Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CHEMIA NIEORGANICZNA W ŻYCIU CZŁOWIEKA Kierownik bloku specjalizacyjnego: prof. dr hab. Przemysław Kita Kierownik laboratorium:dr Olga Impert Kierownik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CHEMIA NIEORGANICZNA W ŻYCIU CZŁOWIEKA Kierownik bloku specjalizacyjnego: prof. dr hab. Przemysław Kita Kierownik laboratorium:dr Olga Impert Kierownik."— Zapis prezentacji:

1 CHEMIA NIEORGANICZNA W ŻYCIU CZŁOWIEKA Kierownik bloku specjalizacyjnego: prof. dr hab. Przemysław Kita Kierownik laboratorium:dr Olga Impert Kierownik laboratorium: dr Olga Impert Osoby prowadzące zajęcia laboratoryjne: dr Olga Impert dr Aleksandra Radtke dr Adrian Topolski Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej

2 Bloki przedmiotów specjalnościowych: Bloki przedmiotów specjalnościowych: - Biologiczne i medyczne zastosowanie chemii nieorganicznej - Od kosmochemii do nowych reagentów i materiałów nieorganicznych CHEMIA NIEORGANICZNA W ŻYCIU CZŁOWIEKA Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej

3 30 h wykład - 30 h wykład - 15 h ćwiczenia - 45 h laboratorium Sposób zaliczenia pojedynczego bloku: suma punktów uzyskanych z laboratorium (25%), z ćwiczeń (15%) i 2 testów zaliczeniowych po przerobieniu każdego działu (60%). Skład pojedynczego bloku: Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej

4 Tematyka wykładów: Biologiczne i medyczne zastosowanie chemii nieorganicznej I. Chemia bionieorganiczna: - występowanie i rozpowszechnienie pierwiastków w układach biologicznych, związki nieorganiczne w komórce, biomineralizacja; - rola metali i ligandów w układach biologicznych, transport, transfer i transkrypcja; - witaminy: B 12, B 6, C – rola metali w ich działaniu; - przykłady procesów katalitycznych: fotosynteza, cykl azotowy, wodorowy, metaloenzymy biorące udział w reakcjach O 2 i H 2 O 2. Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej

5 II. Związki nieorganiczne, w tym z radioizotopami, w terapii, diagnostyce i profilaktyce medycznej: - terapia: leczenie ditlenem (PDT), związkami złota, litu, bizmutu i lantanowców, leczenie cukrzycy i otyłości związkami chromu i wanadu, rola NO i związków wydzielających NO w leczeniu chorób serca, leczenie chorób nowotworowych związkami platyny i rutenu oraz terapia BNCT; - diagnostyka: metoda PET, znaczenie lantanowców w rezonansie magnetycznym, kontrasty (BaSO 4 i związki jodu); - związki nieorganiczne jako suplementy żywności i konserwanty żywności; gazy w zmodyfikowanej atmosferze osłaniającej żywność (MAP). III.Wykłady prowadzone przez lekarza i pracownika z Instytutu Jabłońskiego Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej

6 Tematyka wykładów: Od kosmochemii do nowych reagentów i materiałów nieorganicznych I. Pierwiastki i związki nieorganiczne jako katalizatory i reagenty zielonej chemii: I. Pierwiastki i związki nieorganiczne jako katalizatory i reagenty zielonej chemii: - pojęcia podstawowe, profile przemian energetycznych reakcji katalizowanych i niekatalizowanych, katalizatory homo- i heterogeniczne, przykłady, postęp w rozwoju katalizatorów; - pojęcia podstawowe, profile przemian energetycznych reakcji katalizowanych i niekatalizowanych, katalizatory homo- i heterogeniczne, przykłady, postęp w rozwoju katalizatorów; - przykłady słynnych reakcji katalitycznych – od wiązania N 2 do katalizatora samochodowego; - reagenty i katalizatory zielonej chemii, problemy związane z utlenianiem ditlenu, nadtlenku wodoru i nadtlenkami, zastępowanie chlorowych utleniaczy, fotokatalityczne właściwości TiO 2. Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej

7 II. Związki nieorganiczne we współczesnych materiałach i nanomateriałach, ich zastosowanie: - defekty sieciowe, związki niestechiometryczne, II. Związki nieorganiczne we współczesnych materiałach i nanomateriałach, ich zastosowanie: - defekty sieciowe, związki niestechiometryczne, elektrolity stałe; - synteza materiałów oraz ich właściwości magnetyczne, optyczne i elektryczne; - rodzaje materiałów: ceramiczne i szkła, polimery nieorganiczne (silikony, fosfazezy, tiazeny), włókna z boru, węgla, Al 2 O 3, SiC oraz kamienie szlachetne; - struktura wybranych materiałów; - nanomateriały i nanotechnologie: metody wytwarzania, charakterystyka, nanometale, nanotlenki, bionieorganiczne nanomateriały. nanomateriały. Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej

8 III. Związki nieorganiczne w gospodarstwie domowym, rolnictwie i wojsku: - nieorganiczne składniki proszków do prania, past do zębów, past czyszczących i w apteczce domowej; - nawozy sztuczne, suplementy pasz i związki miedzi w przeciwgrzybicznej ochronie roślin; - materiały wybuchowe i paliwa rakietowe. IV. Chemia w kosmosie: - powstawanie pierwiastków; łączenie się pierwiastków w zimnych i gorących zimnych i gorących miejscach kosmosu; - metodyka badawcza. Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej

9 Tematyka zajęć laboratoryjnych: W trakcie zajęć laboratoryjnych student zapozna się z prostymi metodami syntezy wybranych grup związków nieorganicznych, w tym związków koordynacyjnych, technikami separacyjnymi opartymi na kolumnowej chromatografii jonowymiennej, z rejestracją i z zastosowaniem elektronowych widm absorpcyjnych w roztworach do identyfikacji związków i oznaczeń... Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej

10 Propozycja zadań laboratoryjnych: 1. Synteza, badanie właściwości związków chromu(III) z kwasami pirydynokarboksylowymi. 2. Synteza, badanie właściwości związków wanadu z asetyloacetoniane; kwasami pirydynokarboksylowymi. 3. Synteza, badanie właściwości związków chromu(III) ze związkami z grupy witamin B 6. 4. Oznaczanie metali w preparatach biologicznych. - Fe III, Co II ; Cr III 5. Synteza leków antynowotworowych na bazie platyny – obieg zamknięty platyny. 6. Synteza, badanie właściwości kompleksów metali z tlenkiem azotu. Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej

11 7. Wydzielanie kwasu tetraoksofosforowego(V) z coca- coli i oznaczanie jego stężenia. 8. Oznaczanie kwasu askorbinowego i kwasu cytrynowego wydzielonych z napoi. 9. Trwałość nadtlenku wodoru, nadtlenek wodoru jako ekologiczny utleniacz i reduktor. 10. Synteza środków antyseptycznych – tlenojodek bizmutu i kwas borowy. 11. Pomiary licznikowe promieniowania jonizującego 12. Oznaczanie hormonów tarczycy z użyciem jodu-125; Dozymetria promieniowania 13. Nanomateriały – ZnO i nanosrebro 14. Kompleksy miedzi(II) z glicyną i triglicyną, synteza, charakterystyka, stałe trwałości kompleksów. Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej

12 Tematyka ćwiczeń audytoryjnych: Poszerzone zostaną niektóre tematy omawiane na wykładzie. Przedyskutowane zostaną podstawy teoretyczne niezbędne do zrozumienia każdego z bloków tematycznych. Z metodyką i instrumentarium badań kosmochemicznych zapoznany zostanie student w Centrum Astronomii w Piwnicach. Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej

13

14

15 Informacje dotyczące nowej specjalności i przedmiotów do wyboru dostępne na stronie Katedry: www.chem.uni.torun.pl/KChNiK/


Pobierz ppt "CHEMIA NIEORGANICZNA W ŻYCIU CZŁOWIEKA Kierownik bloku specjalizacyjnego: prof. dr hab. Przemysław Kita Kierownik laboratorium:dr Olga Impert Kierownik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google