Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technik turystyki wiejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technik turystyki wiejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Technik turystyki wiejskiej
Symbol zawodu:

2 Krótka charakterystyka kierunku
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich; 2) planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym; 3) planowania i organizowania działalności agroturystycznej; 4) obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym. Świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej potwierdza posiadanie kwalifikacji rolniczych, co oznacza, że absolwent może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

3 Kwalifikacja I: Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

4 Przedmioty związane z I kwalifikacją
Przedmioty zawodowe teoretyczne Turystyka z elementami geografii turystycznej Organizacja turystyki na obszarach wiejskich Język obcy w turystyce Przedmioty zawodowe praktyczne: Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich Praktyka zawodowa – klasa II Przedsiębiorstwa zajmujące się organizacją i realizacją imprez turystycznych: - Biura podróży, - Obiekty noclegowe -Gospodarstwa turystyki wiejskiej Egzamin kwalifikacyjny po drugim semestrze klasy drugiej

5 Kwalifikacja II: Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

6 Przedmioty związane z kwalifikacją II
Przedmioty zawodowe teoretyczne: Produkcja zwierzęca Produkcja roślinna Organizacja i ekonomika gospodarstwa rolnego Usługi agroturystyczne Przedmioty zawodowe praktyczne: Prowadzenie produkcji rolniczej Praktyka zawodowa – klasa III Gospodarstwa zajmujące się turystyką wiejską: -agroturystyka, -ekoagroturystyka Egzamin kwalifikacyjny po pierwszym semestrze klasy IV

7 Na zakończenie… Technik turystyki wiejskiej może znaleźć zatrudnienie w: biurach i agencjach turystycznych, hotelach i pensjonatach, organach administracji samorządowej, branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą i gospodarstwo agroturystyczne.

8 Szkoła dla…. pracę w swoim gospodarstwie rolnym traktują jako
Kierunek ten daje szansę zarówno chłopcom, którzy pracę w swoim gospodarstwie rolnym traktują jako odpowiednią inwestycję jak i dziewczynom, które na terenach wiejskich widzą nie tylko tereny rolne ale także piękno i atrakcyjność krajobrazu, które może zachęcać do otwierania własnych działalności oraz prowadzenia turystyki wiejskiej. Natomiast uprawnienia rolnicze mogą pomóc pozyskiwać środki unijne lub rządowe na takie przedsięwzięcia co jest olbrzymią zachętą i wsparciem dla młodych przedsiębiorców.


Pobierz ppt "Technik turystyki wiejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google