Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój obszaru działania Nadnoteckiej Grupy Rybackiej poprzez wsparcie działalności około-rybackiej i gospodarczej oraz budowę zaplecza społecznego i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój obszaru działania Nadnoteckiej Grupy Rybackiej poprzez wsparcie działalności około-rybackiej i gospodarczej oraz budowę zaplecza społecznego i."— Zapis prezentacji:

1

2 Rozwój obszaru działania Nadnoteckiej Grupy Rybackiej poprzez wsparcie działalności około-rybackiej i gospodarczej oraz budowę zaplecza społecznego i infrastruktury wokół ekoturystyki, jako stymulatora zrównoważonego rozwoju regionu.

3 dywersyfikacja dochodów podmiotów rybackich, dywersyfikacja dochodów podmiotów rybackich, rozwój lokalnej działalności gospodarczej, zwłaszcza ekoturystyki i turystyki wodnej, rozwój lokalnej działalności gospodarczej, zwłaszcza ekoturystyki i turystyki wodnej, poprawa dostępu do wód i innych atrakcji turystycznych oraz ich oznakowanie, w tym ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, poprawa dostępu do wód i innych atrakcji turystycznych oraz ich oznakowanie, w tym ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym, zintegrowana promocja obszaru działania, zintegrowana promocja obszaru działania, popularyzowanie tradycji rybactwa, idei ekologii oraz patriotyzmu lokalnego, popularyzowanie tradycji rybactwa, idei ekologii oraz patriotyzmu lokalnego, poprawa jakości życia lokalnych społeczeństw poprzez poprawę stanu infrastruktury, aktywizację zawodową poprawa jakości życia lokalnych społeczeństw poprzez poprawę stanu infrastruktury, aktywizację zawodową oraz tworzenie inkubatorów oraz tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, przedsiębiorczości,

4 Obszar objęty strategią doskonale wpisuje się w założenia osi 4 PO RYBY ze względu na: charakterystykę działalności rybackiej, jaka występuje na terenie NGR, charakterystykę działalności rybackiej, jaka występuje na terenie NGR, tradycję prowadzenia działalności rybackiej na terenie NGR, tradycję prowadzenia działalności rybackiej na terenie NGR, występowanie obszarów, gdzie spadło znaczenie rybactwa, często wraz ze wzrostem bezrobocia wśród byłych pracowników sektora oraz niezagospodarowaną i zaniedbaną infrastrukturą, występowanie obszarów, gdzie spadło znaczenie rybactwa, często wraz ze wzrostem bezrobocia wśród byłych pracowników sektora oraz niezagospodarowaną i zaniedbaną infrastrukturą, idealne warunki środowiskowe i geograficzne. idealne warunki środowiskowe i geograficzne. Cechy te idealnie wpisują się w założenia zarówno Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Rozporządzenia Rady WE 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r., jak i Rozporządzenia Komisji WE 498/2007 z 26 marca 2007 r., konstytuujących Lokalne Grupy Rybackie.

5 fot. rzeka Drawa duży potencjał przyrodniczy i turystyczny w tym zasobność w wody i lasy, bogactwo gatunkowe flory i fauny, rezerwaty, inne formy ochrony przyrody, duży potencjał przyrodniczy i turystyczny w tym zasobność w wody i lasy, bogactwo gatunkowe flory i fauny, rezerwaty, inne formy ochrony przyrody, brak zanieczyszczenia środowiska naturalnego. brak zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

6 fot. wody obszaru NGR

7 fot. Jezioro Bytyń Wielki fot. Rezerwat Kuźnik

8 fot. fauna obszaru NGR sezonowe atrakcje turystyczne, występujące w różnych okresach roku (sezony wędkarskie, myśliwskie, spływy kajakowe, grzybobranie, trasa rowerowa R1, liczne szlaki turystyczne, itd.), sezonowe atrakcje turystyczne, występujące w różnych okresach roku (sezony wędkarskie, myśliwskie, spływy kajakowe, grzybobranie, trasa rowerowa R1, liczne szlaki turystyczne, itd.),

9 potencjał dla turystyki historycznej (ziemie odzyskane, Wał Pomorski, osadnictwo holenderskie, itp.) potencjał dla turystyki historycznej (ziemie odzyskane, Wał Pomorski, osadnictwo holenderskie, itp.) fot. pozostałości Wału Pomorskiego k. Wałcza fot. Zamek Sapiechów - Wieleń

10 przebieg tras krajowych, łączących obszar działania NGR z dużymi aglomeracjami (Poznań, Szczecin, Bydgoszcz, Gorzów), przebieg tras krajowych, łączących obszar działania NGR z dużymi aglomeracjami (Poznań, Szczecin, Bydgoszcz, Gorzów), bliskość granicy z Niemcami, rosnące zainteresowanie terenem turystów zagranicznych, bliskość granicy z Niemcami, rosnące zainteresowanie terenem turystów zagranicznych, Zamknij Dane do Mapy ©2011 Google, PPWK, Tele Atlas

11 niewielka gęstość zaludnienia – dziewicze tereny atrakcyjne turystycznie, niewielka gęstość zaludnienia – dziewicze tereny atrakcyjne turystycznie, położenie z dala od ośrodków przemysłowych: - brak przemysłu ciężkiego i zagrożenia zanieczyszczeniem środowiska, położenie z dala od ośrodków przemysłowych: - brak przemysłu ciężkiego i zagrożenia zanieczyszczeniem środowiska, fot. obszary NGR zimą

12 Duży potencjał i zróżnicowanie sektora rybactwa śródlądowego na obszarze LSROR (duże rozdrobnienie rybactwa nastawionego na sprzedaż lokalną): użytkownicy wód, użytkownicy wód, podmioty prowadzące chów i hodowlę na obiektach stawowych typu podmioty prowadzące chów i hodowlę na obiektach stawowych typu karpiowego, karpiowego, gospodarstwa produkujące ryby łososiowate, gospodarstwa produkujące ryby łososiowate, fot. stawy hodowlane – 1 karp, 2 pstrąg

13 podmioty prowadzące wylęgarnie ryb, podmioty prowadzące wylęgarnie ryb, działalność dodatkowa - sprzedaż bezpośrednia ryb, gastronomia, agroturystyka, inne usługi turystyczne, usługi sprzętem rybackim i budowlanym. działalność dodatkowa - sprzedaż bezpośrednia ryb, gastronomia, agroturystyka, inne usługi turystyczne, usługi sprzętem rybackim i budowlanym. fot. smażalnie ryb na obiektach hodowlanych

14 Infrastruktura i zasoby ludzkie pozostałe po PGRyb Oleśnica: Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Oleśnicy Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Oleśnicy kompleks obiektów pstrągowych Tarnowo – Zabrodzie kompleks obiektów pstrągowych Tarnowo – Zabrodzie Gospodarstwo Rybackie w Wałczu Gospodarstwo Rybackie w Wałczu fot. obiekt pstrągowy Zabrodzie

15 Duże zintegrowanie środowiska rybackiego: Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Rybackiego w Pile, Terenowy Oddział Polskiego Towarzystwa Rybackiego w Pile, Nadnotecki Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego. Nadnotecki Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego.

16 stosunkowo duże bezrobocie – podaż siły roboczej, stosunkowo duże bezrobocie – podaż siły roboczej, odpływ ludności miast do małych miejscowości – rosnący popyt na usługi dla ludności, odpływ ludności miast do małych miejscowości – rosnący popyt na usługi dla ludności,

17


Pobierz ppt "Rozwój obszaru działania Nadnoteckiej Grupy Rybackiej poprzez wsparcie działalności około-rybackiej i gospodarczej oraz budowę zaplecza społecznego i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google