Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ul. Niemodlińska 40 Opole tel. 77-474-54-54 www.zsb.opole.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W OPOLU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ul. Niemodlińska 40 Opole tel. 77-474-54-54 www.zsb.opole.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W OPOLU."— Zapis prezentacji:

1 ul. Niemodlińska 40 Opole tel. 77-474-54-54 www.zsb.opole.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W OPOLU

2 KILKA S Ł ÓW O SZKOLE… Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II Dysponujemy: - nowoczesnymi pracowniami komputerowymi - biblioteką i czytelnią - centrum multimedialnym - pracowniami do nauki poszczególnych zawodów - dwoma salami gimnastycznymi (większa o powierzchni 400 m2) - boiskami asfaltowym i trawiastym - bieżnią, siłownią, kortem tenisowym Niedaleko znajduje się dworzec PKP Opole-Zachód Można do nas dojechać wieloma autobusami MZK i PKS szkoła jest obiektem bezpiecznym i chronionym

3 DLACZEGO WARTO UCZY Ć SI Ę W BUDOWLANCE ? Kształcimy w poszukiwanych na rynku pracy zawodach Wykwalifikowana kadra nauczycieli pomaga w uzyskaniu wiedzy na najwyższym poziomie W pełni wykorzystujemy całą (omówioną wcześniej) bazę szkoły Praktyczna nauka zawodu odbywa się w ciekawych miejscach Proponujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne: - koła zainteresowań (renowacji, taneczne, teatralne) - dodatkowe kursy (programowania AutoCad, florystyczny)

4 TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Absolwent tego kierunku jest przygotowany do: * urządzania i pielęgnowania terenów zieleni i zadrzewień * wykonywania prac inwentaryzacyjnych i projektowych w zakresie kształtowania terenów zieleni * tradycyjnego i komputerowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu * założenia własnej firmy projektowania i pielęgnacji ogrodów * może podjąć pracę w: - firmach projektowo – wykonawczych realizujących i pielęgnujących obiekty krajobrazowe - jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu - placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody

5 TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA Absolwent tego kierunku przygotowany jest do: * organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych w zakładach przemysłu drzewnego * oceniania jakości materiałów i wyrobów * sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej * programowania, nadzorowania i obsługi obrabiarek, urządzeń, linii obróbczych i produkcyjnych * określenia stanu technicznego i zdolności produkcyjnych maszyn i urządzeń

6 TECHNIK RZEMIOS Ł ARTYSTYCZNYCH SZTUKATORSTWO I KAMIENIARSTWO ARTYSTYCZNE (RENOWATOR ZABYTKÓW) Absolwent tego kierunku jest przygotowany do: * wykonywania czynności związanych z renowacją historycznych i współczesnych wyrobów sztukatorskich oraz kamieniarskich * projektowania a także wykonywania obiektów małej architektury * wykonywania polichromii i stosowania technik pozłotniczych, stosowania różnych technik z zakresu sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego * rozpoznawania rodzajów uszkodzeń elementów sztukatorskich i kamieniarskich

7 ZASADNICZA SZKO Ł A ZAWODOWA 2-letni cykl kształcenia: - kucharz małej gastronomii, - sprzedawca, - malarz – tapeciarz, - ogrodnik, - betoniarz – zbrojarz, - lakiernik, - blacharz, - oraz inne zawody. 3-letni cykl kształcenia: - murarz, stolarz, - technolog robót wykończeniowych w budownictwie, - cukiernik, piekarz, - fryzjer, krawiec, - dekarz, ślusarz, - mechanik pojazdów samochodowych kształci w następujących zawodach:

8 Jak dosta ć si ę do naszej szko ł y ? Zaloguj się w systemie WYBIERZ SZKOŁĘ TECHNIKUM ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Wybierz kierunek Wybierz kierunek Technik Architektury krajobrazu * klasa wielozawodowa 2 – letnia Technik Technologii Drewna * klasa wielozawodowa 3 - letnia Technik Rzemiosł Artystycznych Sztukatorstwo i Kamieniarstwo Artystyczne Wydrukuj podanie i złóż je do naszej szkoły

9 Wymagane dokumenty: * oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, * wyniki egzaminu końcowego gimnazjum, * kartę zdrowia, * dwa zdjęcia, * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie Je ś li logowanie b ę dzie sprawia ł o Ci k ł opoty przyjd ź do nas na pewno pomo ż emy ! marek jest mistrzem


Pobierz ppt "Ul. Niemodlińska 40 Opole tel. 77-474-54-54 www.zsb.opole.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W OPOLU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google