Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrektor Departament Klienta Sektora Publicznego Warszawa, 26 października 2009 r. Piotr Galas SEKTOR BANKOWY WOBEC FINANSOWANIA INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrektor Departament Klienta Sektora Publicznego Warszawa, 26 października 2009 r. Piotr Galas SEKTOR BANKOWY WOBEC FINANSOWANIA INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH."— Zapis prezentacji:

1 Dyrektor Departament Klienta Sektora Publicznego Warszawa, 26 października 2009 r. Piotr Galas SEKTOR BANKOWY WOBEC FINANSOWANIA INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH

2 PKO BANK POLSKI PARTNEREM SAMORZĄDÓW DEPOZYTYKREDYTYOBLIGACJE PKO Bank Polski 52,0% PKO Bank Polski 13,7 % PKO Bank Polski 12,5 % Stan na czerwiec 2009r. UDZIAŁ PKO BANKU POLSKIEGO W RYNKU FINANSOWANIA I OBSŁUGI DEPOZYTOWEJ SAMORZĄDÓW niekwestionowany lider na rynku obligacji komunalnych wieloletni partner finansowy jednostek sektora finansów publicznych

3 PKO BP NA RYNKU OBLIGACJI KOMUNALNYCH w mln zł

4 ZADŁUŻENIE SEKTORA SAMORZĄDOWEGO 11 875 9 075 2 099 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wg kategorii jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2009 (w mln zł) Wskaźnik zadłużenia wg kategorii jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2008r. i I półroczu 2009r. (w %)

5 SEKTOR BANKOWY A ROSNĄCE POTRZEBY FINANSOWE SAMORZĄDÓW Inwestycje a kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2000 – 2009 (w mln zł)

6 KOSZT POZYSKANIA FINANSOWANIA DLA SEKTORA SAMORZĄDOWEGO W 2009 R.

7 ZWIĘKSZENIE ZAINTERESOWANIA RÓŻNYMI PRODUKTAMI POZYSKANIA ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA Kredyty bankowe Emisja obligacji Wykup wierzytelności Projekty PPP Leasing zwrotny Leasing

8 WPŁYW SYTUACJI NA RYNKU FINANSOWYM NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SEKTORA PUBLICZNEGO preferencje dla prostych i czytelnych struktur krótsze okresy zapadalności finansowania wzrost kosztów finansowania zewnętrznego koszty finansowania nie są wprost proporcjonalne do okresu finansowania mniejsza liczba instytucji finansowych aktywnych na rynku finansowania dużych projektów sektora publicznego większe wymagania w odniesieniu do zabezpieczeń przejęcie przez partnera publicznego ryzyka obsługi zadłużenia w przypadku projektów PPP syndykacja

9 FINANSOWANIE BUDŻETOWE VS. POZABUDŻETOWE FINANSOWANIE BUDŻETOWE FINANSOWANIE POZA- BUDŻETOWE łatwość pozyskania finansowania brak kosztów dodatkowych struktur organizacyjnych ograniczenie zabezpieczenia do weksla in blanco ZALETYWADY bezpośrednie obciążenie ustawowych wskaźników długu i obsługi zadłużenia dyscyplina finansów publicznych ograniczenia w przygotowaniu montażu finansowego projektu brak bezpośredniego obciążenia ustawowych wskaźników długu i obsługi zadłużenia jst zarządzanie projektowe przedsięwzięciem mniejsza wiarygodność kredytowa niż jst droższe finansowanie większe wymagania w odniesieniu do zabezpieczeń koszty stałe wydzielonej struktury organizacyjnej

10 FINANSOWANIE BUDŻETOWE VS. POZABUDŻETOWE A ŹRÓDŁA FINANSOWANIA FINANSOWANIE BUDŻETOWE FINANSOWANIE POZA- BUDŻETOWE kredyt na finansowanie deficytu budżetowego emisja obligacji komunalnych wykup wierzytelności leasing kredyt inwestycyjny (pomostowy lub współfinansujący) emisja obligacji korporacyjnych wykup wierzytelności leasing

11 SPÓŁKI ZALEŻNE SAMORZĄDÓW Spółki komunalne (komunikacyjne, wodociągowe) Źródła przychodów, za którymi stoi samorząd (wieloletnie umowy z jst) Zazwyczaj pozycja monopolisty na danym rynku Spółki dla realizacji zadań publicznych samorządu Stabilny partner dla banku Łatwiejsze pozyskanie finansowania bankowego Łagodniejsze podejście do zabezpieczeń Spółki celowe (aquaparki, stadiony, infrastruktura sportowa) Przychody nie wynikają z umów z jst Działają na zasadach konkurencyjnych Spółki dla realizacji zadań dodatkowych jst, wykraczających poza realizację podstawowych zadań celu publicznego Traktowane jak partner komercyjny Oczekiwane wsparcie ze strony jst Wymagania w odniesieniu do zabezpieczeń jak dla sektora komercyjnego

12 GRUPA KAPITAŁOWA PKO BP AKCJONARIAT BANKU PKO BP posiada stabilny akcjonariat PKO BP jest w bardzo dobrej kondycji finansowej PKO BP cechuje wysoka efektywność działania PKO BP efektywnie zarządza ryzykiem – posiada dobrą sytuację płynnościową

13 ROLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH W PROJEKTACH SEKTORA PUBLICZNEGO KREDYT NA FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO OFERENT ZAANGAŻOWANIE NA ETAPIE KOŃCOWYM FAZY PROJEKTOWEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA KRYTERIUM WYBORU – CENABEZPOŚREDNIE OBCIĄŻENIE BUDŻETU JST POZOSTAŁE FORMY FINANSOWANIA PARTNER I DORADCA ZAANGAŻOWANIE OD POCZĄTKU FAZY PROJEKTOWEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA KRYTERIUM WYBORU – POZACENOWE DĄŻENIE DO OGRANICZENIA BEZPOŚREDNIEGO OBCIĄŻENIA BUDŻETU JST

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! PKO Bank Polski SA Departament Klienta Sektora Publicznego ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa Tel. +48 22 521 86 38, Fax. +48 22 521 86 73 www.pkobp.pl


Pobierz ppt "Dyrektor Departament Klienta Sektora Publicznego Warszawa, 26 października 2009 r. Piotr Galas SEKTOR BANKOWY WOBEC FINANSOWANIA INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google