Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czas wyboru nadszedł- zostań chemikiem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czas wyboru nadszedł- zostań chemikiem"— Zapis prezentacji:

1 Czas wyboru nadszedł- zostań chemikiem
Grupa B2 Kompetencja matematyczno – przyrodnicza

2 CELE PROJEKTU Nadrzędnym celem naszego tematu było powtórzenie wiadomości z budowy materii. Przygotowanie i sprawdzenie egzaminu gimnazjalnego zawierającego pytania z zakresu chemii. Powtórzenie wiadomości ze stężeń

3 Budowa atomu Na zajęciach malowaliśmy farbami modele poszczególnych atomów różnych pierwiastków. Przy pomocy układu okresowego odczytywaliśmy ilość elektronów, protonów i neutronów.

4 MODELE STRUKTURALNE WYBRANYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH
Wykonaliśmy modele poszczególnych związków chemicznych z plasteliny i patyczków, oznaczaliśmy wiązania i wolne pary elektronowe. Niezła była zabawa przy jednoczesnej powtórce typów wiązań

5 Nasze prace

6 Tlenki tlenek potasu tlenek wapnia Ca = O tlenek glinu

7 kwasy kwas chlorowodorowy kwas azotowy (V) kwas siarkowy (IV)

8 Kwasy kwas fosforowy (V) kwas węglowy

9 wodorotlenki wodorotlenek sodu wodorotlenek magnezu
wodorotlenek żelaza (III)

10 Sole bromek magnezu Br Mg Br azotan (V) glinu O O N O Al O N O O

11 Sole bromek magnezu Br Mg Br azotan (V) glinu O O N O Al O N O O

12 Sole siarczan (VI) żelaza (III)

13 Anion soli kwasu etylenodiaminatetraoctowego
Stworzyliśmy też model strukturalny związku kompleksowego. Wykorzystaliśmy do tego plastelinę i wykałaczki.

14 Jednak… …nie tylko w chemii zdarzają się kompleksy. : (

15 Obliczanie stężeń procentowych
Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35 g substancji w 150 g wody. Jeśli dodamy 35 g substancji do 150 g rozpuszczalnika (w tym wypadku wody) to masa roztworu wyniesie =185 g: Cp= 35g / (150g + 35g) • 100% = 35g / 185g • 100% = 18,9% Odp. Stężenie roztworu wynosi 18, 9 %.

16 Obliczanie stężeń procentowych
Ile gramów NaCl potrzeba do sporządzenia 300g 5% roztworu? Aby obliczyć masę substancji trzeba przekształcić wzór: cp= ms/mr • 100% → ms= cp • mr / 100% = 5% • 300g / 100% =15g Odp. Do sporządzenia 300g 5% roztworu potrzeba 15g chlorku sodu NaCl.

17 Egzamin gimnazjalny Podzieliliśmy się na dwie grupy czteroosobowe i ułożyliśmy przykładowy egzamin gimnazjalny z chemii składający się z dwudziestu pytań. Dziesięć z nich było na poziomie podstawowym, następne pięć – średnich, a ostatnie pięć było piekielnie trudnych. Po napisanym egzaminie sprawdzaliśmy grupowo nasze prace. Ogłosiliśmy wyniki i przedyskutowaliśmy zadania.

18 NASZE PYATNIA 1. Dlaczego kwas siarkowy (VI) jest elektrolitem? a) przewodzi prąd elektryczny b) nie przewodzi prądu elektrycznego c) jego roztwór wodny przewodzi prąd elektryczny d) jego roztwór wodny nie przewodzi prądu elektrycznego 2. Jaką barwę przyjmie papierek wskaźnikowy po zanurzeniu w kwasie octowym? a) czerwoną b) zieloną c) żółtą d) bezbarwną 3. Który z podanych kwasów jest składnikiem wód leczniczych? a) HCl b) H2S c) H3PO4 d)HNO3 4. Który zestaw substancji ma wartość pH<7? a) proszek do pieczenia, krew, mleko, ziemniaki b) wybielacz, kwas siarkowy (VI), ślina, pomidory c) mydło, banany, ocet, kukurydza d) chleb, truskawki, pomidory, jabłko 5. Do 50 g 2 procentowego roztworu zasady sodowej dolano 50 g wody. Ile będzie wynosiło stężenie procentowe rozcieńczonego roztworu? a) Cp = 50% b) Cp = 1% c) Cp = 2% d) Cp = 100%

19 NASZE PYATNIA 6.Wybierz podpunkt, w którym są tylko symbole pierwiastków chemicznych. a) O, Mg, Al., P b) K, Co, NaCl, H2O c) H2O, NO, CuO, NaCl d) Ag, C, Fe, CuO 7. Która przemiana jest reakcją chemiczną? a) zamarzanie wody b) rdzewienie metalu c) parowanie wody w czajniku d) mieszanie wody 8. Który z wzorów przedstawia siarczek żelaza (III)? a) FeS3 b) Fe3S3 c) Fe3S d) Fe2S3 9. Jak odczytasz następujące równanie: 2Cu + O2  2CuO? a) 2 atomy miedzi i 2 atomy tlenu tworzą 2 cząsteczki tlenku miedzi (II) b) 2 atomy miedzi i 1 cząsteczka tlenu tworzą 2 cząsteczki tlenku miedzi (II) c) 2 atomy miedzi i 1 cząsteczka tlenu tworzą 2 miedzi (I) d) 2 cząsteczki miedzi i 1 cząsteczka tlenku miedzi (II) 10. Wskaż stężenie procentowe roztworu otrzymanego po dodaniu 20 g soli do 60 g roztworu tej soli o stężeniu 12%. a) 30% b) 34% c) 24% d) 28%

20 NASZE PYATNIA 11. Co to jest reakcja ksantoproteinowa? a) charakterystyczna reakcja kwasu azotowego (V) b) reakcja kwasów z metalami c) charakterystyczna reakcja kwasu siarkowego (VI) d) jedna z reakcji w chemii organicznej 12. Co się stanie gdy dodamy stężonego kwasu siarkowego (VI) do cukru? a) zacznie dymić b) nic się nie stanie c) zrobi się żółty, a potem się zwęgli d) wyskoczy Jola Rutowicz 13. Kwasu węglowego używamy w przemyśle: a) spożywczym b) kamiennym c) metalurgicznym d) transportowym 14. Co to jest reakcja strąceniowa? a) reakcja, po której otrzymujemy zasady b) reakcja, po której otrzymujemy sole rozpuszczalne c) reakcja, po której otrzymujemy nierozpuszczalne w wodzie tworzące osad d) reakcja, po której otrzymujemy kwasy 15. Jaki jest stosunek masowy pierwiastków w kwasie fosforowym (V)? a) 1:25:48 b) 3:16:48 c) 3:31:48 d) 2:48:31

21 NASZE PYATNIA 16. Który kwas ma właściwości wybielające?
a) siarkowy(VI) b) fosforowy(V) c) węglowy d) siarkowy(IV) 17. W 61 g nasyconego roztworu substancji „a” znajduje się 11 g substancji, a w 150 g roztworu substancji „b” znajduje się 5 g substancji „b”. Która z substancji ma większą rozpuszczalność i o ile? a) „a” o 5 g b) „a” o 2 g c) „b” o 3 g d) „b” o 6 g 18. Który ze wzorów odpowiada wzorowi wodorotlenku glinu? a) AlOH b) Al(OH)2 c) Al(OH)3 d) Al(OH)4 19. Podaj wartościowość reszty kwasowej w siarczanie (VI) żelaza (III) a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 20. Ile wynosi stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu3 g substancji w 20 ml benzyny której gęstość wynosi 0.7 ml a) 17.6% b) 15.5% c) 13.4% d) milion


Pobierz ppt "Czas wyboru nadszedł- zostań chemikiem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google