Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca z organizacjami pozarządowymi miasta Leszna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca z organizacjami pozarządowymi miasta Leszna."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca z organizacjami pozarządowymi miasta Leszna

2 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie ogłosił w 2005 r. otwarte konkursy ofert na następujące zadania:Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie ogłosił w 2005 r. otwarte konkursy ofert na następujące zadania: Konkurs nr 1: 1.Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 2.Prowadzenie Młodzieżowego Centrum Profilaktyki Alternatywa

3 Współpraca z organizacjami pozarządowymi miasta Leszna Konkurs nr 2: 1.Działania socjalno – pomocowe świadczone na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym również organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych i dysfunkcyjnych miasta Leszna

4 Współpraca z organizacjami pozarządowymi miasta Leszna 2.Działania świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, osób starszych i osamotnionych miasta Leszna 3.Działania związane z pozyskiwaniem i nieodpłatną dystrybucją żywności, odzieży, sprzętów gospodarstwa domowego oraz nieodpłatnego wydawania posiłków osobom bezdomnym i ubogim z miasta Leszna

5 Współpraca z organizacjami pozarządowymi miasta Leszna Konkurs nr 3: 1.Udzielenie schronienia kobietom i matkom w ciąży (przygotowanie do urodzenia dziecka i okres 3 miesięcy po jego urodzeniu) Konkurs nr 4: 1.Zorganizowanie II Dnia Organizacji Pozarządowych Miasta Leszna w tym: zorganizowanie konferencji, 4 warsztatów tematycznych oraz przygotowanie stoisk prezentujących działalność organizacji pozarządowych i materiałów je promujących

6 Współpraca z organizacjami pozarządowymi miasta Leszna Konkurs nr 5: 1.Prowadzenie poradni specjalistycznej

7 Współpraca z organizacjami pozarządowymi miasta Leszna Składane przez organizacje pozarządowe oferty w poszczególnych konkursach były rozpatrywane przez Komisję Konkursową powoływaną przez Prezydenta Miasta Leszna.Składane przez organizacje pozarządowe oferty w poszczególnych konkursach były rozpatrywane przez Komisję Konkursową powoływaną przez Prezydenta Miasta Leszna. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie informuje na bieżąco, pisemnie zainteresowane organizacje o decyzji podejmowanej przez Komisję KonkursowąMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie informuje na bieżąco, pisemnie zainteresowane organizacje o decyzji podejmowanej przez Komisję Konkursową

8 Współpraca z organizacjami pozarządowymi miasta Leszna W wyniku ogłoszonych konkursów ofert Komisja Konkursowa przyznała dofinansowanie ze środków budżetu miasta Leszna 27 organizacjom pozarządowym na realizację 30 projektów. Łączna kwota przyznanych dofinansowań wyniosła 440 695,00 zł.

9 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie przygotował Umowy o udzielenie wsparcia finansowego Po podpisaniu przez Prezydenta Miasta Leszna zostały one przekazane organizacjom pozarządowym, które otrzymały dotację z budżetu Miasta Leszna,Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie przygotował Umowy o udzielenie wsparcia finansowego Po podpisaniu przez Prezydenta Miasta Leszna zostały one przekazane organizacjom pozarządowym, które otrzymały dotację z budżetu Miasta Leszna, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na bieżąco udziela informacji i wskazówek dotyczących pisania programów, wypełniania wniosków o dotacje organizacjom pozarządowym, które zwróciły się o pomocMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na bieżąco udziela informacji i wskazówek dotyczących pisania programów, wypełniania wniosków o dotacje organizacjom pozarządowym, które zwróciły się o pomoc

10 Współpraca z organizacjami pozarządowymi miasta Leszna Na bieżąco Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zbiera i przekazuje organizacjom pozarządowym informacje dotyczące poza samorządowych źródeł finansowania, konkursów i programów grantowych oraz możliwości uczestniczenia organizacji w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i spotkaniachNa bieżąco Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zbiera i przekazuje organizacjom pozarządowym informacje dotyczące poza samorządowych źródeł finansowania, konkursów i programów grantowych oraz możliwości uczestniczenia organizacji w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i spotkaniach Na bieżąco uzupełniana jest baza danych dotycząca informacji o organizacjach pozarządowych.Na bieżąco uzupełniana jest baza danych dotycząca informacji o organizacjach pozarządowych.

11 Współpraca z organizacjami pozarządowymi miasta Leszna Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opiniuje wnioski o dotacje składane przez socjalne organizacje pozarządowe do różnych instytucji, funduszy, programów (m.in. do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu)Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opiniuje wnioski o dotacje składane przez socjalne organizacje pozarządowe do różnych instytucji, funduszy, programów (m.in. do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu)

12 Współpraca z organizacjami pozarządowymi miasta Leszna Udzielane są również porady i informacje zgłaszającym się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie leszczyńskim organizacjom pozarządowym z zakresu m.in.:Udzielane są również porady i informacje zgłaszającym się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie leszczyńskim organizacjom pozarządowym z zakresu m.in.: –procedur tworzenia oraz rejestracji stowarzyszeń i fundacji, –uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego, –ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, –zasad sprawozdawczości, –zasad współpracy międzysektorowej, –aspektów prawnych działania organizacji

13 Współpraca z organizacjami pozarządowymi miasta Leszna Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opracował Miejski Program na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych w LesznieMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opracował Miejski Program na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Lesznie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opracował uchwały dotyczące:Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opracował uchwały dotyczące: –Programu współpracy samorządu miasta Leszna z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego na rok 2005 –Miejskiego Programu na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w mieście Lesznie

14 Współpraca z organizacjami pozarządowymi miasta Leszna Wszelkich informacji i porad organizacje mogą uzyskać w:Wszelkich informacji i porad organizacje mogą uzyskać w: Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie, ul. Korczaka 5 Pokój 15 w godz. 7.30 – 15.30 (poniedziałek – piątek) (poniedziałek – piątek) tel. 520 70 46 w. 118, lub 520 61 80 http:/mopr.leszno.sisco.info


Pobierz ppt "Współpraca z organizacjami pozarządowymi miasta Leszna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google