Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jedlnia 2007 1 Wolontariat w praktyce edukacji leśnej w różnych krajach Anna Kalinowska Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jedlnia 2007 1 Wolontariat w praktyce edukacji leśnej w różnych krajach Anna Kalinowska Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym."— Zapis prezentacji:

1 Jedlnia 2007 1 Wolontariat w praktyce edukacji leśnej w różnych krajach Anna Kalinowska Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym

2 Jedlnia 2007 2 Wszyscy bądźmy ochotnikami Serdeczne dziękuję Organizatorom za zaproszenie, wszystkim zajmującym się edukacją leśną składam z okazji Dnia Ziemi życzenia sukcesów i radości z pracy

3 Jedlnia 2007 3 Wybrane organizacje korzystające z wolontariatu w edukacji przyrodniczej i leśnej Brytyjskie Towarzystwo Ekologiczne Earthwatch Korpus Pokoju USA

4 Jedlnia 2007 4 V Kongres Parków Narodowych 3000 uczestników z całego świata przyjęło PLAN DZIAŁANIA Z DURBAN prowadzący do osiągnięcia 10 rezultatów do roku 2013

5 Jedlnia 2007 5

6 6 Plan Działania z Durban Rezultat nr 10 Osiągnięcie lepszego poziomu komunikacji społecznej oraz edukacji dotyczącej korzyści jakie dają tereny chronione i obszary leśne. Osiągnięcie pełniejszego zrozumienie ich roli w dążeniu do rozwoju zrównoważonego

7 Jedlnia 2007 7 Kierunek działań I: Edukacja prowadząca do zaangażowania decydentów Wprowadzenie programów dla decydentów zajmujących kluczowe polityczne i administracyjne stanowiska na poziomie centralnym oraz lokalnym, aby zrozumieli korzyści płynące z terenów chronionych i obszarów leśnych i uświadomili sobie swoją rolę w zabezpieczeniu tych korzyści w długiej perspektywie czasowej.

8 Jedlnia 2007 8 Kierunek działań II: Edukacja ludności miejskiej Opracowanie i wprowadzenie programów skierowanych do mieszkańców miast aby uświadomić im ich rolę w podejmowaniu decyzji i zachowań wspierających ochronę terenów leśnych

9 Jedlnia 2007 9 Kierunek działań III : Edukacja społeczności lokalnych Wprowadzenie programów skierowanych do społeczności lokalnych (kobiet, dzieci, mniejszości etnicznych, różnych zawodów) tak aby rozwijać ich zdolność do zaangażowania i współuczestniczenia w zarządzaniu terenami chronionymi i leśnymi. Zapewnienie, że tradycyjna mądrość oraz przekazane informacje będą właściwie wykorzystane.

10 Jedlnia 2007 10 III Światowy Kongres Ochrony Przyrody IUCN-Tylko jeden świat-ludzie i przyroda Kierunki edukacji: Wspieranie Konwencji o RB Stworzenie Światowej Sieci Partnerstwa Edukacji –Zaangażowanie Uniwersytetów i Instytutów Naukowych (WCLN) w celu wzmocnienia merytorycznego edukacji służącej ochronie przyrody Zaangażowanie w Dekadę EZR Łączenie ochrony przyrody z poprawą jakości życia

11 Jedlnia 2007 11 Ochotnicy pokazujący przyrodę - przykłady ze świata 1. Ruch interpretatorów przyrody w USA Kanadzie i RPA 2. Społeczni przewodnicy -przyrodnicy w lasach Danii 3.Szkolni przewodnicy ekologiczni w Hong-Kongu

12 Jedlnia 2007 12 Młodzi Rangersi-wolontariusze w służbie patrolowej Ruch młodzieżowy w Kanadzie, USA i RPA wywodzący się z tradycji skautów wspierający służby parków i lasów w patrolowaniu terenu, utrzymywaniu porządku oraz monitorowaniu zagrożeń

13 Jedlnia 2007 13 Znaczenie ruchu ochotników w realizacji celów edukacji 1. Znaczenie wychowawcze i integracyjne 2. Wzmocnienie kadr prowadzących edukację 3. Włączenie do działań edukacyjnych lokalnej społeczności i jej tradycji 4. Wzbogacenie metod i pluralizm w spojrzeniu na edukację 5. Lepsze dotarcie do rówieśników

14 Jedlnia 2007 14 Zyski w dziedzinie komunikacji społecznej Przełożenie fachowej terminologii na język codzienny Planowanie komunikacji z punktu widzenia zainteresowanych grup adresatów Szkolenie w dziedzinie metod komunikacji społecznej Włączenie wiedzy i doświadczenia ludności tubylczej w system edukacji dotyczącej przyrodniczych, kulturowych i duchowych wartości terenów leśnych

15 Jedlnia 2007 15 Związek pracy ochotników z poprawą jakości życia lokalnych społeczności 1. Przygotowanie do pracy w charakterze przewodnika- wzrost kwalifikacji 2. Wzbogacenie oferty agro-turystyki 3. Związanie z terenem 4. Przygotowanie do wyboru zawodu 5. Zwiększenie oferty dla szkół

16 Jedlnia 2007 16 Zalecenia międzynarodowych dokumentów dot. edukacji a rozwój oferty dla wolontariuszy Powiązanie ochrony przyrody z podnoszeniem jakości życia- korzyści ponad granicami Rozszerzenie listy adresatów edukacji Zwiększenie roli współuczestnictwa w komunikacji społecznej Powiązanie z celami edukacji KoRB

17 Jedlnia 2007 17 Otwarta nisza dla ochotników w edukacji leśnej w Polsce Szkolni przewodnicy leśni- edukacja dla rówieśników Patrole leśne (korzystające z niektórych dobrych praktyk Straży Ochrony Przyrody oraz Young Rangers) Badacze- Obserwatorzy prowadzący monitoring przyrodniczy korzystając z doświadczeń Earthwatch

18 Jedlnia 2007 18 Korzyści ponad granicami Edukacja w parkach narodowych i lasach ma zachęcić do ochrony całej różnorodności biologicznej- także poza ich granicami- aby nie zostały rajskimi wyspami na morzu zniszczonej przyrody

19 Jedlnia 2007 19 Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju


Pobierz ppt "Jedlnia 2007 1 Wolontariat w praktyce edukacji leśnej w różnych krajach Anna Kalinowska Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google