Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kwaśne deszcze Agata Musiał Klasa II B.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kwaśne deszcze Agata Musiał Klasa II B."— Zapis prezentacji:

1 kwaśne deszcze Agata Musiał Klasa II B

2 Kwaśne deszcze deszcze zawierające zaabsorbowane w kroplach wodytlenek siarki(IV), tlenki azotu oraz ich produkty reakcji w atmosferze: rozcieńczone roztwory kwasów siarki, głównie kwasu siarkowego(IV) oraz najbardziej szkodliwego kwasu siarkowego(VI), a także kwasu azotowego(V). Powstają nad obszarami, gdzie atmosfera jest zanieczyszczana długotrwałą emisją tlenku siarki(IV) i tlenków azotu (ze źródeł naturalnych, jak czynne wulkany, albo sztucznych, jak spaliny z dużych elektrowni i elektrociepłowni zasilanych zasiarczonym - tzn. zawierającym siarkę i jej związki - paliwem, zazwyczaj węglem kamiennym lub brunatnym).

3

4 Skutki kwaśnego deszczu
Kwaśne deszcze wpływają na roślinność. Oddziaływanie zanieczyszczeń może być zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie. To pierwsze, w przypadku drzew, uwidacznia się w postaci uszkodzeń igieł i liści. Wewnątrz nich uszkadzane są różne błony, co może spowodować zakłócenie w systemie odżywiania i w bilansie wodnym. Szczególnie narażone na negatywne skutki kwaśnych deszczów są drzewa iglaste .

5 Przemieszczanie się zanieczyszczeń
Wyemitowane gazy wędrują z masami powietrza na znaczną odległość. Na przykład ze środkowego zachodu Stanów Zjednoczonych do lasów w New Hampshire . Dwutlenek siarki i tlenki azotu tworzą z wodą kwasy o słabym stężeniu. Dzieje się tak, gdy rozpuszczają się w kropelkach wody w atmosferze. Wraz z opadami atmosferycznymi, zanieczyszczenia spadają na ziemię i roślinność w postaci opadu zwanego "depozycją mokrą". Mogą jednak osiadać na cząsteczkach pyłu  zawieszonego w powietrzu, które to cząsteczki z czasem opadają. Mówi się wtedy o "depozycji suchej

6 metody przeciwdziałania
Jednym z rozwiązań problemu zakwaszenia jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych. Do tego celu prowadzą np.: oszczędniejsze gospodarowanie energią i innymi zasobami, użycie możliwie najlepszych technik spalania, rozwój technik opartych na innych źródłach energii. Rozwiązaniem dodatkowym jest odsiarczanie paliw i spalin. Według analizy przeprowadzonej przez OECD w 1981 r. emisja siarki mogłaby być zmniejszona o połowę w ciągu 10 lat, gdyby wykorzystano dostępne wówczas urządzenia do oczyszczania i odsiarczania. Podniosłoby to koszty energii przeciętnie o 3%. Analiza ta wskazała jedną z wielu dróg, mającą za punkt wyjścia ekonomicznie optymalne rozwiązania. Innymi słowy, można zmniejszyć emisję bardziej i szybciej, ale wzrosną również koszty

7 związki siarki Jednym ze składników kwaśnego deszczu jest siarka występująca w związkach chemicznych. Dwutlenek siarki dając kwas siarkawy obniża pH do 5. SO2 może też utleniać się do kwasu siarkowego. Szacuje się, że w wyniku działalności człowieka emitowanych jest do atmosfery na całym świecie mln ton siarki rocznie, a najwięcej emitowano w ciągu ostatnich 50 lat. W tym samym czasie w wyniku działalności wulkanów i innych czynników naturalnych, uwalnia się do atmosfery drugie tyle. Jednak na obszarach wysoko uprzemysłowionych lub intensywnie zurbanizowanych człowiek jest odpowiedzialny za prawie całą emisję siarki

8 związki azotu Innym pierwiastkiem, którego związki chemiczne wywołują kwaśne deszcze jest azot. Źródłem emisji związków azotu są: pojazdy silnikowe elektrownie węglowe rolnictwo. W porównaniu ze zmniejszającym się zanieczyszczeniem dwutlenkiem siarki zwiększa się znacznie udział tlenków azotu w zanieczyszczeniu powietrza. W latach   o 59% zmniejszono emisję tlenków siarki przez elektrownie w USA.

9 dwutlenek węgla Dwutlenek węgla nieznacznie zakwasza opady dając w reakcji z wodą obniżenie pH do poziomu

10 Kwaśne deszcze przyczyniają się do uszkodzenia kamiennych pomników

11 LITERATURA: Podręcznik chemii do gimnazjum Krzysztof Pazdro


Pobierz ppt "Kwaśne deszcze Agata Musiał Klasa II B."

Podobne prezentacje


Reklamy Google