Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mangan (Mn). Mangan w układzie okresowym Mangan: Grupa - VII B manganowce Okres - 4 Liczba atomowa - 25 Liczba masowa - 54.93805 Liczba elektronów -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mangan (Mn). Mangan w układzie okresowym Mangan: Grupa - VII B manganowce Okres - 4 Liczba atomowa - 25 Liczba masowa - 54.93805 Liczba elektronów -"— Zapis prezentacji:

1 Mangan (Mn)

2 Mangan w układzie okresowym

3 Mangan: Grupa - VII B manganowce Okres - 4 Liczba atomowa - 25 Liczba masowa Liczba elektronów - 25 Liczba neutronów - 30 Liczba protonów - 25

4 Mangan jest srebrzystoszarym metalem z różowym odcieniem. Jest twardy i kruchy. W przyrodzie występuje w postaci tylko jednego izotopu. Jest dość aktywny chemicznie.

5 Budowa manganu Konfiguracja elektronowa manganu [ 25 Mn]: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 5 Mangan ma 7 elektronów walencyjnych. Mangan występuje w związkach chemicznych na stopniach utlenienia od +II do +VII.

6 stopień utlenienia +II+IV+VI+VII bezbarwne kationy Mn 2+ brunatny tlenek manganu (IV) MnO 2 zielone aniony MnO 4 2- intensywnie fioletowe aniony MnO 4 -

7 Właściwości chemiczne: Mangan jest metalem średnio aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. Łatwo reaguje z siarką, węglem i azotem - w atmosferze którego zapala się po ogrzaniu do temperatury 1500 K dając azotek Mn 3 N 2. Z powietrzem w temperaturze pokojowej nie reaguje. Rozdrobniony utlenia się łatwo. Łatwo rozpuszcza się w kwasach nieutleniających z wydzieleniem wodoru. Bardzo silnie rozdrobniony może rozkładać wodę. Tlenek manganu (IV) MnO 2 wykazuje charakter amfoteryczny.

8 Związki Manganu:

9

10 Związki manganu występującego na +VII stopniu utlenienia są silnymi utleniaczami. Ale ich właściwości utleniające zależą od odczynu roztworu!!! rozcieńczony roztwór manganianu (VII) potasu KMnO 4

11 Redukcja anionu MnO 4 - w środowisku kwaśnym reduktor – roztwór siarczanu (IV) potasu roztwór kwasu siarkowego (VI) roztwór manganianu (VII) potasu

12 W obecności reduktora jony MnO 4 - ulegają redukcji w środowisku kwaśnym aż o pięć stopni utlenienia. Roztwór zakwaszonego reduktora (K 2 SO 3 ) odbarwia aniony manganianowe (VII), gdyż powstają bezbarwne kationy manganu (II)

13 Bezbarwny roztwór po redukcji KMnO 4 w środowisku kwaśnym.

14 Redukcja anionu MnO 4 - w środowisku obojętnym. Reduktor – roztwór siarczanu (IV) potasu. Roztwór manganianu (VII) potasu.

15 W obecności reduktora jony MnO 4 - ulegają redukcji w środowisku obojętnym o trzy stopnie utlenienia. Rozcieńczony wodą roztwór reduktora (K 2 SO 3 ) reaguje z anionami manganianowymi(VII). Roztwór staje się brunatny, po chwili wytrąca się brunatny osad MnO 2.

16 Brunatny osad tlenku manganu (IV) MnO 2 powstały po redukcji KMnO 4 w środowisku obojętnym. Nazwa zwyczajowa MnO 2 to braunsztyn.

17 Redukcja anionu MnO 4 - w środowisku zasadowym. reduktor – roztwór siarczanu (IV) potasu roztwór manganianu (VII) potasu roztwór zasady (np:sodowej, potasowej)

18 W obecności reduktora jony MnO 4 - ulegają redukcji w środowisku zasadowym do jonów MnO 4 2- Zalkalizowany roztwór reduktora (K 2 SO 3 ) reaguje z anionami manganianowymi(VII). Roztwór staje się zielony, ale barwa po pewnym czasie się zmienia.

19 Zielony kolor roztwór zawdzięcza powstałym nietrwałym jonom manganianowym (VI) MnO 4 2-.

20 MnO 4 - reduktor, środowisko kwaśne Mn 2+ reduktor, środowisko obojętne MnO 2 reduktor, środowisko zasadowe MnO 4 2-

21 Znaczenie manganu dla organizmu Mangan jest mikroelementem niezbędnym do funkcjonowania enzymów biorących udział w tworzeniu tkanki kostnej i tkanki łącznej oraz uczestniczących w regulacji glukoneogenezy. Aktywnie wpływa na biosyntezę cholesterolu, metabolizm insuliny oraz inne rodzaje przemiany materii.

22 Znaczenie manganu dla organizmu cd. W większości przypadków mangan nie jest strukturalnym składnikiem enzymów, ale wpływa na ich aktywność katalityczną. Szczególne znaczenie posiada mangan w podtrzymaniu czynności gruczołów płciowych, narządu ruchu, układu nerwowego i immunologicznego. Mikroelement ten jest niezbędny w profilaktyce rozwoju cukrzycy, patologii tarczycy i niewydolności tętnic wieńcowych serca.

23 Występowanie: Mangan jest najbardziej, po żelazie, rozpowszechnionym pierwiastkiem ciężkim. Nie występuje w postaci wolnego pierwiastka poza meteorytami i tzw. konkrecjami manganowo-żelazowymi spotykanymi na dnie oceanów. Konkrecje te będą prawdopodobnym źródłem manganu i innych metali w przyszłości. Zawartość w skorupie ziemskiej - 0,085% wag.

24 Przygotowała: Sylwia Skotniczna IIa Koniec

25 Źródło :


Pobierz ppt "Mangan (Mn). Mangan w układzie okresowym Mangan: Grupa - VII B manganowce Okres - 4 Liczba atomowa - 25 Liczba masowa - 54.93805 Liczba elektronów -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google