrofów w jednostce czasu, który obserwujemy. W tym przypadku nie liczymy materii wykorzystanej w procesie oddychania (respiracji). Jedynie ta produkcja może stać się dostępna jako źródło pokarmu roślinożerców i jest ona jedyną, którą możemy w rzeczywistości zmierz

13 Produkcja pierwotna netto = produkcja pierwotna brutto – respiracja Produkcja wtórna to ilość materii zasymilowanej przez konsumentów ekosystemu, czyli proces przyswajania materii i magazynowania energii przez konsumentów. Mierzy się ją ilością biomasy w jednostce czasu.

14 Produkcję wtórną możemy podzielić na: produkcję wtórną brutto - koszty utrzymania danego układu plus przyrost biomasy heterotrofów; produkcję wtórną netto - przyrost biomasy heterotrofów.

15 O produktywności ekosystemów decydować może wiele czynników. Zależy to od produkcji pierwotnej, a na nią mają wpływ między innymi: skład gatunkowy producentów, dostęp energii słonecznej, stężenie fosforanów, azotanów i innych soli mineralnych w glebie i wodzie, ilość wody i jej zasolenie, wilgotność powietrza i temperatura.

16 Produkcja pierwotna dla różnych ekosystemów waha się od g/m 2 /rok. Największą produktywność osiągają plantacje trzciny cukrowej (4000 g/m 2 /rok), rafy koralowe (2500 g/m 2 /rok) oraz las tropikalny (2200 g/m 2 /rok). Najmniejszą natomiast posiadają pustynie (3 g/m 2 /rok), półpustynie (90 g/m2/rok), otwarty ocean (125 g/m2/rok) i tundra (140 g/m2/rok).

17 Wysoka wartość produkcji pierwotnej netto nie musi oznaczać wielkiej biomasy producentów, jak też wielka biomasa producentów nie musi wcale oznaczać wysokiej produkcji - ponieważ wielkość biomasy producentów zależy nie tylko od tego jak szybko jest ona produkowana, ale też od tego w jakim tempie jest eksploatowana.

18 Aby ekosystem mógł funkcjonować, potrzebny jest przepływ energii i obieg materii. Pierwiastki nieprzerwanie krążą pomiędzy żywymi organizmami i ich nieożywionym środowiskiem. Krążenie każdego składnika w przyrodzie nazywamy jego cyklem biogeochemicznym. KRAŻENIE PIERWIASTKÓW W EKOSYSTEMIE - cykle biogeochemiczne

19 Ziemia jest układem zamkniętym. Krążące w tym obiegu pierwiastki nie giną, aczkolwiek mogą wypaść z obiegu, kiedy znajdą się w miejscach niedostępnych dla organizmów; jednak najczęściej są dostępne i wykorzystywane powtórnie przez organizmy.

20 Do najważniejszych cykli biogeochemicznych należą obiegi: węgla, azotu, tlenu, fosforu, siarki i wody. Węgiel, azot, tlen, siarka i woda mogą występować w stanie gazowym, w związku z tym mogą się przemieszczać na duże odległości. Fosfor natomiast nie ma postaci gazowej, dlatego jego obieg w przyrodzie jest utrudniony.

21 Obieg węgla w przyrodzie

22 Obieg azotu w przyrodzie

23 Obieg fosforu w przyrodzie

24 Obieg siarki w przyrodzie


Pobierz ppt "EKOSYSTEM. Ekosystem to układ ekologiczny, który obejmuje wszystkie żywe organizmy żyjące na danym obszarze, współdziałające ze środowiskiem nieożywionym,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google