Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTRUMENTY WSPARCIA ORAZ FINANSOWANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO klllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll BGK – PEWNY PARTNER.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTRUMENTY WSPARCIA ORAZ FINANSOWANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO klllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll BGK – PEWNY PARTNER."— Zapis prezentacji:

1 INSTRUMENTY WSPARCIA ORAZ FINANSOWANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO klllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll BGK – PEWNY PARTNER

2 2 Formy wsparcia oraz finansowania transakcji eksportowych: Program Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych (DOKE) Kredyt dla nabywcy na finansowanie eksportu polskich towarów inwestycyjnych Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów przeznaczonych na realizację kontraktów eksportowych Operacje dokumentowe w obrocie zagranicznym (eksport i import) Kredyty krótkoterminowe w formie postfinansowania akredytyw eksportowych BGK – PEWNY PARTNER

3 3 Finansowanie kontraktów eksportowych w ramach Programu DOKE oraz Kredytem dla nabywcy – cechy podstawowe BGK – PEWNY PARTNER Wyłącznie polskie towary i usługi – min. 50% wartości kontraktu Minimalny okres spłaty kredytu – 2 lata Finansowanie do 85% wartości kontraktu (regulacje Unii Berneńskiej oraz Consensusu OECD) Zaliczka min. 15% wartości przed dniem rozpoczęcia okresu spłat kredytu (SPoC – Starting Point of Credit), tzn. dniem dostawy Ubezpieczenie kredytu w KUKE S.A. od ryzyka politycznego i handlowego – dotyczy kredytu dla nabywcy lub kredytu kupieckiego Kapitał spłacany w równych ratach, pierwsza spłata nie później niż sześć miesięcy od dnia SPoC (dnia dostawy) Spłaty kapitału i odsetek dokonywane regularnie w okresach nie dłuższych niż co sześć miesięcy

4 4 Główne elementy Programu DOKE Oprocentowanie wg stałej stopy CIRR (Commercial Interest Reference Rate – stopa referencyjna oprocentowania rynkowego) Polega na wzajemnych rozliczeniach pomiędzy BGK i bankiem kredytującym – wyrównuje różnice między kosztem pozyskania środków na kredyt a stałą stopą CIRR Kredytodawcą może być bank krajowy, bank zagraniczny lub międzynarodowa instytucja finansowa Kredyt finansujący umowę eksportową udzielony nabywcy lub jego bankowi Kredyt udzielony polskiemu eksporterowi w celu zrefinansowania kredytu kupieckiego dla importera Kredyt na pokrycie kosztów lokalnych w kraju nabywcy, niezbędnych w związku z realizacją kontraktu BGK – PEWNY PARTNER

5 5 Korzyści wynikające z Programu DOKE Stała stopa procentowa CIRR – eliminuje ryzyko stopy procentowej bez dodatkowych wydatków i ułatwia planowanie kosztów w długim okresie Długi okres spłaty kredytu 2 – 10 lat Okres spłaty kredytu liczony od daty SPoC (dostawy), a nie od daty podpisania umowy kredytowej Możliwość zaciągnięcia przez nabywcę kredytu na korzystnych warunkach – dotyczy zwłaszcza krajów, gdzie kredyt jest drogi Eksporter ma możliwość zrefinansowania udzielonego kredytu kupieckiego – otrzymuje zapłatę całości kontraktu po dostawie BGK – PEWNY PARTNER

6 6 Korzyści wynikające z Programu DOKE – cd. Ubezpieczenie kredytu w KUKE S.A. ogranicza ryzyko związane z udzielonym kredytem Łatwa procedura objęcia kredytu Programem DOKE Formalności ograniczone do minimum – uproszczone formularze wniosków Brak opłat – BGK nie pobiera prowizji za rozpatrzenie wniosków Rozliczenia dopłat i nadwyżek oprocentowania wyłącznie pomiędzy BGK i bankiem kredytującym - nie obciążają eksportera i importera BGK – PEWNY PARTNER

7 7 Program DOKE – schemat EksporterImporter Bankkredytujący BGK KUKE rynekmiędzybankowy kontrakt eksportowy umowa kredytu stopa CIRR umowa DOKE pozyskanie funduszy na rynku płatność za eksport ubezpieczenie kredytu

8 8 Kredyt dla nabywcy – informacje podstawowe Finansowanie kontraktu eksportowego z okresem spłaty od 2 do 7 lat Oprocentowanie zmienne oparte na stawce LIBOR, EURIBOR lub WIBOR Kredytobiorcą może być: –bank importera, –importer – z zabezpieczeniem spłaty, np. gwarancją lub bez w zależności od statusu finansowego Wykorzystanie kredytu realizowane jest poprzez uznanie rachunku eksportera po prezentacji zgodnych dokumentów potwierdzających dostawę towaru lub usługi Dokumenty handlowe uzgodnione w kontrakcie i wymienione w umowie kredytowej są każdorazowo akceptowane przez importera przed dokonaniem wypłaty z kredytu BGK – PEWNY PARTNER

9 9 Kredyt dla nabywcy – korzyści dla eksportera Gotówkowy charakter transakcji – poprawa płynności firmy – wypłata w ciągu 5 dni od daty prezentacji zgodnych dokumentów Przeniesienie ryzyka zapłaty na BGK i KUKE SA – alternatywa dla kredytu kupieckiego Kredyt nie obciąża limitów eksportera Koszty kredytu nie obciążają eksportera Wypłata z kredytu nie wymaga stosowania akredytywy Możliwość negocjowania gotówkowej ceny kontraktu i zawierania kontraktów o większej wartości Pomaga w realizacji eksportu na rynki o podwyższonym ryzyku BGK – PEWNY PARTNER

10 10 Kredyt dla nabywcy – korzyści dla importera Ograniczone ryzyko niewłaściwego wykonania kontraktu dzięki dokonywaniu wypłat z kredytu tylko za dokumenty zaakceptowane przez importera Możliwość uzyskania średnioterminowego kredytu na zakupy towarów lub usług inwestycyjnych, które nie mogłyby być zrealizowane bez kredytu z kraju eksportera Często niższe koszty finansowania w stosunku do kosztu kredytu z banku krajowego Możliwość uzyskania równoległego kredytu na finansowanie przez BGK kwoty odsetek narosłych w okresie wykorzystania kredytu oraz kwoty składki ubezpieczeniowej BGK – PEWNY PARTNER

11 11 BGK – PEWNY PARTNER Kredyt dla nabywcy – schemat EksporterImporter BGKBankImportera KUKE 1. Kontrakt eksportowy 5. Umowa odpożyczenia środków 10. Spłata kredytu 3. Porozumienie z Eksporterem 4. Umowa ubezpieczenia 9. Wysyłka dokumentów dla importera 7. Dokumenty potwierdzające eksport 8. Wypłata z kredytu 2. Umowa kredytu 6. Towar / usługa

12 12 Oferta Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów przeznaczonych na: –realizowanie kontraktów eksportowych –finansowanie inwestycji –wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych –tworzenie nowych miejsc pracy –finansowanie działalności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorców Korzyści dla Klientów: –uzyskanie dostępu do kredytowania pomimo: –krótkiej historii kredytowej –posiadania aktywów o małej wartości lub nie akceptowanych jako wiarygodne zabezpieczenie kredytu –oszczędność czasu –konkurencyjne zabezpieczenie z uwagi na możliwość swobodnego dysponowania majątkiem BGK – PEWNY PARTNER

13 13 Warunki poręczeń/gwarancji Limit: –do 80 % kwoty kredytu –max równowartość w złotych 5 mln EUR Terminowe - na czas nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony o 3 mies. Udzielane: –w złotych –przed uruchomieniem kredytu –po ustanowieniu przez Kredytobiorcę zabezpieczenia na rzecz BGK Obejmują wykorzystaną i niespłaconą kwotę kredytu Wygasają jeśli kredyt wykorzystany jest niezgodnie z celem Podstawowe zabezpieczenie: weksel in blanco Kredytobiorcy Opłata prowizyjna: jednorazowa, uzależniona od kwoty i czasu obowiązywania poręczenia/gwarancji: –od 1% do 2% kwoty poręczenia –od 2% do 4% kwoty gwarancji BGK – PEWNY PARTNER

14 14 1. Klient 2. Bank Kredytujący 3. BGK 1. Wniosek o kredyt 5. Uruchomienie kredytu 4. Udzielenie poręczenia 3. Wniosek o udzielenie poręczenia 2. Wniosek o udzielenie poręczenia 3a. Ewentualne dodatkowe zabezpieczenie BGK – PEWNY PARTNER Poręczenia – schemat

15 15 Produkty rozliczeniowe w handlu zagranicznym Polecenie przelewu Inkaso dokumentowe –Inkaso oznacza obsługę dokumentów przez banki według otrzymanych instrukcji w celu: a.Uzyskania zapłaty i/lub akceptu, albo b.Wydania dokumentów w zamian za akcept, albo c.Wydania dokumentów na podstawie innych ustaleń i warunków, np. w zamian za gwarancję bankową, za weksel własny płatnika. Akredytywa dokumentowa –Akredytywa jest nieodwołalnym zobowiązaniem banku importera do zapłaty eksporterowi za zaprezentowane, ściśle zgodne z warunkami akredytywy dokumenty BGK – PEWNY PARTNER

16 16 Akredytywa – korzyści dla eksportera Zabezpiecza przed ryzykiem handlowym transakcji, tj. odmową przyjęcia towaru oraz odmową zapłaty przez importera Jest bezpieczną i skuteczną formą płatności za zgodne dokumenty, bez względu na stopień wypłacalności kupującego Może ułatwić uzyskanie kredytu przez eksportera w formie dyskonta przyszłych wpływów BGK – PEWNY PARTNER

17 17 Akredytywa – korzyści dla importera Zapłata następuje wyłącznie po spełnieniu przez eksportera wymogów dokumentowych Określenie terminu ostatecznego załadunku towaru gwarantuje, że zapłata nie zostanie dokonana przed wysyłką Minimalizacja ryzyka otrzymania wadliwego towaru (certyfikat jakości, świadectwo sanitarne) BGK – PEWNY PARTNER

18 18 Inkaso dokumentowe – korzyści dla eksportera Zmniejszenie ryzyka wcześniejszego wydania towaru - eksporter może uzależnić wydanie towaru od dokonania zapłaty Przygotowanie dokumentów jest mniej czasochłonne niż w ramach akredytywy Niższe koszty w porównaniu z obsługą akredytywy BGK – PEWNY PARTNER

19 19 Inkaso dokumentowe – korzyści dla importera Nie wymaga poświęcenia czasu związanego z otwarciem akredytywy Niższe koszty w porównaniu z obsługą akredytywy Kredyt kupiecki poprzez odroczenie płatności BGK – PEWNY PARTNER

20 20 Kontakt z BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Departament Wspierania Handlu Zagranicznego tel.:(0-22) 522 92 31 fax:(0-22) 522 91 28 www.bgk.com.pl, e-mail: dwhz@bgk.com.pl Zespół Programów Zleconych (DOKE) tel.:(0-22) 522 95 56, 522 92 19 e-mail: doke@bgk.com.pl Zespół Finansowania Eksportu tel.:(0-22) 522 93 72, 522 93 77 Wydział Operacji Dokumentowych tel.:(0-22) 522 92 35, 522 96 65 Zapraszamy do korzystania z naszych produktów i usług BGK – PEWNY PARTNER Departament Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji (Poręczenia i gwarancje) tel.: (0-22) 522 96 30 fax: (0-22) 627 06 39 e-mail: dwpi@bgk.com.pl


Pobierz ppt "INSTRUMENTY WSPARCIA ORAZ FINANSOWANIE HANDLU ZAGRANICZNEGO klllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll BGK – PEWNY PARTNER."

Podobne prezentacje


Reklamy Google