Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych u uczniów gimnazjum Wojciech Żywczok Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych u uczniów gimnazjum Wojciech Żywczok Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu."— Zapis prezentacji:

1 Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych u uczniów gimnazjum Wojciech Żywczok Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu

2 dlaczego potrzebne jest poradnictwo zawodowe w gimnazjum wybór zawodu to jedna z najważniejszych decyzji w życiu człowieka to proces, który wymaga wiedzy o sobie, o zawodach, o rynku pracy gimnazjum - to wiek wyborów, w szkole uczeń spędza dużo czasu

3 doradcy mający wpływ na wybór doradcy profesjonalni doradca zawodowy pedagog psycholog nauczyciel wychowawca klasy doradcy nieprofesjonalni rodzice rodzina koledzy/koleżanki znajomi

4 dokonaj wyboru Poznaj siebiePoznaj zawód

5 determinanty wyboru zawodu co należy uwzględnić wybierając zawód

6 zainteresowania czym się interesuje uczeń ? jak spędza wolny ? czy uczęszcza na jakieś dodatkowe zajęcia pozaszkolne, pozalekcyjne ? czy coś zbiera, kolekcjonuje ? jakie przedmioty szkolne szczególnie go interesują ? które czynności domowe szczególnie lubi wykonywać ?

7 zainteresowania względnie trwała, obserwowalna dążność do poznawania otaczającego świata, przybierająca postać ukierunkowanej aktywności poznawczej o określonym nasileniu, przejawiającą się w selektywnym stosunku do otaczających zjawisk ( A. Gurycka) stan wzmożonej uwagi i skupienia na czymś

8 zainteresowania zamiłowanie – kierunek aktywności, jest wyznaczony przede wszystkim zaangażowaniem emocjonalnym hobby to szczególne zamiłowanie lub ulubione zajęcie, któremu poświęca się wolny czas

9 zainteresowania przykłady do wykorzystania w pracy z młodzieżą

10 kwestionariusz zainteresowań zawodowych (50) Typy zainteresowań kierownicze społeczne metodyczne innowacyjne przedmiotowe ( źródło: A. Paszkowska-Rogacz: Warsztat Europejskiego Doradcy Kariery Zawodowej)

11 Ankieta skłonności zawodowych- J.Woronieckiej człowiek- człowiek człowiek- technika człowiek- natura człowiek- system znaków człowiek- obraz artystyczny

12 zdolności i umiejętności sprawność wykonywania określonych czynności przy niezbędnych warunkach zewnętrznych np. do uczenia się możliwość, dzięki której człowiek zdobywa wiadomości i sprawności cechy osobowości, które warunkują skuteczne wykonanie określonych rodzajów działania

13 zdolności i umiejętności Talent: najwyższy stopień rozwoju uzdolnień specjalnych. Jest połączeniem uzdolnień ze specjalnymi zainteresowaniami. Przejawia się w działalności twórczej o odtwórczej Genialność: wyjątkowo wysoki poziom uzdolnienia przejawiający się w twórczych i oryginalnych osiągnięciach ( w życiu genialnych ludzi objawy talentu ujawniają się bardzo wcześnie i wykraczają daleko poza swoją profesję )

14 Test: czy znasz swoje zdolności ? uzdolnienia: językowe interpersonalne techniczne praktyczno-porządkowe artystyczne poznawcze

15 stan zdrowia aktualny stan zdrowia przebyte choroby, pobyty w szpitalu, sanatoriach przeciwwskazania do wykonywania zawodu ( rola pielęgniarki szkolnej i służb medycyny pracy) szczególna rola szkoły w pomocy uczniom przewlekle chorym i niepełnosprawnym opinie ppp dla uczniów chorych

16 stan zdrowia Przeciwwskazania wady wzroku, słuchu, wymowy choroby krążenia alergie, choroby układu oddechowego choroby neurologiczne nadpobudliwość skrzywienia kręgosłupa, płaskostopie

17 świat wartości dziecka preferowane przez ucznia wartości wpływają na wybór zawodu znaczenie kontekstu społeczno- kulturowego oraz rodzinnego

18 poznanie zawodu

19 zadania i czynności gdzie się najczęściej pracuje w tym zawodzie jakie zadania i czynności wykonuje pracownik w tym zawodzie czym się pracuje- materiały i narzędzia jakie są efekty, wytwory pracy z kim się kontaktuje wykonując dany zawód

20 wymagania zawodu warunki fizyczne: ogólna sprawność, wytrzymałość wzrok, słuch, zmysł równowagi zręczność manualna umiejętność koncentracji brak wady wymowy brak alergii

21 wymagania zawodu cechy psychofizyczne: dokładność wyobraźnia przestrzenna pomysłowość umiejętność wysławiania się, pracy w grupie, przekonywania, empatii odporność na stres chęć pomagania samodzielność

22 kształcenie Jakie należy zdobyć wykształcenie Gdzie są miejsca nauki zawodu Jak długo trwa nauka Warunki wstępne przyjęcia do szkół Podnoszenie kwalifikacji i dokształcanie w danym zawodzie

23 szanse zatrudnienia jakie są możliwości znalezienia pracy w danym zawodzie czy zawód mogą wykonywać osoby niepełnosprawne warunki pracy i płacy

24 wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) zespół skoordynowanych działań podejmowanych przez szkołę, skierowanych w stronę ucznia i jego rodziców, mających na celu przygotowanie młodego człowieka do podejmowania samodzielnych decyzji zawodowych oraz planowania dalszego własnego rozwoju

25 wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) odpowiedzialni za realizację- doradca zawodowy i wszyscy członkowie rady pedagogicznej musi uwzględniać specyfikę lokalnego i globalnego rynku edukacyjnego i rynku pracy musi być otwarty na współpracę z innymi instytucjami

26 wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) klasa I: poznaj siebieklasa II : poznaj zawodyklasa III : dokonaj wyboru

27 Rodzaje poradnictwa zawodowego

28 praca indywidualna z uczniem i jego rodziną poradnictwo indywidualne zajęcia z grupą, klasą poradnictwo grupowe

29 treningi i warsztaty dla uczniów przygotowujące do samodzielnego wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej dla klas I-III gimnazjum z elementami samopoznania warsztaty zawodoznawcze dla uczniów gimnazjum pozwalające rozszerzyć wiedzę o zawodach treningi pomagające dokonywać wyborów

30 poradnictwo grupowe wykłady, prelekcje i warsztaty dla rodziców- jak pomóc dziecku wybrać zawód i szkołę udział w Targach Edukacyjnych lekcje wychowawcze

31 rola nauczyciela nauczyciel jest tym, który pomaga przejść przez trudną drogę wyboru, wskazuje możliwości i zagrożenia ale to uczeń musi dokonać wyboru

32 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu


Pobierz ppt "Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych u uczniów gimnazjum Wojciech Żywczok Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google