Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych u uczniów gimnazjum

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych u uczniów gimnazjum"— Zapis prezentacji:

1 Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych u uczniów gimnazjum
Wojciech Żywczok Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu

2 dlaczego potrzebne jest poradnictwo zawodowe w gimnazjum
wybór zawodu to jedna z najważniejszych decyzji w życiu człowieka to proces, który wymaga wiedzy o sobie, o zawodach, o rynku pracy gimnazjum - to wiek wyborów, w szkole uczeń spędza dużo czasu dlaczego potrzebne jest poradnictwo zawodowe w gimnazjum

3 doradcy mający wpływ na wybór
doradcy profesjonalni doradca zawodowy pedagog psycholog nauczyciel wychowawca klasy doradcy nieprofesjonalni rodzice rodzina koledzy/koleżanki znajomi doradcy mający wpływ na wybór

4 Poznaj siebie Poznaj zawód dokonaj wyboru

5 determinanty wyboru zawodu
co należy uwzględnić wybierając zawód

6 zainteresowania czym się interesuje uczeń ? jak spędza wolny ?
czy uczęszcza na jakieś dodatkowe zajęcia pozaszkolne, pozalekcyjne ? czy coś zbiera, kolekcjonuje ? jakie przedmioty szkolne szczególnie go interesują ? które czynności domowe szczególnie lubi wykonywać ? zainteresowania

7 względnie trwała, obserwowalna dążność do poznawania otaczającego świata, przybierająca postać ukierunkowanej aktywności poznawczej o określonym nasileniu, przejawiającą się w selektywnym stosunku do otaczających zjawisk ( A. Gurycka) stan wzmożonej uwagi i skupienia na czymś zainteresowania

8 zamiłowanie – kierunek aktywności, jest wyznaczony przede wszystkim zaangażowaniem emocjonalnym
hobby to szczególne zamiłowanie lub ulubione zajęcie, któremu poświęca się wolny czas zainteresowania

9 przykłady do wykorzystania w pracy z młodzieżą
zainteresowania przykłady do wykorzystania w pracy z młodzieżą

10 kwestionariusz zainteresowań zawodowych (50)
Typy zainteresowań kierownicze społeczne metodyczne innowacyjne przedmiotowe ( źródło: A. Paszkowska-Rogacz: Warsztat Europejskiego Doradcy Kariery Zawodowej) kwestionariusz zainteresowań zawodowych (50)

11 Ankieta skłonności zawodowych- J.Woronieckiej
człowiek- człowiek człowiek- technika człowiek- natura człowiek- system znaków człowiek- obraz artystyczny Ankieta skłonności zawodowych- J.Woronieckiej

12 zdolności i umiejętności
sprawność wykonywania określonych czynności przy niezbędnych warunkach zewnętrznych np. do uczenia się możliwość, dzięki której człowiek zdobywa wiadomości i sprawności cechy osobowości, które warunkują skuteczne wykonanie określonych rodzajów działania zdolności i umiejętności

13 zdolności i umiejętności
Talent: najwyższy stopień rozwoju uzdolnień specjalnych. Jest połączeniem uzdolnień ze specjalnymi zainteresowaniami. Przejawia się w działalności twórczej o odtwórczej Genialność: wyjątkowo wysoki poziom uzdolnienia przejawiający się w twórczych i oryginalnych osiągnięciach ( w życiu genialnych ludzi objawy talentu ujawniają się bardzo wcześnie i wykraczają daleko poza swoją profesję ) zdolności i umiejętności

14 Test: czy znasz swoje zdolności ?
uzdolnienia: językowe interpersonalne techniczne praktyczno-porządkowe artystyczne poznawcze Test: czy znasz swoje zdolności ?

15 stan zdrowia aktualny stan zdrowia
przebyte choroby, pobyty w szpitalu, sanatoriach przeciwwskazania do wykonywania zawodu ( rola pielęgniarki szkolnej i służb medycyny pracy) szczególna rola szkoły w pomocy uczniom przewlekle chorym i niepełnosprawnym opinie ppp dla uczniów chorych stan zdrowia

16 stan zdrowia Przeciwwskazania wady wzroku, słuchu, wymowy
choroby krążenia alergie, choroby układu oddechowego choroby neurologiczne nadpobudliwość skrzywienia kręgosłupa, płaskostopie stan zdrowia

17 świat wartości dziecka
preferowane przez ucznia wartości wpływają na wybór zawodu znaczenie kontekstu społeczno- kulturowego oraz rodzinnego świat wartości dziecka

18 poznanie zawodu

19 zadania i czynności gdzie się najczęściej pracuje w tym zawodzie
jakie zadania i czynności wykonuje pracownik w tym zawodzie czym się pracuje- materiały i narzędzia jakie są efekty, wytwory pracy z kim się kontaktuje wykonując dany zawód zadania i czynności

20 wymagania zawodu warunki fizyczne: ogólna sprawność, wytrzymałość
wzrok, słuch, zmysł równowagi zręczność manualna umiejętność koncentracji brak wady wymowy brak alergii wymagania zawodu

21 cechy psychofizyczne:
dokładność wyobraźnia przestrzenna pomysłowość umiejętność wysławiania się, pracy w grupie, przekonywania, empatii odporność na stres chęć pomagania samodzielność wymagania zawodu

22 kształcenie Jakie należy zdobyć wykształcenie
Gdzie są miejsca nauki zawodu Jak długo trwa nauka Warunki wstępne przyjęcia do szkół Podnoszenie kwalifikacji i dokształcanie w danym zawodzie kształcenie

23 jakie są możliwości znalezienia pracy w danym zawodzie
czy zawód mogą wykonywać osoby niepełnosprawne warunki pracy i płacy szanse zatrudnienia

24 wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ)
zespół skoordynowanych działań podejmowanych przez szkołę, skierowanych w stronę ucznia i jego rodziców, mających na celu przygotowanie młodego człowieka do podejmowania samodzielnych decyzji zawodowych oraz planowania dalszego własnego rozwoju wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ)

25 wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ)
odpowiedzialni za realizację- doradca zawodowy i wszyscy członkowie rady pedagogicznej musi uwzględniać specyfikę lokalnego i globalnego rynku edukacyjnego i rynku pracy musi być otwarty na współpracę z innymi instytucjami wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ)

26 wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ)
klasa I: poznaj siebie klasa II : poznaj zawody klasa III : dokonaj wyboru wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ)

27 Rodzaje poradnictwa zawodowego

28 poradnictwo indywidualne
praca indywidualna z uczniem i jego rodziną poradnictwo grupowe zajęcia z grupą, klasą

29 treningi i warsztaty dla uczniów przygotowujące do samodzielnego wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej dla klas I-III gimnazjum z elementami samopoznania warsztaty zawodoznawcze dla uczniów gimnazjum pozwalające rozszerzyć wiedzę o zawodach treningi pomagające dokonywać wyborów poradnictwo grupowe

30 wykłady, prelekcje i warsztaty dla rodziców- „jak pomóc dziecku wybrać zawód i szkołę”
udział w Targach Edukacyjnych lekcje wychowawcze poradnictwo grupowe

31 nauczyciel jest tym, który pomaga przejść przez trudną drogę wyboru, wskazuje możliwości i zagrożenia ale to uczeń musi dokonać wyboru rola nauczyciela

32 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu


Pobierz ppt "Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych u uczniów gimnazjum"

Podobne prezentacje


Reklamy Google