Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obszar Bankowości Korporacyjnej Finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa Piotr Kubiak Doradca Bankowy Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obszar Bankowości Korporacyjnej Finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa Piotr Kubiak Doradca Bankowy Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 Obszar Bankowości Korporacyjnej Finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa Piotr Kubiak Doradca Bankowy Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu

2 Obszar Bankowości Korporacyjnej KAPITAŁ OBROTOWY W PRZEDSIĘBIORSTWIE: KAPITAŁ OBROTOWY BRUTTO = AKTYWA OBROT. (zapasy, należności, środki pieniężne) KAPITAŁ OBROTOWY NETTO = AKTYWA OBROT. – ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE (zobowiązania handlowe, kredyty i pożyczki krótkoterminowe)

3 Obszar Bankowości Korporacyjnej Polityka kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie: 1) Jaki jest odpowiedni poziom aktywów obrotowych w przedsiębiorstwie? 2) Jak powinny być finansowane aktywa obrotowe?

4 Obszar Bankowości Korporacyjnej Cykl konwersji środków pieniężnych (na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego): 1)zakup materiałów, surowców, energii i pracy, 2)zapłata za materiały, surowce, energię i pracę, 3)wytworzenie produktów gotowych (lub usług), 4)sprzedaż produktów gotowych, 5)ściągnięcie należności za sprzedane produkty (jeżeli sprzedaż odbyła się na kredyt). Niepewność co do momentu realizacji – brak możliwości precyzyjnego przewidzenia wpływów i wydatków przedsiębiorstwa.

5 Obszar Bankowości Korporacyjnej Cykl konwersji środków pieniężnych – możliwości skrócenia: 1)szybsze przetwarzanie zapasów i szybsza sprzedaż wyrobów gotowych, 2)przyspieszenie ściągnięcia należności, 3)wydłużenie okresu płatności dostawcom. W/w działania nie powinny zwiększać kosztów i nie zmniejszać sprzedaży.

6 Obszar Bankowości Korporacyjnej Finansowanie aktywów obrotowych Długoterminowe finansowanie – instrumenty długoterminowe + kapitał własny Krótkoterminowe finansowanie – zobowiązania narosłe i niewymagalne, kredyt kupiecki, kredyty krótkoterminowe

7 Obszar Bankowości Korporacyjnej Krótkoterminowe rodzaje finansowanie AO (1) Kredyt kupiecki - odroczenie terminu płatności za towary/usługi, - automatyczne źródło finansowania - bezpłatny kredyt kupiecki (kredyt kupiecki z uwzględnieniem ew. rabatów), - płatny kredyt kupiecki (kredyt kupiecki bez uwzględnienia rabatów.

8 Obszar Bankowości Korporacyjnej Krótkoterminowe rodzaje finansowanie AO (2) Kredyty bankowe krótko – i średnioterminowe Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym – odnawialny Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym – nieodnawialny Limit wielocelowy Faktoring

9 Obszar Bankowości Korporacyjnej OFERTA PKO BANKU POLSKIEGO S.A. W ZAKRESIE FINANSOWANIA AKTYWÓW OBROTOWYCH

10 Obszar Bankowości Korporacyjnej KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM Warunki uzyskania finansowania: - posiadanie rachunku bieżącego w PKO BANKU POLSKIM S.A. - posiadanie bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej Zalety produktu: - szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych - możliwość uruchomienia, gdy występuje zapotrzebowanie na środki zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej Inne informacje o produkcie: - kredyt ma charakter odnawialny, udzielany na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy (nie dłuższe niż 12 m-cy) - spłata kredytu z pierwszych wpływów na rachunek (bez odrębnej dyspozycji)

11 Obszar Bankowości Korporacyjnej KREDYT OBROTOWY W LINII KREDYTOWEJ ODNAWIALNY Warunki uzyskania finansowania: - posiadanie bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej - ocena zasadności udzielenia kredytu (zapotrzebowanie na KON) Zalety produktu: - sprzyja utrzymaniu bieżącej płynności finansowej - wspomaga skuteczniejsze zarządzanie finansami organizacji - możliwość wielokrotnego wykorzystania – spłata części lub całości powoduje odnowienie przyznanego limitu Inne informacje o produkcie: - kredyt może być udzielony w PLN oraz USD, EUR, CHF - kredyt udzielany na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy (nie dłuższe niż 12 m-cy) - umożliwia finansowanie bieżących potrzeb związanych z dział. gosp. ale także m.in. restrukturyzacji zadłużenia z tytułu kredytów obrotowych w okresie wykorzystania

12 Obszar Bankowości Korporacyjnej KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM NIEODNAWIALNY Warunki uzyskania finansowania: - posiadanie bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej - ocena zasadności udzielenia kredytu (zapotrzebowanie na KON) Zalety produktu: - sprzyja utrzymaniu bieżącej płynności finansowej - wspomaga skuteczniejsze zarządzanie finansami organizacji Inne informacje o produkcie: - wykorzystanie - w transzach lub w dowolnym czasie (jeżeli kredyt jest udzielony w formie linii kredytowej) - spłata kredytu – w okresach miesięcznych lub kwartalnych (w przypadku linii kredytowej jednorazowa spłata na koniec okresu kredytowania) - okres kredytowania – do 36 miesięcy - kredyt może być udzielony w PLN oraz USD, EUR, CHF

13 Obszar Bankowości Korporacyjnej LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY W PIGUŁCE - może służyć do finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością, np. w formie kredytów obrotowych, faktoringu niepełnego, lub zabezpieczania transakcji handlowych w formie gwarancji bankowych - możliwość, w ramach jednej umowy, korzystania z różnych produktów - pewność finansowania w okresie od 12 miesięcy do 36 miesięcy - szybkość uzyskania finansowania - maksymalne uproszczenie procedur przy korzystaniu z wielu form finansowania - wykorzystanie limitu – poprzez dyspozycję uruchomienia produktu lub pokrycia płatności w ciężar uruchomionego produktu - możliwość uruchomienia niektórych produktów w walutach wymienialnych

14 Obszar Bankowości Korporacyjnej Dziękuję za uwagę PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu Plac Wolności 3 tel: (0-61) 855-54-00 fax: (0-61) 855-54-05 e-mail: sekretariat.rok.poznan@pkobp.pl


Pobierz ppt "Obszar Bankowości Korporacyjnej Finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa Piotr Kubiak Doradca Bankowy Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google