Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 OK konspekt z chemii. 2 Temat: Co się stanie, gdy spalimy magnez i siarkę w powietrzu? Cele sformułowane w języku ucznia: poznacie reakcję, w której.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 OK konspekt z chemii. 2 Temat: Co się stanie, gdy spalimy magnez i siarkę w powietrzu? Cele sformułowane w języku ucznia: poznacie reakcję, w której."— Zapis prezentacji:

1 1 OK konspekt z chemii

2 2 Temat: Co się stanie, gdy spalimy magnez i siarkę w powietrzu? Cele sformułowane w języku ucznia: poznacie reakcję, w której pierwiastki łączą się ze sobą; dowiecie się, jak nazywają się substancje używane do reakcji i otrzymywane w jej wyniku lub jakim chemicznym określeniem nazywamy składniki potrzebne do upieczenia ciasta i gotowe, upieczone ciasto wyjęte z piekarnika.

3 3 Nacobezu: Uczeń: potrafię rozpoznać reakcję syntezy (łączenia); podam własne przykłady reakcji syntezy z życia codziennego; potrafię wskazać w równaniu reakcji substraty, produkty i reagenty.

4 Wiedza dotychczasowa 1. Wiem, co to jest reakcja chemiczna i potrafię podawać przykłady takich reakcji. 2. Potrafię wymieniać właściwości fizyczne magnezu i siarki.

5 5 Jak uruchomić dotychczasową wiedzę? 1.Praca samodzielna: a) podkreślenie trzech reakcji chemicznych zestawionych ze zjawiskami fizycznymi; Spośród podanych procesów podkreśl tylko reakcje chemiczne: rozpuszczanie soli w wodzie, pieczenie ciasta, parowanie, rdzewienie żelaza, spalanie węgla w piecu, zmiana stanu skupienia cyny podczas lutowania. (3 pkt)

6 6 Jak uruchomić dotychczasową wiedzę? b) Uzupełnij tabelkę: (6 pkt) 2. Praca w parach (ocena koleżeńska). 3. Weryfikacja poprawności udzielonych odpowiedzi. Właściwości fizyczne Magnez (Mg)Siarka (S) Stan skupienia Barwa Zapach

7 7 Przebieg lekcji: Doświadczenie: Spalanie magnezu i siarki w powietrzu. Sprzęt i odczynniki: łyżeczka do spalań, metalowe szczypce, palnik, magnez (wstążka lub wióry), siarka. BHP Zachowaj ostrożność podczas spalania substancji, aby się nie poparzyć! W razie trudności poproś o pomoc nauczyciela.

8 8 Przebieg lekcji: Schematyczny rysunek: a) spalanie magnezu b) spalanie siarki Obserwacje: a)Magnez pali się białym, oślepiającym płomieniem. Na łyżeczce powstał biały proszek. b) Siarka spala się niebieskim płomieniem. W powietrzu czuć charakterystyczny zapach.

9 Przebieg lekcji Wnioski: Obydwa pierwiastki połączyły się z tlenem znajdujący się w powietrzu. W wyniku połączenia, w obu doświadczeniach powstała tylko jedna substancja: a)biały proszek b) gaz o charakterystycznym zapachu (spalonej zapałki/petardy).

10 10 Przebieg lekcji Zaszły reakcje łączenia (syntezy): a) P P Z.ch. magnez + tlen tlenek magnezu substrat substrat produkt reagenty P – pierwiastek Z.ch. – związek chemiczny Odczyt reakcji: magnez łączy się z tlenem dając tlenek magnezu.

11 Przebieg lekcji b) P P Z.ch siarka + tlen tlenek siarki (IV) substrat substrat produkt reagenty Odczyt reakcji: siarka łączy się z tlenem dając tlenek siarki (IV).

12 Podsumowanie Uzupełnij tabelkę wpisując odpowiednią cyfrę: Reakcja syntezy (łączenia) – reakcja, w której z kilku substratów powstaje jeden produkt. SpalanieIlość substratówIlość produktów a) magnezu21 b) siarki21

13 13 Jak rozpoznamy, że reakcja którą obserwujemy jest reakcją syntezy? Czy pieczenie ciasta jest reakcją syntezy? Pytanie kluczowe

14 14 Notatki i dodatkowe ćwiczenia Utlenianie - łączenie się pierwiastków (metalu lub niemetalu) z tlenem. metal + tlen tlenek metalu niemetal + tlen tlenek niemetalu Spalanie – utlenianie, które zachodzi gwałtownie z wydzieleniem energii w postaci ciepła lub światła.

15 15 Notatki i dodatkowe ćwiczenia Uzupełnij brakujące reagenty: a)tlenki metali ………… + tlen tlenek litu tlen + wapń ………. ……….. b)tlenki niemetali ………… + ……….. tlenek węgla (IV) wodór + tlen ………. ………. Notatki i dodatkowe ćwiczenia

16 16 Praca domowa Podaj trzy przykłady reakcji syntezy z życia codziennego. Praca domowa

17 17 Materiały i pomoce dydaktyczne przygotowane na kartkach zadania do wykonania plansza/slajd do weryfikacji poprawności udzielonych odpowiedzi sprzęt szkło laboratoryjne i odczynniki karta pracy

18 18 Dziękujemy


Pobierz ppt "1 OK konspekt z chemii. 2 Temat: Co się stanie, gdy spalimy magnez i siarkę w powietrzu? Cele sformułowane w języku ucznia: poznacie reakcję, w której."

Podobne prezentacje


Reklamy Google