Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hotel U Pana Cogito – miejsce pracy, rozwoju i zdrowienia doświadczenia Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii I Opieki Środowiskowej oraz Stowarzyszenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hotel U Pana Cogito – miejsce pracy, rozwoju i zdrowienia doświadczenia Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii I Opieki Środowiskowej oraz Stowarzyszenia."— Zapis prezentacji:

1 Hotel U Pana Cogito – miejsce pracy, rozwoju i zdrowienia doświadczenia Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii I Opieki Środowiskowej oraz Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne Agnieszka Lewonowska-Banach Kraków 1

2 U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja zakład aktywności zawodowej Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne działa od r zatrudnia 21 osób chorujących psychicznie ze znacznym stopniem niepełnosprawności prowadzi treningi zawodowe i praktyki dla uczestników WTZ 2

3 Struktura zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja Osoby niepełnosprawne (21 osób = 14 etatów) Recepcjoniści – 5 osób Pokojowe – 5 osoby Kelnerzy – 3 osoby Pomoce kuchenne–5 os Ogrodnicy – 2 osoby Pomoc księgowej – 1 os Pracownicy obsługowo- rehabilitacyjni (9 osób = 9 etatów) Kierownik - 1 Kierownik recepcji – 1 Recepcjonista - 1 Kucharz - 1 Kelner - 2 Instruktor zawodu -1 Pielęgniarka -1 Księgowa -1 3

4 Główne uwarunkowania ZAZ-u Zatrudnia osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby z umiarkowanym stopniem, u których stwierdzono autyzm, chorobę psychiczną lub upośledzenie umysłowe Zatrudnia co najmniej 70% osób niepełnosprawnych Zyski z działalności przekazywane są na wyodrębniony fundusz aktywności, ich wydawanie jest ściśle regulowane rozporządzeniem Finansowanie działalności: dofinansowanie PFRON + wypracowane przychody z działalności gospodarczej 4

5 Cele społeczne przedsięwzięcia Zatrudnianie osób niepełnosprawnych z trudnościami w zakresie zdrowia psychicznego Stworzenie możliwości treningu zawodowego, staży i rehabilitacji zawodowej dla osób z trudnościami w zakresie zdrowia psychicznego Wyrównywanie szans społecznych i zawodowych osób chorujących psychicznie Włączanie w aktywność społeczną osób marginalizowanych z powodu choroby psychicznej 5

6 Cele gospodarcze przedsięwzięcia Udział w krakowskim rynku usług turystycznych Utrzymanie równowagi pomiędzy aspektem społecznym i ekonomicznym przedsięwzięcia Osiąganie przychodów zapewniających stabilne funkcjonowanie hotelu 6

7 Jakie miejsce zajmuje ZAZ w gospodarce społecznej na przykładzie Pensjonatu U Pana Cogito I sektor publiczny (dominuje zasada legalizmu) Ustawa o rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rozporządzenie o zakładach aktywności zawodowej III sektor pozarządowy (dominuje zasada non profit/non for profit) Prawo o stowarzyszeniach II sektor gospodarczy, prywatny (dominuje zasada swobody działalności, kreatywność) Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 7

8 Laboratorium Cogito Sp. z o.o. – Firma Społeczna Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, 100% udziałów Stowarzyszenia w spółce działa od r. powstały kolejne miejsca pracy dla osób chorujących zatrudnienie znalazły osoby, które utraciły prawo do zatrudnienia w ZAZ-ie Centrum szkoleniowe dla różnych grup: studenci, osoby chorujące psychicznie, pracodawcy 8

9 Wyniki projektu IW Equal Firmy społeczne i miejsca pracy dla osób chorujących psychicznie, które powstały w 2007 r. w ramach projektu IW Equal Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej - COGITO 9

10 Firma społeczna Catering Cogito- Kraków, ul. Skwerowa 27 miejsca pracy dla 10 osób chorujących psychicznie. Działa od maja 2007 utworzony przez: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii I Opieki Środowiskowej prowadzi działalność w ramach Laboratorium Cogito Sp. z.o.o. 10

11 Działalność gospodarcza Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii I Opieki Środowiskowej Od czerwca 2010 roku przejęła od Laboratorium Cogito sp. z o.o. prowadzenie drugiej części pensjonatu U Pana Cogito Prowadzi działalność w obszarze wynajmu pokoi hotelowych, Sali konferencyjnej i wynajem środków transportu W działalności gospodarczej Stowarzyszenie zatrudnia 4 osoby chorujące psychicznie W działalności statutowej Stowarzyszenie zatrudnia 2 osoby chorujące psychicznie 11

12 Wartość pracy dla osób chorujących psychicznie Wyznacza rolę społeczną Daje poczucie wartości Daje poczucie siły i decydowania o sobie Daje poczucie niezależności Daje poczucie bycia potrzebnym Daje poczucie bycia zdrowym Poprawia sytuację materialną Zmienia wizerunek społeczny osób chorych psychicznie

13 Programy rozwoju i podnoszenia kompetencji zawodowych dla osób chorujących psychicznie Szkolenia zawodowe "Profesjonalny Pracownik Hotelu" przeznaczone dla osób niepełnosprawnych z chorobą psychiczną szkolenie zawodowe przygotowujące do pracy w zawodach: pomocy kuchennej, pokojowej, kelnera, recepcjonisty. Pełny program szkoleniowy trwa 8 miesięcy i obejmuje zajęcia teoretyczne, ćwiczenia, staże i praktyki. Organizator szkolenia: Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne z Krakowa Finansowanie szkolenia: IW Equal , POKL , PO FIO PROGRAMY

14 Rozwój indywidualny i aktywność społeczna obozy terapeutyczne, teatr Psyche, dni solidarności z osobami chorującymi psychicznie 14

15 Spójny system wsparcia szansą dla osób chorujących psychicznie Szkolenia zawodowe Wzmocnienie środowiska osób chorujących psychicznie i rodzin Dostosowane i adekwatne miejsca pracy Współpraca z lokalnym samorządem i organizacjami Świadomi, współpracujący pracodawcy 15


Pobierz ppt "Hotel U Pana Cogito – miejsce pracy, rozwoju i zdrowienia doświadczenia Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii I Opieki Środowiskowej oraz Stowarzyszenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google