Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy widzisz ucznia, czy profesora, dobrych wibracji pełna tu głowa. Technikum woła, że Ekonomik to dobra szkoła jest!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy widzisz ucznia, czy profesora, dobrych wibracji pełna tu głowa. Technikum woła, że Ekonomik to dobra szkoła jest!"— Zapis prezentacji:

1 Czy widzisz ucznia, czy profesora, dobrych wibracji pełna tu głowa. Technikum woła, że Ekonomik to dobra szkoła jest!

2

3 Nowy kierunek!! Technik Architektury krajobrazu: Przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu; produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski; nadzoruje podległych pracowników.

4 Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w: jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody u właścicieli obiektów krajobrazowych u właścicieli obiektów krajobrazowych w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych w szkolnictwie zawodowym /po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela)/ w szkolnictwie zawodowym /po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela)/

5

6 Organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, bada możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne, identyfikuje bariery występujące w handlu, określa zasady i skuteczne formy marketingu, prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług, analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej.

7 organizacja, rejestrowanie i uruchamianie działalności małej firmy handlowej (handlu hurtowego i detalicznego) organizacja, rejestrowanie i uruchamianie działalności małej firmy handlowej (handlu hurtowego i detalicznego) prowadzenie działalności akwizycyjnej prowadzenie działalności akwizycyjnej samodzielne lub we współdziałaniu z przełożonymi, opracowywanie projektu strategii marketingowej firmy, programu jej wdrożenia samodzielne lub we współdziałaniu z przełożonymi, opracowywanie projektu strategii marketingowej firmy, programu jej wdrożenia badanie rynku, czynników kształtujących oczekiwania, potrzeby i możliwości nabywcze klientów; podejmowanie działań, mających na celu pozyskanie nowych klientów i rynków oraz umacnianie pozycji już osiągniętych badanie rynku, czynników kształtujących oczekiwania, potrzeby i możliwości nabywcze klientów; podejmowanie działań, mających na celu pozyskanie nowych klientów i rynków oraz umacnianie pozycji już osiągniętych prowadzenie negocjacji z dostawcami i odbiorcami towarów i usług prowadzenie negocjacji z dostawcami i odbiorcami towarów i usług przygotowywanie oraz zawieranie umów handlowych, zgodnie z pełnomocnictwami swoich przełożonych przygotowywanie oraz zawieranie umów handlowych, zgodnie z pełnomocnictwami swoich przełożonych określanie i proponowanie najbardziej efektywnych form sprzedaży adekwatnych do rodzaju towaru, usługi, rynku, oczekiwań klienta określanie i proponowanie najbardziej efektywnych form sprzedaży adekwatnych do rodzaju towaru, usługi, rynku, oczekiwań klienta stosowanie różnych form i technik sprzedaży hurtowej i detalicznej; przygotowywanie właściwej dokumentacji sprzedaży towarów i usług, w tym faktur, gwarancji; załatwianie reklamacji klientów stosowanie różnych form i technik sprzedaży hurtowej i detalicznej; przygotowywanie właściwej dokumentacji sprzedaży towarów i usług, w tym faktur, gwarancji; załatwianie reklamacji klientów

8

9 Bardzo ciekawy i obecnie niezwykle aktualny program łączący cztery podstawowe zagadnienia rolnictwa, jakimi obecnie są: produkcja, zagadnienia ekonomiczno-prawne, ekologia, fundusze unijne. W czasie nauki słuchacze poznają produkcję rolniczą (roślinną i zwierzęcą), uczą się wyboru właściwej z nich przez pryzmat opłacalności ekonomicznej i uwarunkowań prawnych. Uczą się wypełniania podstawowych dokumentów związanych prowadzeniem działalności gospodarczych i uzyskiwania dopłat do tej produkcji z funduszy Unijnych.

10 Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi kontynuowanie nauki w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych, rolniczych lub innych, albo do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego firmach handlowych firmach handlowych urzędach administracji samorządowej urzędach administracji samorządowej Technik agrobiznesu posiada umiejętności, które umożliwią mu podjęcie działalności na własny rachunek np. prowadzenie własnego gospodarstwa agroturystycznego lub organizowania wypoczynku ekoturystycznego dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich z kraju i zagranicy technik samodzielnie może prowadzić własną produkcje gospodarczą, ubiegać się o fundusze strukturalne UE, podejmować prace w instytucjach związanych z rolnictwem.

11

12

13 Organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa.

14 Absolwent będzie przygotowany do: pełnienia roli menedżera, pełnienia roli menedżera, prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, prowadzenia rozliczeń finansowo- księgowych, prowadzenia rozliczeń finansowo- księgowych, wykorzystania techniki komputerowej w pracy zawodowej, wykorzystania techniki komputerowej w pracy zawodowej, sporządzania sprawozdań i analiz w przedsiębiorstwie. sporządzania sprawozdań i analiz w przedsiębiorstwie.

15

16

17 1.09.2011 Rozpoczęcie roku szkolnego Spotkanie na placu przed szkołą poprzedziła msza św. odprawiona o godz. 8.00 w kościele św. Trójcy w Przemyślu. Następnie młodzież udała się do szkoły, gdzie po wakacyjnej przerwie mogła spotkać się z koleżankami i kolegami oraz uczącymi.

18 12-14.09.2011 Spotkania integracyjne klas 1 12-14.09.2011 Spotkania integracyjne klas 1

19 19.01.2011 Salon maturzystów na Politechnice Rzeszowskiej

20 22.09.2011 Szkolne Mistrzostwa w Lekkoatletyce Na stadionie MKS Polonia w Przemyślu odbyły się Szkolne Mistrzostwa w Lekkoatletyce, które były zarazem przygotowaniem przed Międzyszkolną Ligą Lekkoatletyczną.

21

22 5.10.2011 Wycieczka przyrodniczo-krajoznawcza klasy 3a – Dubiecko W dniu 5 października 20 11 r. grupa uczniów kl. 3a TE wraz z nauczycielką geografii, p. Haliną Sekułą, wyjechała na wycieczkę przyrodniczo-krajoznawczą do Dubiecka i okolic.

23 05-07.10.2011 Wycieczka do Zakopanego

24 14.10.2011 Dzień Edukacji Narodowej Jest to wspólne święto nauczycieli, uczniów oraz innych pracowników szkoły. W tym dniu chcemy zapomnieć o codziennych problemach i frustracjach, przyjaźnie się do siebie uśmiechnąć i frustracjach, przyjaźnie się do siebie uśmiechnąć

25 17-18.10.2011 Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę Maturzyści upraszali Miłosiernego Boga o dary Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych i innych egzaminów na wyższe uczelnie.

26 21.10.2011 Rajd rowerowy

27

28 09.11.2011 Festiwal Piosenki Patriotycznej 9 listopada 2011 roku w naszej szkole odbył się Festiwal Piosenki Patriotycznej, którego pomysłodawczynią i główną organizatorką była pani Renata Gdak.

29 16.11.2011 Koncert śpiewających ekonomistów Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali na "Niedźwiadkowej Scenie Młodych" swoje artystyczne umiejętności. "Niedźwiadkowa Scena Młodych to cykl, który daje młodym ludziom możliwość zaprezentowania różnych gatunków sztuki.

30 29.11.2011 Z wizytą w Svidniku (Słowacja) 29 listopada nasi siatkarze i siatkarki zostali zaproszeni do udziału w towarzyskim meczu z reprezentacją Zespołu Szkół ze Svidnika na Słowacji

31

32 22.12.2011 Wigilia Szkolna - Festiwal kolęd i pastorałek

33

34

35

36

37


Pobierz ppt "Czy widzisz ucznia, czy profesora, dobrych wibracji pełna tu głowa. Technikum woła, że Ekonomik to dobra szkoła jest!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google