Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grzegorz Schroeder Podandy –synteza, w ł a ś ciwo ś ci i zastosowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grzegorz Schroeder Podandy –synteza, w ł a ś ciwo ś ci i zastosowanie."— Zapis prezentacji:

1 Grzegorz Schroeder Podandy –synteza, w ł a ś ciwo ś ci i zastosowanie

2 Chemia supramolekularna

3 Co to są Podandy ? Otwartołańcuchowe analogi związków makrocyklicznych, np. eterów koronowych czy kryptandów Mają takie same właściwości jak supramolekularne związki cykliczne, mogą tworzyć trwałe kompleksy z kationami metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych

4 PODANDY -CH 2 CH 2 X-

5 monopodand dipodand tripodand tetrapodand

6 ATOMY SPINAJĄCE ŁAŃCUCHY POLIOKSAETYLENOWE Węgiel Krzem Azot Fosfor Siarka Bor Arsen Tytan Cząsteczki z podstawnikami polioksaetylenowymi

7

8

9 Właściwości podandów SAMOORGANIZACJA tworzenie kompleksów gość-gospodarz

10 Struktura cieczy

11 tlenowy azotowy

12 SAMOORGANIZACJA

13 Struktura cieczy uporządkowana obecnością jonów

14

15 M = Li + M = Na + M = Co 2+, Ni 2+, Cu 2+ M = Li +, Na + kanały, wnęki jonowe lub molekularne Estry podandowe charakteryzują się specyficznym oddziaływaniem z kationami metali oraz kationami organicznymi tworząc kanały, wnęki jonowe lub molekularne

16

17 NOWA GERERACJA CZĄSTECZEK ZMIENIAJĄCYCH SWOJE WŁAŚCIWOŚCI I REAKTYWNOŚĆ W OBECNOŚCI JONÓW (LITOWCÓW) ZDOLNYCH DO TWORZENIA KOMPLEKSÓW Z PODSTAWNIKAMI +

18 Badania nad kompleksowania jonów metali alkalicznych przez Si-podandy wykorzystaniem 1 H, 7 Li, 13 C i 29 Si NMR 1 H, 7 Li, 13 C i 29 Si NMR - ustalono stechiometrię; - stałe trwałości kompleksów z jonami litu i sodu

19 log K 1 2.04 0.065.83 0.036.00 0.036.01 0.03 log K 2 5.10 0.055.45 0.045.72 0.05 log K 3 3.87 0.064.76 0.064.71 0.07 log K 4 1.27 0.183.65 0.074.41 0.08 log K 5 3.51 0.093.51 0.16 log K 6 3.25 0.12 PhSi2.3 PhSi7.3 PhSi13.3 PhSi15.3

20 S Y N T E Z A P O D A N D Ó W Substraty glikole HO(CH 2 CH 2 O) n R poliaminyNH 2 (CH 2 CH 2 N) n R Y (CH 2 CH 2 X) n R

21 Synteza boranów(III) alkilowych Synteza siarczanów(IV) alkilowych Synteza trialkoksyfosfin (trialkilofosforanów(III))

22 Synteza trialkilofosforanów (V) Synteza pirofosforanów (V) tetraalkilowych Synteza estrów kwasu arsenowego (III)

23 Podandy krzemowe

24 ZASTOSOWANIE PODANDÓW POLIOKSAETYLENOWYCH -(CH 2 CH 2 O) n -R

25 Rozpuszczalniki podandowe

26 Wewnątrzcząsteczkowa solwatacja reagentów poprzez cząsteczki rozpuszczalnika, stabilizacja produktów pośrednich, gwałtowny wzrost stabilności, trwałości karboanionów i karbokationów, tocechy rozpuszczalników podandowych. to cechy rozpuszczalników podandowych.

27 Rozpuszczalniki podandowe mają znaczący wpływ na kinetykę badanych reakcji oraz na stabilność powstających produktów. Mogą być wykorzystane w badaniach stanów przejściowych reakcji organicznych. Wyniki uzyskane w reakcjach przeniesienia grupy acylowej ukazują istotny wpływ solwatacji na szybkość tego procesu.

28 Aktywność katalityczna Si-podandów (EtSi93 i Me 2 Si92) i ligandów polieterowych (PHDB18C6 i PEG400Me 2 w reakcjach (2) i (3) polieterowych (PHDB18C6 i PEG400Me 2 w reakcjach (2) i (3) w warunkach SL-PTC (2) (3) Kataliza przeniesienia międzyfazowego

29

30 Reaction times (h) for the Br/I nucleophilic substitution reaction (1) catalyzed by 6, 3, 7-9, 11 Reaction times (h) for the reduction reaction (2) with catalysts 3, 5, 7-9, 11.

31 DIFUNKCYJNE PODANDY R R R = SH, Vinyl

32 W nanotechnologii

33 W bateriach litowych jako materiały antywybuchowe i separatory

34 W syntezie polimerów na bazie pojedyńczych cząsteczek

35

36

37 Li + 2Li + K+K+

38 Ruch na drucie molekularnym

39

40

41 Prof. B Brzezinski Prof. A. Maia Prof. D. Landini Prof. V. Rybachenko CLAiO Dr B. Gierczyk Mgr J. Wyrwał Dr B. Łęska


Pobierz ppt "Grzegorz Schroeder Podandy –synteza, w ł a ś ciwo ś ci i zastosowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google