Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTYTUT EKONOMICZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Instytut Ekonomiczny PWSZ w Nowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTYTUT EKONOMICZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Instytut Ekonomiczny PWSZ w Nowym."— Zapis prezentacji:

1 INSTYTUT EKONOMICZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Instytut Ekonomiczny PWSZ w Nowym Sączu powstał równocześnie z utworzeniem Uczelni w roku 1998. W skład bazy dydaktycznej wchodzą sale wykładowe, sale do prowadzenia zajęć w formie ćwiczeń, pracownie komputerowe, nowoczesna pracownia do rachunkowości. Na terenie Instytutu Ekonomicznego uruchomiono sieć WiFi oraz stanowiska komputerowe. Daje to możliwość bezpłatnego korzystania przez studentów z Internetu.

2 INSTYTUT EKONOMICZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU W Instytucie Ekonomicznym funkcjonują Koła Naukowe Studentów Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego Koło Naukowe Marketer Akademickie Koło Turystyczne Kuklik Koło Informatyczne INFerno Koło Naukowe Rachunkowości Akredytywa Studiowanie to pasja poszukiwania !

3 INSTYTUT EKONOMICZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU NASZE SPECJALNOŚCI Ukończenie specjalności administracja i finanse sektora publicznego daje możliwość podjęcia pracy w strukturach administracji publicznej na szczeblu lokalnym i regionalnym w samo- rządowych organach gmin, powiatów i woje- wództw, a także przedsiębiorstwach i insty- tucjach szeroko pojętego sektora publicznego. Zdobyta wiedza daje także szanse pracy w podmiotach tzw. non-governmental orga- nizations. ADMINISTRACJA I FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO

4 INSTYTUT EKONOMICZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w pionach księgowych, finansowych i controllingu, zarówno w małych i średnich przedsiębiorstwach, jak i dużych przedsię- biorstwach oraz w firmach doradczych i audytorskich z zakresu finansów przedsiębiorstw i rachunkowości. Dla absolwentów otwierają się możliwości wykonywania wolnego zawodu eksperta rachunkowości, uprawnionego do weryfikowania okresowych sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych lub prowadzenia biur doradztwa podatkowego. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW NASZE SPECJALNOŚCI

5 INSTYTUT EKONOMICZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Absolwenci specjalności zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie międzynarodowym są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach ukierunkowujących swoją działalność funkcjonowania na rynki międzynarodowe, zarówno w ramach struktur Unii Europejskiej, jak też w wymiarze globalnym, w szczególności na stanowiskach operacyjnych w pionach księgowych, finansowych oraz odpowie- dzialnych za pozyskiwanie funduszy pomocowych UE. ZARZĄDZANIE I FINANSE W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM NASZE SPECJALNOŚCI

6 INSTYTUT EKONOMICZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU NASZE SPECJALNOŚCI Absolwenci tej specjalności posiadając bogaty zasób nowoczesnej, praktycznej wiedzy w obszarze organizacji i sprzedaży szeroko pojętych usług turystycznych i promocji zdrowia, znajdują zatrudnienie w prywatnych i uspołecznionych podmiotach gospodarczych związanych z działalnością turystyczną, rekreacją oraz zarządzaniem środowiskiem dla potrzeb turystyki. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zdobycie zatrudnienia w hotelach, biurach turystycznych, domach wypoczyn- kowych i pensjonatach, przy organizacji imprez turystycznych oraz w terenowych jednostkach administracji państwowej. TURYSTYKA

7 INSTYTUT EKONOMICZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU NASZE SPECJALNOŚCI Specjalność ta daje możliwość pozyskania wiedzy na temat źródeł finansowania rozwoju, przygotowywania i wdrażania projektów unijnych, rozliczania projektów oraz ewaluacji programów i projektów. Wiedza ta wzbogacona o aspekty związane z polityką Unii Europejskiej i programowania rozwoju regionalnego i lokalnego pozwoli absolwentom na podjęcie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, a także organizacjach gospodarczych, zarówno prywatnych jak i państwowych, w tym tzw. instytucjach pośredniczących w zarządzaniu projektami unijnymi. FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ W ROZWOJU REGIONALNYM I LOKALNYM

8 INSTYTUT EKONOMICZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU NASZE ATUTY Ciekawy i atrakcyjny kierunek Bogata oferta specjalności Dobrze przygotowana i wykształcona kadra dydaktyczna Możliwość odbywania ciekawych praktyk i staży Czynnie działające organizacje studenckie Bezpłatny dostęp do Internetu na terenie Instytutu Dobra lokalizacja Instytutu, bliskość dworca autobusowego (ul.Jagiellońska 61)

9 INSTYTUT EKONOMICZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA DZIEŃ OTWARTY ISTYTUTU EKONOMICZNEGO 26 marca 2009 r. Przyjdź i przekonaj się osobiście, że studiowanie może być pasją!


Pobierz ppt "INSTYTUT EKONOMICZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Instytut Ekonomiczny PWSZ w Nowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google