Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyrażenia opisujące stałą równowagi wW + xX yY + z Z [Y] y [Z] z K = [W] w [X] x Wyrażenia algebraiczne przedstawiające zależności istniejące pomiędzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyrażenia opisujące stałą równowagi wW + xX yY + z Z [Y] y [Z] z K = [W] w [X] x Wyrażenia algebraiczne przedstawiające zależności istniejące pomiędzy."— Zapis prezentacji:

1

2 Wyrażenia opisujące stałą równowagi wW + xX yY + z Z [Y] y [Z] z K = [W] w [X] x Wyrażenia algebraiczne przedstawiające zależności istniejące pomiędzy stężeniami (stałe stężeniowe) (lub aktywnościami – stałe termodynamiczne) substratów i produktów. [Y] – stężenie molowe, jeśli reagent jest gazem – ciśnienie cząstkowe zamiast stężenia np. py, jeśli Y jest czystą cieczą, rozpuszczalnikiem w dużym nadmiarze, jego symbol nie pojawia się w wyrażeniu opisującym stałą równowagi. Wartość stałej zależy od temperatury, ciśnienia, siły (mocy) jonowej roztworu dla stałej stężeniowej. Położenie stanu równowagi chemicznej jest niezależne od drogi, na której ten stan został osiągnięty.

3 Równowagi i stałe równowagi ważne w chemii analitycznej Rodzaj równowagi Nazwa i symbol stałej równowagi Typowy przykład Wyrażenie opisujące stałą równowagi Dysocjacja wodyIloczyn jonowy wody, K w 2 H 2 O H 3 O + + OH - Kw = [H 3 O + ][OH - ] Równowaga heterogeniczna pomiędzy substancją trudno rozpuszczalną i jej jonami w nasyconym roztworze Iloczyn rozpuszczalności, K so BaSO 4 (s) Ba 2+ + SO 4 2- K so = [Ba 2+ ][ SO 4 2- ] Dysocjacja słabego kwasu lub słabej zasady Stała dysocjacji, K a lub K b CH 3 COOH + H 2 O H 3 O + + CH 3 COO - CH 3 COO - + H 2 O OH - + CH 3 COOH [H 3 O + ][ CH 3 COO - ] K a = _________________ [CH 3 COOH] K b = _ [OH - ][CH 3 COOH] [CH 3 COO - ] Tworzenie kompleksuStała kompleksowania, n Ni CN - Ni(CN) = ______________ [Ni(CN) 4 2- ] [Ni 2+ ][CN - ] 4 Równowaga reakcji utlenienia/redukcji K redox MnO Fe H + Mn Fe H 2 O K redox = ____________________ [Mn 2+ ][Fe 3+ ] 5 [MnO 4 - ][Fe 2+ ] 5 [H + ] 8 Równowaga podziału substancji rozpuszczonej pomiędzy nie mieszające się rozpuszczalniki KDKD I 2 (aq) I 2 (org) K D = ­­­­­­­­­­­­_____ [I 2 ] org [I 2 ] aq

4 Równowagi i stałe równowagi ważne w chemii analitycznej Rodzaj równowagi Nazwa i symbol stałej równowagi Typowy przykład Wyrażenie opisujące stałą równowagi Dysocjacja wodyIloczyn jonowy wody, K w 2 H 2 O H 3 O + + OH - Kw = [H 3 O + ][OH - ] Iloczyn rozpuszczalności, K so BaSO 4 (s) Ba 2+ + SO 4 2- K so = [Ba 2+ ][ SO 4 2- ] Tworzenie kompleksuStała kompleksowania, n Ni CN - Ni(CN) = [Ni(CN) 4 2- ] [Ni 2+ ][CN - ] 4 Równowaga reakcji utlenienia/redukcji K redox MnO Fe H + Mn Fe H 2 O K redox = [Mn 2+ ][Fe 3+ ] 5 [MnO 4 - ][Fe 2+ ] 5 [H + ] 8 Równowaga podziału substancji rozpuszczonej pomiędzy nie mieszające się rozpuszczalniki KDKD I 2 (aq) I 2 (org) [I 2 ] org K D = [I 2 ] aq

5 Związki kompleksowe

6

7 Stopniowe stałe trwałości Sumaryczne stałe trwałości

8 Związki kompleksowe - ułamki molowe M + ML MLn = 1

9 Związki kompleksowe – reakcje uboczne Reakcje protonowania ligandu Ligand H 2 Ox (oxalic acid – kwas szczawiowy) Całkowite stężenie ligandu Ułamki molowe ligandu

10 Związki kompleksowe – reakcje uboczne – warunkowe stałe trwałości Warunkowa stała trwałości

11 Kwas etylenodiaminotetraoctowy EDTA chelat, ligand wielokleszczowy Jon obojnaczy, zwitterjon

12

13 Ułamki molowe EDTA

14 Kompleksy EDTA z jonami metali M

15 * temp. 20°C, I = 0,1

16 Miareczkowanie kompleksometryczne

17 Miareczkowanie kompleksometryczne jonów Zn 2+ pH = 9 Czerń eriochromowa T

18

19 Związki kompleksowe biologicznie aktywne

20 Kompleksy jonów sodu i potasu K+/nonaktynaNa+/monenzyna

21 Model cząsteczki ATP

22 Wiązanie jonów metali z ATP

23

24 Fe- porfirynowe związki żelaza (grupy hemowe) są istotnymi składnikami hemoglobiny spełniającymi rolę przenośników tlenu we krwi.

25 Związanie tlenu zmienia geometrię przestrzenną grupy hemowej

26 Struktura centrów Fe/S w białkach

27 Co- składnik kobalamin, podstawowe funkcje w wytwarzaniu czerwonych krwinek, w metabolizmie kwasów nukleinowych i białek. Witamina B 12, kobalamina, koenzym w transporcie fragmentów jednowęglowych i w metaboliźmie kwasu foliowego. Niedobór witaminy B 12 powoduje anemię.

28 Ni- aktywator niektórych dehydrogenaz i karboksylaz.

29

30 Reakcje utlenienia - redukcji

31 Równowaga reakcji utlenienia/redukcji MnO Fe H + Mn Fe H 2 O K redox = [Mn 2+ ][Fe 3+ ] 5 [MnO 4 - ][Fe 2+ ] 5 [H + ] 8 MnO H + + 5e Mn H 2 O reakcja redukcji Fe 2+ Fe e reakcja utlenienia

32 Równanie Nernsta

33 Normalna elektroda wodorowa

34 Szereg napięciowy

35 Miareczkowanie redoks

36 Mn OH - Mn(OH) 2 2 Mn(OH) 2 + O 2 2MnO 2 H 2 O 2MnO 2 H 2 O + 4H + Mn H 2 O Mn I - Mn 2+ + I 2 I 2 + 2S 2 O 3 2- S 4 O I - Oznaczanie tlenu rozpuszczonego w wodzie metodą Winklera

37 Reakcje utlenienia – redukcji w organizmie Reakcje przeniesienia elektronu Reakcje fotosyntezy Szczególne znaczenie związków Fe i Cu Antyutleniacze – reduktory chroniące inne związki przed utlenieniem, neutralizujące wolne rodniki (tlenowe i azotowe) – witaminy A, C i E, związki selenu. Ochrona przed utlenianiem lipidów błon komórkowych.

38

39 Opracowanie wyników i ich statystyczna ocena Oszacownanie niepewności wyników (błędy przypadkowe, systematyczne, grube) Średnia arytmetyczna, błąd bezwzględny i względny Dokładność i precyzja oznaczeń Odchylenie standardowe Przedział ufności, współczynnik zmienności Testy statystyczne

40

41 (Odn. lit. 1)

42

43

44 s = odchylenie standardowe pojedynczego wyniku (odp. ) CV ang. coefficient of variation

45 Granica wykrywalności metody analitycznej (DL, ang:detection limit) Mierzymy sygnał ślepej próby (tylko matryca próbki, bez substancji oznaczanej – analitu) Y b (blank) Y DL = Y b + 3 b x DL = 3 b /aa – czułość metody (wielkość zmiany Y ze zmianą x)

46 Prawdopodobieństwo: P=95% poziom istotności: =0,05

47 Punktacja z Służy do oceny wyników oznaczeń w wielu laboratoriach

48

49

50

51 Porównanie średnich stężeń tlenu rozpuszczonego w wodzie oznaczonych w poniedziałek i w czwartek, Test t Studenta Xpon=6,7 mg/L SD=1,2 Xczw=9,2 mg/L SD=1,3 60 studentów, grupy 3-osobowe, n-1=20-1=19 t = 6,42 t kr = 1,73 P=0,90 (90%)(z tabeli) t > t kr wyniki różnią się istotnie statystycznie


Pobierz ppt "Wyrażenia opisujące stałą równowagi wW + xX yY + z Z [Y] y [Z] z K = [W] w [X] x Wyrażenia algebraiczne przedstawiające zależności istniejące pomiędzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google