Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE WARSZTATOWE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE WARSZTATOWE"— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE WARSZTATOWE
„Integracja branży spożywczej województwa zachodniopomorskiego” 5 listopada 2009 roku Hotel Novotel Szczecin

2 Klaster branży spożywczej w województwie zachodniopomorskim
Joanna Niemcewicz, Mariusz Karasiuk

3 PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY Przemysł spożywczy w Polsce jest rozpatrywany w kategoriach specjalności narodowej i jako najbardziej wartościowa jego gałąź. Aby możliwe było wzmocnienie znaczenia branży na rynkach europejskich konieczne jest usunięcie problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa z regionu, tj.: brak koncentracji branży, silna konieczność przeciwstawiania się globalnym markom/produktom , słaba współpraca pomiędzy dostawcami I producentami, nikła współpraca pomiędzy małymi producentami a dystrybutorami (handel hurtowy/detaliczny). Brak silnej pozycji branży motywuje do podjęcia działań zmierzających do utworzenia klastra.

4 BAZA KLASTRA SPOŻYWCZEGO
Udział poszczególnych sektorów w rynku - na podstawie danych dotyczących poziomu sprzedaży w latach 12% ZATRUDNIENIE 20% UDZIAŁ W RYNKU - SPRZEDAŻ Publikacja: GUS Szczecin

5 CO PROPONUJEMY W RAMACH KLASTRA SPOŻYWCZEGO:
podniesienie poziomu wiedzy wśród właścicieli i menedżerów firm sektora, zarówno specjalistycznej jak i know-how z zakresu: zarządzania jakością, zarządzania, w tym także strategicznego, organizowania partnerskich form działania przedsiębiorstw itp., uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, kursach, programach kształcenia ustawicznego, lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów informacji i proponowanych programów szkoleń, warsztatów dla branży, podejmowanie współpracy z regionalnym sektorem badawczo-rozwojowym (uczelniami) w ramach programów badawczych UE, wchodzenie w konsorcja dotyczące transferu technologii, również o charakterze międzynarodowym, wykorzystywanie instytucjonalnych możliwości zaistnienia w bazach danych o firmach oraz ich potencjale produkcyjnym i technologicznym.

6 CO PROPONUJEMY W RAMACH KLASTRA SPOŻYWCZEGO:
uczestnictwo w organizowanych warsztatach dla przedsiębiorców przemysłu spożywczego i spotkaniach brokerskich, podczas których można pozyskać nową wiedzę oraz znaleźć nowych partnerów do współpracy, większe zaangażowanie w wykorzystywaniu środków pomocowych z UE dla realizacji projektów w ramach funduszy strukturalnych, zwiększenie udziału w działalności stowarzyszeń branżowych, które stanowią formę reprezentacji interesów przedsiębiorców w rozmowach z władzami rządowymi i samorządowymi, wybranie przyszłościowych kierunków produkcji, związanych z żywnością funkcjonalną wygodną, podejmowanie działań do zorganizowania klastra branży spożywczej poprzez formy współpracy regionalnej pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami, przedsiębiorstwami, instytucjami wspierania biznesu(finansowymi i niefinansowymi).

7 WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIEBIORCĄ
Doradztwo ekonomiczne, plany strategiczne Audyt technologiczny Wycena firmy, analizy, biznes plany Opinia o innowacyjności Szkolenia, prelekcje- eksperci CENTRUM KLASTERINGU Finansowanie badań POUFNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCA Rozwiązywanie problemów technologicznych Praktyki, prace magisterskie Stałe prace laboratoryjne Finansowanie środków trwałych Projekt inwestycyjny

8 ZASADY WSPÓŁPRACY Rozliczenie umowy Realizacja umowy
Przekazanie zlecenia od firmy do ekspertów-podpisanie umowy Określenie potrzeb firmy na określone usługi Przedsiębiorca - zapytanie do Centrum Klasteringu

9 WSPÓŁPRACA KLASTROWA

10 WSPÓŁPRACA KLASTROWA

11 BRANŻOWE CENTRUM KOMPETENCJI
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oferuje szerokie wsparcie płynące z posiadanego potencjału (edukacyjnego, badawczego) zlokalizowanego w instytutach: Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, czy Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Politechnika Koszalińska oferuje swoje wsparcie badawcze oraz doradztwo technologiczne poprzez Katedrę Inżynierii Spożywczej i Tworzyw Sztucznych. Politechnika Koszalińska oferuje swoje wsparcie badawcze oraz doradztwo technologiczne poprzez Katedrę Inżynierii Spożywczej i Tworzyw Sztucznych.

12 PODJĘTE DZIAŁANIA CENTRUM

13 Centrum Klasteringu ul. Janosika 8 71–424 Szczecin tel. 91 - 449 43 64


Pobierz ppt "SPOTKANIE WARSZTATOWE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google