Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SEKTOR BANKOWY WOBEC FINANSOWANIA INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SEKTOR BANKOWY WOBEC FINANSOWANIA INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH"— Zapis prezentacji:

1 SEKTOR BANKOWY WOBEC FINANSOWANIA INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH
Warszawa , 26 października 2009 r. Piotr Galas Dyrektor Departament Klienta Sektora Publicznego

2 PKO BANK POLSKI PARTNEREM SAMORZĄDÓW
UDZIAŁ PKO BANKU POLSKIEGO W RYNKU FINANSOWANIA I OBSŁUGI DEPOZYTOWEJ SAMORZĄDÓW DEPOZYTY KREDYTY OBLIGACJE niekwestionowany lider na rynku obligacji komunalnych wieloletni partner finansowy jednostek sektora finansów publicznych PKO Bank Polski 12,5 % PKO Bank Polski 13,7 % PKO Bank Polski 52,0% Stan na czerwiec 2009r.

3 PKO BP NA RYNKU OBLIGACJI KOMUNALNYCH
w mln zł

4 ZADŁUŻENIE SEKTORA SAMORZĄDOWEGO
11 875 9 075 2 099 Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wg kategorii jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2009 (w mln zł) Wskaźnik zadłużenia wg kategorii jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2008r. i I półroczu 2009r. (w %)

5 SEKTOR BANKOWY A ROSNĄCE POTRZEBY FINANSOWE SAMORZĄDÓW
Inwestycje a kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2000 – 2009 (w mln zł)

6 KOSZT POZYSKANIA FINANSOWANIA DLA SEKTORA SAMORZĄDOWEGO W 2009 R.

7 Kredyty bankowe Leasing Wykup wierzytelności Emisja obligacji
ZWIĘKSZENIE ZAINTERESOWANIA RÓŻNYMI PRODUKTAMI POZYSKANIA ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA Kredyty bankowe Leasing Wykup wierzytelności Emisja obligacji Leasing zwrotny Projekty PPP

8 WPŁYW SYTUACJI NA RYNKU FINANSOWYM NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SEKTORA PUBLICZNEGO
preferencje dla prostych i czytelnych struktur krótsze okresy zapadalności finansowania wzrost kosztów finansowania zewnętrznego koszty finansowania nie są wprost proporcjonalne do okresu finansowania mniejsza liczba instytucji finansowych aktywnych na rynku finansowania dużych projektów sektora publicznego większe wymagania w odniesieniu do zabezpieczeń przejęcie przez partnera publicznego ryzyka obsługi zadłużenia w przypadku projektów PPP syndykacja

9 FINANSOWANIE BUDŻETOWE VS. POZABUDŻETOWE
FINANSOWANIE POZA-BUDŻETOWE ZALETY WADY łatwość pozyskania finansowania brak kosztów dodatkowych struktur organizacyjnych ograniczenie zabezpieczenia do weksla in blanco bezpośrednie obciążenie ustawowych wskaźników długu i obsługi zadłużenia dyscyplina finansów publicznych ograniczenia w przygotowaniu montażu finansowego projektu brak bezpośredniego obciążenia ustawowych wskaźników długu i obsługi zadłużenia jst zarządzanie projektowe przedsięwzięciem mniejsza wiarygodność kredytowa niż jst droższe finansowanie większe wymagania w odniesieniu do zabezpieczeń koszty stałe wydzielonej struktury organizacyjnej

10 FINANSOWANIE BUDŻETOWE VS. POZABUDŻETOWE A ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
FINANSOWANIE POZA-BUDŻETOWE kredyt na finansowanie deficytu budżetowego emisja obligacji komunalnych wykup wierzytelności leasing kredyt inwestycyjny (pomostowy lub współfinansujący) emisja obligacji korporacyjnych wykup wierzytelności leasing

11 SPÓŁKI ZALEŻNE SAMORZĄDÓW
Spółki komunalne (komunikacyjne, wodociągowe) Źródła przychodów, za którymi stoi samorząd (wieloletnie umowy z jst) Zazwyczaj pozycja monopolisty na danym rynku Spółki dla realizacji zadań publicznych samorządu Stabilny partner dla banku Łatwiejsze pozyskanie finansowania bankowego Łagodniejsze podejście do zabezpieczeń Spółki celowe (aquaparki, stadiony, infrastruktura sportowa) Przychody nie wynikają z umów z jst Działają na zasadach konkurencyjnych Spółki dla realizacji zadań dodatkowych jst, wykraczających poza realizację podstawowych zadań celu publicznego Traktowane jak partner komercyjny Oczekiwane wsparcie ze strony jst Wymagania w odniesieniu do zabezpieczeń jak dla sektora komercyjnego

12 GRUPA KAPITAŁOWA PKO BP
AKCJONARIAT BANKU PKO BP posiada stabilny akcjonariat PKO BP jest w bardzo dobrej kondycji finansowej PKO BP cechuje wysoka efektywność działania PKO BP efektywnie zarządza ryzykiem – posiada dobrą sytuację płynnościową

13 ROLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH W PROJEKTACH SEKTORA PUBLICZNEGO
KREDYT NA FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO OFERENT ZAANGAŻOWANIE NA ETAPIE KOŃCOWYM FAZY PROJEKTOWEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA KRYTERIUM WYBORU – CENA BEZPOŚREDNIE OBCIĄŻENIE BUDŻETU JST POZOSTAŁE FORMY FINANSOWANIA PARTNER I DORADCA ZAANGAŻOWANIE OD POCZĄTKU FAZY PROJEKTOWEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA KRYTERIUM WYBORU – POZACENOWE DĄŻENIE DO OGRANICZENIA BEZPOŚREDNIEGO OBCIĄŻENIA BUDŻETU JST

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! PKO Bank Polski SA
Departament Klienta Sektora Publicznego ul. Puławska 15, Warszawa Tel   , Fax  


Pobierz ppt "SEKTOR BANKOWY WOBEC FINANSOWANIA INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google