Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE WARSZTATOWE Integracja branży spożywczej województwa zachodniopomorskiego 5 listopada 2009 roku Hotel Novotel Szczecin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE WARSZTATOWE Integracja branży spożywczej województwa zachodniopomorskiego 5 listopada 2009 roku Hotel Novotel Szczecin."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE WARSZTATOWE Integracja branży spożywczej województwa zachodniopomorskiego 5 listopada 2009 roku Hotel Novotel Szczecin

2 Klaster branży spożywczej w województwie zachodniopomorskim Joanna Niemcewicz, Mariusz Karasiuk

3 PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY Przemysł spożywczy w Polsce jest rozpatrywany w kategoriach specjalności narodowej i jako najbardziej wartościowa jego gałąź. Aby możliwe było wzmocnienie znaczenia branży na rynkach europejskich konieczne jest usunięcie problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa z regionu, tj.: brak koncentracji branży, silna konieczność przeciwstawiania się globalnym markom/produktom, słaba współpraca pomiędzy dostawcami I producentami, nikła współpraca pomiędzy małymi producentami a dystrybutorami (handel hurtowy/detaliczny). Brak silnej pozycji branży motywuje do podjęcia działań zmierzających do utworzenia klastra.

4 BAZA KLASTRA SPOŻYWCZEGO Udział poszczególnych sektorów w rynku - na podstawie danych dotyczących poziomu sprzedaży w latach 2004-2007 Publikacja: GUS Szczecin UDZIAŁ W RYNKU - SPRZEDAŻ ZATRUDNIENIE 12% 20%

5 CO PROPONUJEMY W RAMACH KLASTRA SPOŻYWCZEGO: podniesienie poziomu wiedzy wśród właścicieli i menedżerów firm sektora, zarówno specjalistycznej jak i know-how z zakresu: zarządzania jakością, zarządzania, w tym także strategicznego, organizowania partnerskich form działania przedsiębiorstw itp., uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, kursach, programach kształcenia ustawicznego, lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów informacji i proponowanych programów szkoleń, warsztatów dla branży, podejmowanie współpracy z regionalnym sektorem badawczo-rozwojowym (uczelniami) w ramach programów badawczych UE, wchodzenie w konsorcja dotyczące transferu technologii, również o charakterze międzynarodowym, wykorzystywanie instytucjonalnych możliwości zaistnienia w bazach danych o firmach oraz ich potencjale produkcyjnym i technologicznym.

6 CO PROPONUJEMY W RAMACH KLASTRA SPOŻYWCZEGO: uczestnictwo w organizowanych warsztatach dla przedsiębiorców przemysłu spożywczego i spotkaniach brokerskich, podczas których można pozyskać nową wiedzę oraz znaleźć nowych partnerów do współpracy, większe zaangażowanie w wykorzystywaniu środków pomocowych z UE dla realizacji projektów w ramach funduszy strukturalnych, zwiększenie udziału w działalności stowarzyszeń branżowych, które stanowią formę reprezentacji interesów przedsiębiorców w rozmowach z władzami rządowymi i samorządowymi, wybranie przyszłościowych kierunków produkcji, związanych z żywnością funkcjonalną wygodną, podejmowanie działań do zorganizowania klastra branży spożywczej poprzez formy współpracy regionalnej pomiędzy władzami samorządowymi, uczelniami, przedsiębiorstwami, instytucjami wspierania biznesu(finansowymi i niefinansowymi).

7 WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIEBIORCĄ CENTRUM KLASTERINGU Rozwiązywanie problemów technologicznych Audyt technologiczny Szkolenia, prelekcje- eksperci Opinia o innowacyjności Stałe prace laboratoryjne Praktyki, prace magisterskie PRZEDSIĘBIORCA POUFNOŚĆ Finansowanie środków trwałych Projekt inwestycyjny Finansowanie badań Wycena firmy, analizy, biznes plany Doradztwo ekonomiczne, plany strategiczne

8 Przekazanie zlecenia od firmy do ekspertów- podpisanie umowy Przedsiębiorca - zapytanie do Centrum Klasteringu Realizacja umowy Określenie potrzeb firmy na określone usługi Rozliczenie umowy ZASADY WSPÓŁPRACY

9 WSPÓŁPRACA KLASTROWA

10

11 BRANŻOWE CENTRUM KOMPETENCJI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oferuje szerokie wsparcie płynące z posiadanego potencjału (edukacyjnego, badawczego) zlokalizowanego w instytutach: Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, czy Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Politechnika Koszalińska oferuje swoje wsparcie badawcze oraz doradztwo technologiczne poprzez Katedrę Inżynierii Spożywczej i Tworzyw Sztucznych.

12 PODJĘTE DZIAŁANIA CENTRUM www.food.rsi.org.pl www.ryby.rsi.org.pl

13 ul. Janosika 8 71–424 Szczecin tel. 91 - 449 43 64 www.innowacje.zut.edu.pl klastry@zut.edu.pl Centrum Klasteringu


Pobierz ppt "SPOTKANIE WARSZTATOWE Integracja branży spożywczej województwa zachodniopomorskiego 5 listopada 2009 roku Hotel Novotel Szczecin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google