Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IMPORTANT NOTES WHEN WORKING WITH SCREENSHOW'S SAVE AS.PPTX ONLY PRINTING INSTRUCTIONS In order to print correctly, ensure the following print settings.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IMPORTANT NOTES WHEN WORKING WITH SCREENSHOW'S SAVE AS.PPTX ONLY PRINTING INSTRUCTIONS In order to print correctly, ensure the following print settings."— Zapis prezentacji:

1 IMPORTANT NOTES WHEN WORKING WITH SCREENSHOW'S SAVE AS.PPTX ONLY PRINTING INSTRUCTIONS In order to print correctly, ensure the following print settings are used: Color/grayscale:Color (regardless of printing in b/w) Scale to fit paper:ON Print hidden slides:OFF WORKING WITH CHARTS: BEST PRACTICE Charts should use MS Graph. Note there are still printing issues when trying to print in greyscale. The best way to work with charts is: Copy MS graph objects off the edge of the slide Open charts by right-clicking on the MS Graph object and select: Chart Object > Open Make required edits Copy the MS Graph object and paste as a picture : Home > Clipboard > Paste > Paste Special > Picture (Enhanced metafile) Position the chart on the slide and ungroup (Ctrl + Shift + G). This enables printing in greyscale DISCLAIMER A disclaimer is not usually required for screenshows. However, it may be required depending on the presentation's contents/use. Users should consult Legal/Compliance as required. Deutsche Bank Instrumenty finansowania eksportu Deutsche Bank PBC Dariusz Filipek, Kierownik Zespołu Sprzedaży Faktoringu

2 Biuro Faktoringu i Finansowania Transakcji Handlowych Deutsche Bank 1 Deutsche Bank PBC Finansowanie eksportu w Deutsche Bank PBC Poprawa płynności 3 Produkty i rozwiązania indywidualnie dostosowane do potrzeb 4 Instrumenty finansowania eksportu 1 Minimalizowanie ryzyka: płatniczego, politycznego etc. 2

3 Biuro Faktoringu i Finansowania Transakcji Handlowych Deutsche Bank 2 Deutsche Bank PBC Transakcje handlu zagranicznego - konflikt interesów IMPORTER zgodność towaru z zamówieniem/umową możliwie najdłuższy termin płatności EKSPORTER pewność otrzymania zapłaty możliwie najkrótszy termin płatności/przedpłata

4 Biuro Faktoringu i Finansowania Transakcji Handlowych Deutsche Bank Deutsche Bank PBC Instrumenty finansowania eksportu w Deutsche Bank PBC 3 Akredytywa eksportowa – potwierdzona/niepotwierdzona Inkaso dokumentowe – dokumenty za płatność /dokumenty za akcept Gwarancje bankowe – gwarancja zapłaty Forfaiting - dyskonto akredytywy eksportowej /weksla Faktoring zagraniczny Tailor made solutions - prefinansowanie eksportu Gwarancje Business Clients Inkaso Forfaiting Faktoring Tailor made solutions Akredytywy

5 Biuro Faktoringu i Finansowania Transakcji Handlowych Deutsche Bank 4 FAKTORING Deutsche Bank PBC FAKTORING Finansowanie Rozliczanie nabytych wierzytelności Inkaso wierzytelności Przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużników Wypłata zaliczki z tytułu nabytych wierzytelności Poprawa płynności Zarządzanie wierzytelnościami Monitorowanie i egzekwowanie płatności z tytułu nabytych wierzytelności Ewidencja wierzytelności i płatności z ich tytułu Profesjonalne raportowanie Przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy Jakie korzyści dla eksportera?

6 Biuro Faktoringu i Finansowania Transakcji Handlowych Deutsche Bank Deutsche Bank PBC FAKTORING Jakie korzyści dla eksportera? zamiana odroczonej płatności na gotówkę – poprawa płynności eliminacja ryzyka kursowego, ekonomicznego i politycznego finansowanie do 100% wierzytelności możliwość ustalenia stopy dyskonta z góry szybka realizacja – uproszczony proces


Pobierz ppt "IMPORTANT NOTES WHEN WORKING WITH SCREENSHOW'S SAVE AS.PPTX ONLY PRINTING INSTRUCTIONS In order to print correctly, ensure the following print settings."

Podobne prezentacje


Reklamy Google