Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLASYFIKACJA KONT Podział podstawowy KONTA KSIĘGOWE KONTA SYNTETYCZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLASYFIKACJA KONT Podział podstawowy KONTA KSIĘGOWE KONTA SYNTETYCZNE"— Zapis prezentacji:

1 KLASYFIKACJA KONT Podział podstawowy KONTA KSIĘGOWE KONTA SYNTETYCZNE
Konta analityczne służą do rejestracji operacji gospodarczych w oparciu o zapis jednostronny powtarzalny w mierniku pieniężnym , a także w miernikach naturalnych – ilościowych. Konta syntetyczne (zbiorcze) służą do rejestracji operacji gospodarczych wg zasady podwójnego zapisu wyłącznie w mierniku pieniężnym. Podział podstawowy KONTA KSIĘGOWE KONTA SYNTETYCZNE KONTA ANALITYCZNE

2 Podział kont SYNTETYCZNYCH
KLASYFIKACJA KONT Konta pozabilansowe służą do rejestracji zjawisk, które w momencie ich dokonywania nie stanowią przedmiotu ewidencji księgowej opartej o zasadę podwójnego zapisu, a które mogą mieć wpływ na działalność gospodarczą w przyszłości. Konta bilansowe przedstawiają stan i zmiany stanu składników majątku oraz źródeł ich pochodzenia (finansowania). Salda kont bilansowych są ujmowane w bilansie. (stąd ich nazwa) Konta niebilansowe są wykorzystywane do odzwierciedlenia realizowanych w przedsiębiorstwie procesów gospodarczych, których wynik nie wpływa na bilans. Podział kont SYNTETYCZNYCH KONTA SYNTETYCZNE KONTA BILANSOWE KONTA POZABILANSOWE KONTA NIEBILANSOWE

3 Podział kont BILANSOWYCH
Konta bilansowe aktywno-pasywne występują w sytuacji, gdy ich salda mogą być ujęte zarówno w aktywach jak i pasywach w zależności od kształtowania się obrotów. W niektórych przypadkach, np. w rozrachunkach mogą wystąpić dwa salda: saldo należności w aktywach i saldo zobowiązań a pasywach. Konta bilansowe pasywów służą do rejestracji stanów i zmian stanów źródeł finansowania majątku – kapitałów i funduszy własnych i obcych. Konta bilansowe aktywów służą do rejestracji stanów i zmian stanów składników majątku trwałego i obrotowego (aktywów). KLASYFIKACJA KONT Podział kont BILANSOWYCH KONTA BILANSOWE KONTA AKTYWÓW KONTA AKTYWNOPASYWNE KONTA PASYWÓW

4 Podział kont NIEBILANSOWYCH
Konta wynikowe służą do ewidencji przychodów, kosztów, zysków i strat działalności gospodarczej. Konta korygujące służą do ewidencji operacji zmniejszających lub zwiększających stany niektórych składników majątkowych, np. zużycia środków trwałych, odchyleń od cen ewidencyjnych. KLASYFIKACJA KONT Podział kont NIEBILANSOWYCH Konta rozliczeniowe służą do rozliczenia określonych bezwynikowych procesów gospodarczych, np. zakupu. KONTA NIEBILANSOWE KONTA WYNIKOWE KONTA KORYGUJĄCE KONTA ROZLICZENIOWE

5 Klasyfikacja kont


Pobierz ppt "KLASYFIKACJA KONT Podział podstawowy KONTA KSIĘGOWE KONTA SYNTETYCZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google