Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podandy –synteza , właściwości i zastosowanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podandy –synteza , właściwości i zastosowanie"— Zapis prezentacji:

1 Podandy –synteza , właściwości i zastosowanie
Grzegorz Schroeder

2 Chemia supramolekularna

3 Co to są Podandy ? Otwartołańcuchowe analogi związków makrocyklicznych, np. eterów koronowych czy kryptandów Mają takie same właściwości jak supramolekularne związki cykliczne, mogą tworzyć trwałe kompleksy z kationami metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych

4 PODANDY -CH2CH2X-

5 monopodand dipodand tripodand tetrapodand

6 Cząsteczki z podstawnikami
ATOMY SPINAJĄCE ŁAŃCUCHY POLIOKSAETYLENOWE Węgiel Krzem Azot Fosfor Siarka Bor Arsen Tytan Cząsteczki z podstawnikami polioksaetylenowymi

7

8

9 Właściwości podandów SAMOORGANIZACJA
tworzenie kompleksów gość-gospodarz

10 Struktura cieczy

11 tlenowy azotowy

12 SAMOORGANIZACJA

13 Struktura cieczy uporządkowana obecnością jonów

14

15 Estry podandowe charakteryzują się specyficznym oddziaływaniem z kationami metali oraz kationami organicznymi tworząc kanały, wnęki jonowe lub molekularne M = Li+ M = Na+ M = Co2+, Ni2+, Cu2+ M = Li+, Na+

16

17 NOWA GERERACJA CZĄSTECZEK ZMIENIAJĄCYCH SWOJE
WŁAŚCIWOŚCI I REAKTYWNOŚĆ W OBECNOŚCI JONÓW (LITOWCÓW) ZDOLNYCH DO TWORZENIA KOMPLEKSÓW Z PODSTAWNIKAMI +

18 Badania nad kompleksowania jonów metali
alkalicznych przez Si-podandy wykorzystaniem 1H, 7Li, 13C i 29Si NMR ustalono stechiometrię; stałe trwałości kompleksów z jonami litu i sodu

19 PhSi15.3 PhSi13.3 PhSi7.3 PhSi2.3 log K1 2.040.06 5.830.03 6.000.03 6.010.03 log K2 5.100.05 5.450.04 5.720.05 log K3 3.870.06 4.760.06 4.710.07 log K4 1.270.18 3.650.07 4.410.08 log K5 3.510.09 3.510.16 log K6 3.250.12

20 S Y N T E Z A P O D A N D Ó W Substraty glikole HO(CH2CH2O)nR poliaminy NH2 (CH2CH2N)nR Y (CH2CH2X)nR

21 Synteza boranów(III) alkilowych
Synteza siarczanów(IV) alkilowych Synteza trialkoksyfosfin (trialkilofosforanów(III))

22 Synteza trialkilofosforanów (V)
Synteza pirofosforanów (V) tetraalkilowych Synteza estrów kwasu arsenowego (III)

23 Podandy krzemowe

24 ZASTOSOWANIE PODANDÓW
POLIOKSAETYLENOWYCH -(CH2CH2O)n-R

25 Rozpuszczalniki podandowe

26 trwałości karboanionów i karbokationów,
Wewnątrzcząsteczkowa solwatacja reagentów poprzez cząsteczki rozpuszczalnika, stabilizacja produktów pośrednich, gwałtowny wzrost stabilności, trwałości karboanionów i karbokationów, to cechy rozpuszczalników podandowych.

27 Rozpuszczalniki podandowe mają znaczący wpływ na kinetykę badanych reakcji oraz na stabilność powstających produktów. Mogą być wykorzystane w badaniach stanów przejściowych reakcji organicznych. Wyniki uzyskane w reakcjach przeniesienia grupy acylowej ukazują istotny wpływ solwatacji na szybkość tego procesu.

28 Kataliza przeniesienia międzyfazowego
(2) (3) Aktywność katalityczna Si-podandów (EtSi93 i Me2Si92) i ligandów polieterowych (PHDB18C6 i PEG400Me2 w reakcjach (2) i (3) w warunkach SL-PTC

29 Kataliza przeniesienia międzyfazowego

30 Reaction times (h) for the Br/I
nucleophilic substitution reaction (1) catalyzed by 6, 3, 7-9, 11 Reaction times (h) for the reduction reaction (2) with catalysts 3, 5, 7-9, 11.

31 DIFUNKCYJNE PODANDY R R = SH, Vinyl R

32 W nanotechnologii

33 W bateriach litowych jako materiały antywybuchowe
i separatory

34 W syntezie polimerów na bazie pojedyńczych cząsteczek

35 W syntezie polimerów na bazie pojedyńczych cząsteczek

36 W syntezie polimerów na bazie pojedyńczych cząsteczek

37 Li+ K+ 2Li+

38 Ruch na drucie molekularnym

39

40

41 Prof. B Brzezinski Prof. A. Maia Prof. D. Landini Prof. V. Rybachenko
Dr B. Gierczyk Mgr J. Wyrwał Dr B. Łęska Prof. A. Maia Prof. D. Landini Prof. V. Rybachenko CLAiO


Pobierz ppt "Podandy –synteza , właściwości i zastosowanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google