Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse Publiczne Temat pracy: Porównanie strategii ograniczania deficytu i zadłużenia publicznego w kolejnych rządach pod wybranymi kryteriami, proszę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse Publiczne Temat pracy: Porównanie strategii ograniczania deficytu i zadłużenia publicznego w kolejnych rządach pod wybranymi kryteriami, proszę"— Zapis prezentacji:

1 Finanse Publiczne Temat pracy: Porównanie strategii ograniczania deficytu i zadłużenia publicznego w kolejnych rządach pod wybranymi kryteriami, proszę powoływać się przy tym na źródła, przede wszystkim strategie i ustawy Autor: Łukasz Bieniek Kierunek: Politologia II rok

2 Opis kolejnych strategii ograniczania długu publicznego i deficytu,,Strategia dla Polski.,,Biała księga podatków Średniookresowa strategia finansowa,, Strategia finansów publicznych Polska 2000- 2010

3 Sposoby finansowania deficytu budżetowego Zaciąganie kredytów w bankach Zwiększanie długu publicznego Zmniejszenie wydatków przez rząd Poprawa ściągalności podatków, wzrost stopy podatkowej, wzrost liczby podatników Emisja papierów wartościowych

4 Sposoby walki rządu ze zmniejszeniem długu wprowadzenie Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych zmniejszenie liczby obligacji, przy jednoczesnym zwiększeniu wartości nominalnej poszczególnych emisji. Ograniczenie liczby przetargów obligacji Obniżki opłat w systemie rozliczeniowym obligacji skarbowych Wprowadzenie kredytu intra-day w NBP

5 Zadłużenie sektora finansów publicznych mld zl

6 Udział długu publicznego w PKB dla EU-15 oraz EU-25

7 Skala deficytu publicznego

8 Konsekwencje deficytu budżetowego


Pobierz ppt "Finanse Publiczne Temat pracy: Porównanie strategii ograniczania deficytu i zadłużenia publicznego w kolejnych rządach pod wybranymi kryteriami, proszę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google