Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierownik i opiekun pracy: dr inż. J. Skupińska WSTĘP Reakcje karbonylowania nitrozwiązków są doskonałą alternatywą dla reakcji z zastosowaniem toksycznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierownik i opiekun pracy: dr inż. J. Skupińska WSTĘP Reakcje karbonylowania nitrozwiązków są doskonałą alternatywą dla reakcji z zastosowaniem toksycznego."— Zapis prezentacji:

1

2 Kierownik i opiekun pracy: dr inż. J. Skupińska WSTĘP Reakcje karbonylowania nitrozwiązków są doskonałą alternatywą dla reakcji z zastosowaniem toksycznego fosgenu. W wyniku tych reakcji otrzymujemy cenne produkty, mające ogromne zastosowanie m.in. w przemyśle, produkcji nawozów sztucznych, farmacji. Substratami w reakcjach karbonylowania są: anilina, nitrobenzen, etanol, tlenek węgla; badane są także rekcje z udziałem O 2 jako utleniacza aniliny zamiast nitrobenzenu. Reakcje te są katalizowane przez układ PdCl 2 /Fe/I 2 /Py. Taki układ katalityczny został opatentowany w pracowni Fizykochemicznych Podstaw Technologii Chemicznej w 1994 r. FRAGMENT BADAŃ Do tej pory zbadano wpływ podstawników w pierścieniu nitrobenzenu i aniliny na przebieg reakcji ich karbonylowania. Obecne badania skupione są na określeniu wpływu podstawników w pierścieniu pirydyny. CELE PRACY: -modyfikacja układu katalitycznego (PdCl 2 /Fe/I 2 /Py) polegająca na zastąpieniu PdCl 2 kompleksem (X n Py) 2 PdCl 2 (gdzie X=CH 3 ; n=1-2) oraz zastosowaniu PyX zamiast Py -synteza kompleksów (X n Py) 2 PdCl 2 oraz określenie ich struktury -zbadanie wpływu grupy metylowej – jako podstawnika elektronodonorowego w pierścieniu pirydyny na przebieg reakcji: karbonylowania nitrobenzenu karbonylownia aniliny w obecności nitrobenzenu karbonylowania aniliny w obecności tlenu redukcji nitrobenzenu w obecności wody OPIS EKSPERYMENTU Synteza kompleksów (X n Py) 2 PdCl 2 W kolbie trójszyjnej umieszczono acetonitryl, PdCl 2 oraz PyX n ; kolbę zaopatrzono w mieszadło magnetyczne;reakcję prowadzono w temperaturze pokojowej,przez 24 godz. Po tym czasie produkt odsączono, osadd wysuszono na powietrzu i krystalizowano z acetonu. Struktury kompleksów określone za pomocą rentgenografii strukturalnej w Pracowni Krystalochemii. Zsyntezowane kompleksy (X n Py) 2 PdCl 2 zastosowano jako katalizator w reakcjach m.in.: redukcyjnego karbonylowania nitrobenzenu (tabela 2); utleniającego karbonylowania aniliny w obecności nitrobenzenu jako utleniacza (tabela 3). L.p.PdC 2 Podstawion a pirydyna Konwersja NB [%] Anilina [%] FKE [%] -metylo chinolina [%] o PdCl 2 Py54944<1 1 PdCl 2 -pikolina 54945


Pobierz ppt "Kierownik i opiekun pracy: dr inż. J. Skupińska WSTĘP Reakcje karbonylowania nitrozwiązków są doskonałą alternatywą dla reakcji z zastosowaniem toksycznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google