Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CHEMIA NIEORGANICZNA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CHEMIA NIEORGANICZNA W ŻYCIU CZŁOWIEKA"— Zapis prezentacji:

1 CHEMIA NIEORGANICZNA W ŻYCIU CZŁOWIEKA
Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej CHEMIA NIEORGANICZNA W ŻYCIU CZŁOWIEKA Kierownik bloku specjalizacyjnego: prof. dr hab. Przemysław Kita Kierownik laboratorium: dr Olga Impert Osoby prowadzące zajęcia laboratoryjne: dr Olga Impert dr Aleksandra Radtke dr Adrian Topolski

2 CHEMIA NIEORGANICZNA W ŻYCIU CZŁOWIEKA
Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej CHEMIA NIEORGANICZNA W ŻYCIU CZŁOWIEKA Bloki przedmiotów specjalnościowych: Biologiczne i medyczne zastosowanie chemii nieorganicznej Od kosmochemii do nowych reagentów i materiałów nieorganicznych

3 Skład pojedynczego bloku:
Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej Skład pojedynczego bloku: 30 h wykład 15 h ćwiczenia 45 h laboratorium Sposób zaliczenia pojedynczego bloku: suma punktów uzyskanych z laboratorium (25%), z ćwiczeń (15%) i 2 testów zaliczeniowych po przerobieniu każdego działu (60%).

4 Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej
Tematyka wykładów: Biologiczne i medyczne zastosowanie chemii nieorganicznej         I.      Chemia bionieorganiczna: - występowanie i rozpowszechnienie pierwiastków w układach biologicznych, związki nieorganiczne w komórce, biomineralizacja; - rola metali i ligandów w układach biologicznych, transport, transfer i transkrypcja; - witaminy: B12, B6, C – rola metali w ich działaniu; - przykłady procesów katalitycznych: fotosynteza, cykl azotowy, wodorowy, metaloenzymy biorące udział w reakcjach O2 i H2O2.

5 Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej
II.      Związki nieorganiczne, w tym z radioizotopami, w terapii, diagnostyce i profilaktyce medycznej: - terapia: leczenie ditlenem (PDT), związkami złota, litu, bizmutu i lantanowców, leczenie cukrzycy i otyłości związkami chromu i wanadu, rola NO i związków wydzielających NO w leczeniu chorób serca, leczenie chorób nowotworowych związkami platyny i rutenu oraz terapia BNCT; - diagnostyka: metoda PET, znaczenie lantanowców w rezonansie magnetycznym, kontrasty (BaSO4 i związki jodu); - związki nieorganiczne jako suplementy żywności i konserwanty żywności; gazy w zmodyfikowanej atmosferze osłaniającej żywność (MAP).  III. Wykłady prowadzone przez lekarza i pracownika z Instytutu Jabłońskiego

6 Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej
Tematyka wykładów: Od kosmochemii do nowych reagentów i materiałów nieorganicznych   I. Pierwiastki i związki nieorganiczne jako katalizatory i reagenty „zielonej chemii”:  - pojęcia podstawowe, profile przemian energetycznych reakcji katalizowanych i niekatalizowanych, katalizatory homo- i heterogeniczne, przykłady, postęp w rozwoju katalizatorów; - przykłady słynnych reakcji katalitycznych – od wiązania N2 do katalizatora samochodowego; - reagenty i katalizatory „zielonej chemii”, problemy związane z utlenianiem ditlenu, nadtlenku wodoru i nadtlenkami, zastępowanie chlorowych utleniaczy, fotokatalityczne właściwości TiO2.

7 Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej
II.      Związki nieorganiczne we współczesnych materiałach i nanomateriałach, ich zastosowanie: defekty sieciowe, związki niestechiometryczne, elektrolity stałe; - synteza materiałów oraz ich właściwości magnetyczne, optyczne i elektryczne; - rodzaje materiałów: ceramiczne i szkła, polimery nieorganiczne (silikony, fosfazezy, tiazeny), włókna z boru, węgla, Al2O3, SiC oraz kamienie szlachetne; - struktura wybranych materiałów; - nanomateriały i nanotechnologie: metody wytwarzania, charakterystyka, nanometale, nanotlenki, bionieorganiczne nanomateriały.

8 Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej
III. Związki nieorganiczne w gospodarstwie domowym, rolnictwie i wojsku: - nieorganiczne składniki proszków do prania, past do zębów, past czyszczących i w apteczce domowej; - nawozy sztuczne, suplementy pasz i związki miedzi w przeciwgrzybicznej ochronie roślin; - materiały wybuchowe i paliwa rakietowe.   IV. Chemia w kosmosie: -  powstawanie pierwiastków; łączenie się pierwiastków w „zimnych” i „gorących” miejscach kosmosu; - metodyka badawcza.

9 Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej
Tematyka zajęć laboratoryjnych: W trakcie zajęć laboratoryjnych student zapozna się z prostymi metodami syntezy wybranych grup związków nieorganicznych, w tym związków koordynacyjnych, technikami separacyjnymi opartymi na kolumnowej chromatografii jonowymiennej, z rejestracją i z zastosowaniem elektronowych widm absorpcyjnych w roztworach do identyfikacji związków i oznaczeń ...

10 Propozycja zadań laboratoryjnych:
Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej Propozycja zadań laboratoryjnych: Synteza, badanie właściwości związków chromu(III) z kwasami pirydynokarboksylowymi. Synteza, badanie właściwości związków wanadu z asetyloacetoniane; kwasami pirydynokarboksylowymi. Synteza, badanie właściwości związków chromu(III) ze związkami z grupy witamin B6. Oznaczanie metali w preparatach biologicznych. - FeIII, CoII; CrIII Synteza leków antynowotworowych na bazie platyny – obieg zamknięty platyny. Synteza, badanie właściwości kompleksów metali z tlenkiem azotu.

11 Synteza środków antyseptycznych – tlenojodek bizmutu i kwas borowy.
Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej Wydzielanie kwasu tetraoksofosforowego(V) z coca-coli i oznaczanie jego stężenia . Oznaczanie kwasu askorbinowego i kwasu cytrynowego wydzielonych z napoi. Trwałość nadtlenku wodoru, nadtlenek wodoru jako ekologiczny utleniacz i reduktor. Synteza środków antyseptycznych – tlenojodek bizmutu i kwas borowy. Pomiary licznikowe promieniowania jonizującego Oznaczanie hormonów tarczycy z użyciem jodu-125; Dozymetria promieniowania Nanomateriały – ZnO i nanosrebro Kompleksy miedzi(II) z glicyną i triglicyną, synteza, charakterystyka, stałe trwałości kompleksów.

12 Tematyka ćwiczeń audytoryjnych:
Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej Tematyka ćwiczeń audytoryjnych: Poszerzone zostaną niektóre tematy omawiane na wykładzie. Przedyskutowane zostaną podstawy teoretyczne niezbędne do zrozumienia każdego z bloków tematycznych. Z metodyką i instrumentarium badań kosmochemicznych zapoznany zostanie student w Centrum Astronomii w Piwnicach.

13

14

15 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy
Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej Dziękujemy za uwagę i zapraszamy Informacje dotyczące nowej specjalności i przedmiotów do wyboru dostępne na stronie Katedry:


Pobierz ppt "CHEMIA NIEORGANICZNA W ŻYCIU CZŁOWIEKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google