Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BRESquad The Stanford Game X edycja, listopad 2011- kwiecień 2012 Zarząd: Marcin Łapiński – lider zespołu Tomasz Gątarek Marcin Górniewicz Marcin Jóźwiak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BRESquad The Stanford Game X edycja, listopad 2011- kwiecień 2012 Zarząd: Marcin Łapiński – lider zespołu Tomasz Gątarek Marcin Górniewicz Marcin Jóźwiak."— Zapis prezentacji:

1 BRESquad The Stanford Game X edycja, listopad 2011- kwiecień 2012 Zarząd: Marcin Łapiński – lider zespołu Tomasz Gątarek Marcin Górniewicz Marcin Jóźwiak Maciej Pogorzelski

2 2014-01-162 1.Bank uniwersalny nastawiony na organiczny rozwój Lider pod względem sumy bilansowej oraz przychodów Zorientowany na innowacyjne rozwiązania 2.Bank pierwszego wyboru dla klientów detalicznych oraz lider w segmencie kredytów korporacyjnych (kat 1) 3.Optymalizacja podatkowa 4.Aktywny gracz na rynku długu oraz twórca nieszablonowych rozwiązań Strategia Banku BRESquad

3 2014-01-163 Wyniki Finansowe Wynik netto vs Suma bilansowa Banku Suma bilansowa (mld $)Wynik netto (mln $) Zakup 500 mln obligacji komunalnych oraz obniżenie oprocentowania o 1,5% poniżej rynku na depozytach rynku pieniężnego Skuteczne wykorzystywanie tarczy podatkowej Główny cel : Maksymalizacja wyniku finansowego w kwartale 4.1 Wykorzystane arbitrażu: 550 mln – obligacje rządowe 3M vs CD 3M – zysk bez ryzyka 35bp 999 mln 1Y – obligacje rządowe 1Y vs CD 1Y – zysk bez ryzyka 52 bp Zakup ekstra 500 mln obligacji komunalnych CAGR – 65,3%CAGR – 24,7% CAGR - Compound Annual Growth Rate

4 2014-01-164 Rozwój rynku i sieci oddziałów Wzrost depozytów na żądanie (mln $) Depozyty na oddział (mln $) CAGR – 47,8%CAGR – 34% Zgodnie z polityką zostało otworzone 9 oddziałów do tego kwartału 75 % wzrost salda depozytów na jeden oddział - efekt skutecznej polityki opłat i prowizji Pozytywne rezultaty przyniosło aktywne zarządzanie wysokością opłat za operacje oraz premią odsetek od salda Depozyty na żądanie

5 2014-01-165 Polityka kredytowa Dynamika portfela vs oprocentowanie (portfel kredytów Kat 1) Oprocentowanie względem rynkuDynamika salda portfela (kw/kw) Chłodzenie akcji kredytowej z uwagi na planowany skup akcji własnych i utrzymanie wskaźnika wypłacalności powyżej 1. Podwyższenie oproc kredytów ze względu na zawężenie się spreadu pomiędzy rynkowym kosztem kredytu a depozytu Główne cele: - stały wzrost portfela kredytowego -maksymalizacja rentowności CAGR - 12,3 %

6 2014-01-166 Struktura dochodów w mln $ Dochody vs Podatki Główny cel: - systematyczny wzrost dochodu odsetkowego - zwiększenie dochodu z tytułu opłat i prowizji - optymalizacja podatkowa CAGR – 24,8% Tarcza Podatkowa (%) Obniżenie oprocentowania depozytów o 1,50% Wykorzystanie efektu tarczy podatkowej od kw. 2.3 spowodowało widoczny spadek efektywnej stopy podatku. Struktura dochodów Niska efektywność związana ze znaczącym wzrostem wyniku netto kw/kw o 83%.

7 2014-01-167 Zarządzanie Ryzykiem Stopy Procentowej Strategia zabezpieczenia Stopy procentowej w wybranych okresach Ilość sprzedanych kontraktów futures +10% Zmiana stopy rentowności 5 letniej obligacji skarbowej +36bp 02 lata 0 +1.81 +3.26 Wynik netto w mln na portfelu obligacji 2.2 3.3 3.4 4.1 -52bp +144bp +19bp 2.2 3.3 3.4 4.1 -1.29 -6.03

8 2014-01-168 Kapitał i długoterminowe obligacje (mln $) 8 I Emisja obligacji na kwotę 15 mln Emisja akcji na kwotę 12,5 mln CAGR na poziomie 30% Akcje zwykłe łącznie z nadwyżką Długoterminowe obligacjeNiepodzielony zysk I skup akcji na kwotę 8 mln II skup akcji na kwotę 20 mln II Emisja obligacji na kwotę 15 mln Zmiana polityki dywidendy Łączny kapitał na koniec kwartału 4.1- 423 mln USD (CAGR na poziomie 20%) Zarządzanie kapitałem

9 2014-01-169 Powodzenia w realnych decyzjach! Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "BRESquad The Stanford Game X edycja, listopad 2011- kwiecień 2012 Zarząd: Marcin Łapiński – lider zespołu Tomasz Gątarek Marcin Górniewicz Marcin Jóźwiak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google