Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ… Edyta Sabicka Wszystko wydaje się niemożliwe, tym którzy niczego nie próbują (autor nieznany)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ… Edyta Sabicka Wszystko wydaje się niemożliwe, tym którzy niczego nie próbują (autor nieznany)"— Zapis prezentacji:

1 RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ… Edyta Sabicka Wszystko wydaje się niemożliwe, tym którzy niczego nie próbują (autor nieznany)

2 PORZĄDEK SPOTKANIA Trudne początki bycia rodzicem Trudne początki bycia rodzicem RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ www.forum.razem-mozemy- wiecej.com.pl Petycja Petycja Problemy nad którymi pracujemy Problemy nad którymi pracujemy Edukacja Edukacja Jak można pomóc Jak można pomóc

3 TRUDNE POCZĄTKI Narodziny dziecka z niepełnosprawnością Narodziny dziecka z niepełnosprawnością Kryzys emocjonalny Kryzys emocjonalny Brak informacji Brak informacji

4 RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Poczucie osamotnienia Poczucie osamotnienia Brak zgody na absurdalną rzeczywistość Brak zgody na absurdalną rzeczywistość Poszukiwanie osób myślących podobnie Poszukiwanie osób myślących podobnie Wspólne szukanie rozwiązań Wspólne szukanie rozwiązań Petycja Petycja

5 RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - PETYCJA Kwota świadczenia pielęgnacyjnego to 420zł (dochód nie może przekroczyć 583zł na osobę w rodzinie) czyli 40% najniższego wynagrodzenia za pracę w wymiarze 8 godzinnym, które od 1 stycznia 2008r. wynosi 1126 zł brutto – kwota nie uległa zmianie od 2003r) Kwota świadczenia pielęgnacyjnego to 420zł (dochód nie może przekroczyć 583zł na osobę w rodzinie) czyli 40% najniższego wynagrodzenia za pracę w wymiarze 8 godzinnym, które od 1 stycznia 2008r. wynosi 1126 zł brutto – kwota nie uległa zmianie od 2003r) Ze świadczenia pielęgnacyjnego może korzystać tylko jeden z rodziców bez względu na liczbę dzieci niepełnosprawnych w rodzinie Ze świadczenia pielęgnacyjnego może korzystać tylko jeden z rodziców bez względu na liczbę dzieci niepełnosprawnych w rodzinie Tylko 20 lat okresu składkowego od kwoty 420zł Tylko 20 lat okresu składkowego od kwoty 420zł Zasiłek pielęgnacyjny to 153 zł Zasiłek pielęgnacyjny to 153 zł

6 PETYCJA - POSTULATY RODZICÓW Uniezależnienie progu dochodowego uprawniającego do pobierania świadczenia od progu dochodowego obowiązującego dla świadczeń rodzinnych Uniezależnienie progu dochodowego uprawniającego do pobierania świadczenia od progu dochodowego obowiązującego dla świadczeń rodzinnych Podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego z 420zł na 1126zł Podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego z 420zł na 1126zł Coroczną waloryzację Coroczną waloryzację Przywrócenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla obojga rodziców rezygnujących z pracy zawodowej jeśli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne Przywrócenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla obojga rodziców rezygnujących z pracy zawodowej jeśli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne Podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego z 153zł na 420zł. Podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego z 153zł na 420zł. Zwiększenie podstawy opłacania składek emerytalno-rentowych i odprowadzania ich do osiągnięcia wieku emerytalnego wszystkim rodzicom dzieci niepełnosprawnych Zwiększenie podstawy opłacania składek emerytalno-rentowych i odprowadzania ich do osiągnięcia wieku emerytalnego wszystkim rodzicom dzieci niepełnosprawnych Przywrócenie prawa do wcześniejszych emerytur dla rodziców oraz zapewnienie bezpieczeństwa finansowego po śmierci jednego z rodziców dziecka niepełnosprawnego, poprzez wprowadzenie przepisu gwarantującego dziedziczenie prawa do świadczenia emerytalnego Przywrócenie prawa do wcześniejszych emerytur dla rodziców oraz zapewnienie bezpieczeństwa finansowego po śmierci jednego z rodziców dziecka niepełnosprawnego, poprzez wprowadzenie przepisu gwarantującego dziedziczenie prawa do świadczenia emerytalnego Wprowadzenie uwarunkowań prawnych pozwalających na utworzenie nowego zawodu: asystenta-pielęgniarza dla rodziców rezygnujących z pracy zawodowej ze względu na stan zdrowia dziecka niepełnosprawnego. Wprowadzenie uwarunkowań prawnych pozwalających na utworzenie nowego zawodu: asystenta-pielęgniarza dla rodziców rezygnujących z pracy zawodowej ze względu na stan zdrowia dziecka niepełnosprawnego.

7 EFEKTY PRACY FORUM Spotkanie w MPiPS z wiceminister - Agnieszką Chłoń-Domińczak oraz Rzecznikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych –Jarosławem Dudą Spotkanie w MPiPS z wiceminister - Agnieszką Chłoń-Domińczak oraz Rzecznikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych –Jarosławem Dudą Zmieniły się zasady przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych –od nowego roku dostanie je faktyczny opiekun, np. babcia zajmująca się wnukiem a nie tylko rodzic rezygnujący z pracy zawodowej – poszerzono krąg osób pobierających świadczenie Zmieniły się zasady przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych –od nowego roku dostanie je faktyczny opiekun, np. babcia zajmująca się wnukiem a nie tylko rodzic rezygnujący z pracy zawodowej – poszerzono krąg osób pobierających świadczenie Przygotowywana jest propozycja ustawy opracowana na podstawie petycji Przygotowywana jest propozycja ustawy opracowana na podstawie petycji Dofinansowanie do zakupu dwóch aparatów słuchowych dla wszystkich potrzebujących osób niesłyszących Dofinansowanie do zakupu dwóch aparatów słuchowych dla wszystkich potrzebujących osób niesłyszących Prawo dla osób niewidomych korzystających z pomocy psa przewodnika Prawo dla osób niewidomych korzystających z pomocy psa przewodnika Transport osób niewidomych w Krakowie Transport osób niewidomych w Krakowie Podatki 1% Podatki 1%

8 WALKA O DZIECKO Leczenie, szpital – prawa rodzica Leczenie, szpital – prawa rodzica MOPS-raport z badań Gmino jaka jesteś MOPS-raport z badań Gmino jaka jesteś Rehabilitacja: Rehabilitacja: Z raportu pt. INFORMACJA Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2007 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. KARTA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wynika, że nie nie jest możliwe precyzyjne określenie skali działań NFZ, ponieważ nie wyszczególnia on liczby osób niepełnosprawnych, NFZ posiada tylko informacje na temat całkowitej liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego Z raportu pt. INFORMACJA Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2007 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. KARTA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wynika, że nie nie jest możliwe precyzyjne określenie skali działań NFZ, ponieważ nie wyszczególnia on liczby osób niepełnosprawnych, NFZ posiada tylko informacje na temat całkowitej liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego dostęp do specjalistów, dostęp do specjalistów, dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, bariery architektoniczne, bariery architektoniczne, PFRON PFRON Edukacja: Edukacja: prawo do nauki prawo do nauki przewozy osób niepełnosprawnych przewozy osób niepełnosprawnych

9 EDUKACJA Każdy ma prawo do nauki, gwarantuje to nam: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej Konwencja o Prawach Dziecka Konwencja o Prawach Dziecka Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych i Kulturalnych Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych i Kulturalnych Ustawa o Systemie Oświaty Ustawa o Systemie Oświaty

10 INSTYTUCJONALNE ODDZIAŁYWANIA OD CHWILI NARODZIN LUB WYSTĄPIENIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO GODNEGO SCHYŁKU ŻYCIA Wczesna interwencja Wczesna interwencja Etap przedszkolny Etap przedszkolny Etap szkolny Etap szkolny Ośrodki wsparcia (mają na celu zintegrowanie niepełnosprawnych ze sobą i środowiskiem) Ośrodki wsparcia (mają na celu zintegrowanie niepełnosprawnych ze sobą i środowiskiem) WTZ (przygotowanie do: samodzielnego życia, pełnienia ról adekwatnych do wieku i możliwości, pracy zawodowej) WTZ (przygotowanie do: samodzielnego życia, pełnienia ról adekwatnych do wieku i możliwości, pracy zawodowej) Praca zawodowa Praca zawodowa - Zakłady Aktywności Zawodowej - Zakłady Pracy Chronionej - Praca zawodowa w warunkach otwartych Uzupełnieniem tych placówek powinny być: - Świetlice terapeutyczne, środowiskowe - Kluby Seniora, Domy Dziennego Pobytu - Domy Pomocy Społecznej, Hostele

11 EDUKACJA OSÓB GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO Rozporządzenie MEN z dn. 30 stycznia 1997r Rozporządzenie MEN z dn. 30 stycznia 1997r Ustawa z dn. 27 czerwca 2003r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty (obowiązek odbycia przygotowania przedszkolnego dzieci 6 letnich) Ustawa z dn. 27 czerwca 2003r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty (obowiązek odbycia przygotowania przedszkolnego dzieci 6 letnich) Zespoły orzekające w PPP na dzień 15 września 2007r wydały 2541 orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych Zespoły orzekające w PPP na dzień 15 września 2007r wydały 2541 orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych Po przeanalizowaniu swojej sytuacji władze W-wy powołały do życia nowoczesny ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy (53 osoby głęboko upośledzone do tej pory były objęte wyłącznie nauczaniem indywidualnym) Po przeanalizowaniu swojej sytuacji władze W-wy powołały do życia nowoczesny ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy (53 osoby głęboko upośledzone do tej pory były objęte wyłącznie nauczaniem indywidualnym) DOA w Łodzi DOA w Łodzi

12 ZMIANY W USTAWODASTWIE 5 kwietnia 2006 r. przyjęte zostało zalecenie Rady Europy Plan działania Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006 -2015 5 kwietnia 2006 r. przyjęte zostało zalecenie Rady Europy Plan działania Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006 -2015 30 marca 2007 r. Polska podpisała Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (podpisując ją Polska zasygnalizowała, że ma zamiar stać się jej stroną poprzez ratyfikację) 30 marca 2007 r. Polska podpisała Konwencję Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (podpisując ją Polska zasygnalizowała, że ma zamiar stać się jej stroną poprzez ratyfikację) Trwają prace nad określeniem zakresu zgodności i niezbędnych zmian legislacyjnych Trwają prace nad określeniem zakresu zgodności i niezbędnych zmian legislacyjnych Powstała ustawa antydyskryminacyjna Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością (projekt ustawy przygotowany przez Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji) Powstała ustawa antydyskryminacyjna Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością (projekt ustawy przygotowany przez Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji)

13 JAK POMÓC? Stworzyć ustawę o systemie oświaty przeciwdziałającą dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych Stworzyć ustawę o systemie oświaty przeciwdziałającą dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych Podpisać petycję: Podpisać petycję: http://www.petycje.pl/petycja/3491/ogolnopolska_akcja.html "Nikt bowiem nie jest pewny kiedy los rzuci go na drugą stronę tego szeregu prowadzącego od pełnej sprawności do miejsca niemocy i bezradności" (Jan Szczepański)

14 Gdzie można uzyskać więcej informacji www.forum.razem-mozemy-wiecej.com.pl www.forum.razem-mozemy-wiecej.com.pl www.petycje.pl www.petycje.pl (ogólnopolska akcja) sabicka@wp.pl sabicka@wp.pl www.gazeta.edu.pl www.gazeta.edu.pl www.wsp.lodz.pl www.wsp.lodz.pl www.sliwerski-pedagog.blogspot.com www.sliwerski-pedagog.blogspot.com

15 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ… Edyta Sabicka Wszystko wydaje się niemożliwe, tym którzy niczego nie próbują (autor nieznany)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google