Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLASYFIKACJA KONT Podział podstawowy KONTA KSIĘGOWE KONTA SYNTETYCZNE KONTA ANALITYCZNE Konta syntetyczne (zbiorcze) służą do rejestracji operacji gospodarczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLASYFIKACJA KONT Podział podstawowy KONTA KSIĘGOWE KONTA SYNTETYCZNE KONTA ANALITYCZNE Konta syntetyczne (zbiorcze) służą do rejestracji operacji gospodarczych."— Zapis prezentacji:

1 KLASYFIKACJA KONT Podział podstawowy KONTA KSIĘGOWE KONTA SYNTETYCZNE KONTA ANALITYCZNE Konta syntetyczne (zbiorcze) służą do rejestracji operacji gospodarczych wg zasady podwójnego zapisu wyłącznie w mierniku pieniężnym. Konta analityczne służą do rejestracji operacji gospodarczych w oparciu o zapis jednostronny powtarzalny w mierniku pieniężnym, a także w miernikach naturalnych – ilościowych.

2 KLASYFIKACJA KONT Podział kont SYNTETYCZNYCH KONTA BILANSOWE KONTA NIEBILANSOWE KONTA POZABILANSOWE KONTA SYNTETYCZNE Konta bilansowe przedstawiają stan i zmiany stanu składników majątku oraz źródeł ich pochodzenia (finansowania). Salda kont bilansowych są ujmowane w bilansie. (stąd ich nazwa) Konta niebilansowe są wykorzystywane do odzwierciedlenia realizowanych w przedsiębiorstwie procesów gospodarczych, których wynik nie wpływa na bilans. Konta pozabilansowe służą do rejestracji zjawisk, które w momencie ich dokonywania nie stanowią przedmiotu ewidencji księgowej opartej o zasadę podwójnego zapisu, a które mogą mieć wpływ na działalność gospodarczą w przyszłości.

3 KLASYFIKACJA KONT Podział kont BILANSOWYCH KONTA AKTYWÓW KONTA PASYWÓW KONTA AKTYWNOPASYWNE KONTA BILANSOWE Konta bilansowe aktywów służą do rejestracji stanów i zmian stanów składników majątku trwałego i obrotowego (aktywów). Konta bilansowe pasywów służą do rejestracji stanów i zmian stanów źródeł finansowania majątku – kapitałów i funduszy własnych i obcych. Konta bilansowe aktywno-pasywne występują w sytuacji, gdy ich salda mogą być ujęte zarówno w aktywach jak i pasywach w zależności od kształtowania się obrotów. W niektórych przypadkach, np. w rozrachunkach mogą wystąpić dwa salda: saldo należności w aktywach i saldo zobowiązań a pasywach.

4 KLASYFIKACJA KONT Podział kont NIEBILANSOWYCH KONTA WYNIKOWE KONTA ROZLICZENIOWE KONTA KORYGUJĄCE KONTA NIEBILANSOWE Konta wynikowe służą do ewidencji przychodów, kosztów, zysków i strat działalności gospodarczej. Konta rozliczeniowe służą do rozliczenia określonych bezwynikowych procesów gospodarczych, np. zakupu. Konta korygujące służą do ewidencji operacji zmniejszających lub zwiększających stany niektórych składników majątkowych, np. zużycia środków trwałych, odchyleń od cen ewidencyjnych.

5 Klasyfikacja kont


Pobierz ppt "KLASYFIKACJA KONT Podział podstawowy KONTA KSIĘGOWE KONTA SYNTETYCZNE KONTA ANALITYCZNE Konta syntetyczne (zbiorcze) służą do rejestracji operacji gospodarczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google