Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reakcje tlenku węgla - karbonylowanie. Kataliza homogeniczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reakcje tlenku węgla - karbonylowanie. Kataliza homogeniczna."— Zapis prezentacji:

1 Reakcje tlenku węgla - karbonylowanie

2

3 Kataliza homogeniczna

4 Reakcje tlenku węgla - karbonylowanie

5 Reakcje tlenku węgla - hydroformylowanie

6

7 Reakcje tlenku węgla - karbonylowanie

8

9 Reakcje tlenku węgla Karbonylowanie amin, alkoholi, nitrozwiązków aromatycznych Katalizator – cykl redox PhNH 2 + CO + EtOH + PdCl 2 PhNHCOOEt + 2H + + Pd o Pd o + 2CuCl 2 PdCl 2 + 2CuCl Karbonylowanie amin do mocznik ó w ( polimoczników) RCH 2 NH 2 + CO + O 2 RCH 2 NHC(O)NHCH 2 R + H 2 O RCH 2 NHC(O)NHCH 2 R + ROH RCH 2 NHC(O)OR + NH 2 CH 2 R nNH 2 Ar NH 2 + nCO + O 2 NH 2 Ar [NHC(O)NHAr] n NH 2 + nH 2 O Karbonylowanie alkoholi do węglanu dialkilu (poliwęglanów) RCH 2 OH + CO + O 2 RCH 2 OC(O)OCH 2 R + H 2 O nOHArOH + nCO + O 2 OHAr[OC(O)OAr] n OH +n H 2 O

10 Karbonylowanie aniliny Katalizatory kompleksy Ru, Pd, Rh

11 Reakcje tlenku węgla karbonylowanie nitrozwiązków

12 Reakcje tlenku węgla karbonylowanie nitrozwiązków PhNO 2 + 3CO + PdCl 2 PY 2 PhNCO + 2CO 2 + Pd o + PY Pd o + FeI 2 PdI 2 + Fe

13 Reakcje tlenku węgla karbonylowanie nitrozwiązków

14 Karbonylowanie nitrozwiązków Kompleksy przejściowe

15 Reakcje tlenku węgla karbonylowanie nitrozwiązków

16 Reakcje tlenku węgla karbonylowanie nitrozwiązków

17 Karbonylowanie nitrobenzenu

18 Kataliza Katalizatory homogeniczne - zalety: 1.Jednorodność (homogenność) 2. Sprawność 3. Odtwarzalność 4. Wysoka selektywność 5. Łagodne warunki reakcji 6. Sterowalność 7. Łatwość badania mechanizmów reakcji

19 Wady katalizatorów homogenicznych : 1. Oddzielenie 2. Rozpuszczalność Kataliza

20 Zalety katalizatorów hetrogenicznych: 1. Oddzielenie i odzysk 2. Trwałość 3. Wysoka aktywność 4. Stabilność termiczna 5. Łatwość manipulowania Kataliza

21 Katalizatory heterogeniczne - wady: 1. Niejednorodność 2. Nie zdefiniowana powierzchnia 3. Mniejsza selektywność 4. Niska sprawność Kataliza

22 Układy heterogenizowanych kompleksów metali Kataliza

23 Przeprowadzenie w stan nierozpuszczalny typowych katalizatorów homogenicznych - zalety: -oddzielenie katalizatora od produktów reakcji jest tu szybkie i łatwe, -istnieje możliwość wielokrotnego użycia tego samego katalizatora, -aktywność i selektywność katalizatorów rozpuszczalnych zostaje zachowana, a czasem nawet podwyższona, -wykazują wyższą trwałość na przechowywanie i na podwyższone temperatury, -wykazują mniejszą wrażliwość na różnego rodzaju zanieczyszczenia i wyższą odporność na trucizny, -dają większe możliwości kontrolowania aktywności i selektywności katalizatora w zależności od rodzaju nośnika i sposobu związania go z podłożem Kataliza

24 Sposoby osadzania kompleksów na powierzchni nośników typy nośników -organiczne polimery -nośniki nieorganiczne, przeważnie żele nieorganiczne Kataliza

25 Organiczne polimery Zalety: 1. do polimerów, szczególnie zawierających grupy arylowe, łatwo wprowadzić inne grupy funkcyjne 2. powierzchnia większości polimerów węglowodorowych w odróżnieniu od tlenków metali jest chemicznie obojętna i nie przeszkadza w reakcjach katalitycznych. 3. Ich porowatość, powierzchnię właściwą, a także rozpuszczlność można zmieniać, modyfikując stopień szczepienia. Podstawową wadą polimerów jest ich słaba przewodność cieplna i niezadawalające właściwości mechaniczne. Kataliza

26 Nośniki nieorganiczne Nośniki nieorganiczne charakteryzują się : -wyższą wytrzymałością mechaniczną -wyższą termostabilnością -porównywalnymi właściwościami przewodności cieplnej. W charakterze nieorganicznych nośników wykorzystuje się tlenki krzemu i glinu, szkła, gliny, zeolity. Kataliza

27 Wiązanie kompleksu metalu z powierzchnią żeli glinowo - krzemionkowych M = Al, Si; M - metal kompleksu; L- ligand kompleksu Kataliza

28

29 Modyfikacja nośnika diaminosilanem Immobilizacja kompleksu platyny Kataliza

30 Pokrywanie katalizatora warstwa polimerową Kataliza

31 Fiksacja azotu

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Zalecana literatura B.Grzybowska-Świerkosz, "Elementy katalizy heterogenicznej", PWN 1993. M.Ziółek, I.Nowak, Kataliza heterogeniczna – wybrane zagadnienia,Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im Adama Mickiewicza, Poznań, 1999. G.C.Bond, "Kataliza heterogeniczna – podstawy i zastosowania", PWN 1979. F.Pruchnik, "Kataliza homogeniczna", PWN,1993. W.Kuran, Procesy polimeryzacji koordynacyjnej Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2000. Kataliza


Pobierz ppt "Reakcje tlenku węgla - karbonylowanie. Kataliza homogeniczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google