Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Arkadiusz Borowiec Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Arkadiusz Borowiec Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa."— Zapis prezentacji:

1 dr inż. Arkadiusz Borowiec Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

2 A. Borowiec, WSB

3 Wszystkie wskaźniki wykorzystywane w analizie finansowej mogą być obliczane: - na podstawie danych wyrażających stan zjawiska na początku i końcu okresu sprawozdawczego, - na podstawie wielkości średnich. Analiza finansowa jest szybką i efektywną metodą wglądu w operacje gospodarcze i wyniki funkcjonowania przedsiębiorstwa. W analizie wskaźnikowej najistotniejsza jest interpretacja i kryteria oceny poziomu wskaźników oraz ich zmian w czasie. Opiera się jednak na przeszłości przedsiębiorstwa, ale wraz z analizą otoczenia może służyć do kształtowania jego przyszłości. A. Borowiec, WSB

4 Płynność – zdolność do terminowego regulowania zobowiązań bieżących. Nie należy mylić tego pojęcia z wypłacalnością ani płynnością majątku. Pomiaru można dokonać wieloma sposobami. Najczęściej do tego celu służą: - wskaźnik bieżącej płynności finansowej, - wskaźnik przyspieszonej płynności finansowej - wskaźnik środków pieniężnych - wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej A. Borowiec, WSB

5

6

7

8

9 Pogorszenie pozycji rynkowej w porównaniu do konkurentów (dostawcy żądają przedpłat; brak możliwości szerokiego kredytowania odbiorców – utrata części klientów) Utrata elastyczności w podejmowaniu decyzji Pogorszenie wyników finansowych (kupno surowców w małych partiach, często przez pośredników, pojawiają się karne odsetki) Ograniczenie rozwoju przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwo zostaje odcięte od dopływu źródeł finansowania, nie może kontynuować inwestycji rozpoczętych i rozpoczynać nowych Utrata płynności finansowej jest pierwszym z symptomów upadłości przedsiębiorstwa A. Borowiec, WSB

10 Rentowność odzwierciedla w najbardziej syntetycznej formie efektywność gospodarowania w przedsiębiorstwie. Wskaźniki rentowności stanowią relację zysku do kapitału. Analiza rentowności narzuca konieczność porównania wielkości osiągniętych z wielkościami z okresów poprzednich bądź planowanymi Ogólnie można wyróżnić 3 rodzaje rentowności: - rentowność sprzedaży (rentowność handlowa), - rentowność majątku (rentowność ekonomiczna), - rentowność zaangażowanych kapitałów własnych (rentowność finansowa). Do ustalenia wskaźników rentowności sprzedaży wykorzystuje się dane zawarte w rachunku zysków i strat. A. Borowiec, WSB

11

12

13

14 Wskaźniki sprawności służą do pomiaru aktywności gospodarczej w zakresie wykorzystania posiadanych zasobów materialnych i kapitału intelektualnego. Można je ująć w trzech grupach: - wskaźniki oparte na kosztach firmy, - wskaźniki rotacji, - wskaźniki gospodarowania zasobami A. Borowiec, WSB

15

16

17


Pobierz ppt "Dr inż. Arkadiusz Borowiec Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google