Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa"— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa
Piotr Kubiak Doradca Bankowy Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu Obszar Bankowości Korporacyjnej

2 Obszar Bankowości Korporacyjnej
KAPITAŁ OBROTOWY W PRZEDSIĘBIORSTWIE: KAPITAŁ OBROTOWY BRUTTO = AKTYWA OBROT. (zapasy, należności, środki pieniężne) KAPITAŁ OBROTOWY NETTO = AKTYWA OBROT. – ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE (zobowiązania handlowe, kredyty i pożyczki krótkoterminowe) Obszar Bankowości Korporacyjnej

3 Obszar Bankowości Korporacyjnej
Polityka kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie: 1) Jaki jest odpowiedni poziom aktywów obrotowych w przedsiębiorstwie? 2) Jak powinny być finansowane aktywa obrotowe? Obszar Bankowości Korporacyjnej

4 Obszar Bankowości Korporacyjnej
Cykl konwersji środków pieniężnych (na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego): zakup materiałów, surowców, energii i pracy, zapłata za materiały, surowce, energię i pracę, wytworzenie produktów gotowych (lub usług), sprzedaż produktów gotowych, ściągnięcie należności za sprzedane produkty (jeżeli sprzedaż odbyła się na kredyt). Niepewność co do momentu realizacji – brak możliwości precyzyjnego przewidzenia wpływów i wydatków przedsiębiorstwa. Obszar Bankowości Korporacyjnej

5 Obszar Bankowości Korporacyjnej
Cykl konwersji środków pieniężnych – możliwości skrócenia: szybsze przetwarzanie zapasów i szybsza sprzedaż wyrobów gotowych, przyspieszenie ściągnięcia należności, wydłużenie okresu płatności dostawcom. W/w działania nie powinny zwiększać kosztów i nie zmniejszać sprzedaży. Obszar Bankowości Korporacyjnej

6 Obszar Bankowości Korporacyjnej
Finansowanie aktywów obrotowych Długoterminowe finansowanie – instrumenty długoterminowe + kapitał własny Krótkoterminowe finansowanie – zobowiązania narosłe i niewymagalne, kredyt kupiecki, kredyty krótkoterminowe Obszar Bankowości Korporacyjnej

7 Obszar Bankowości Korporacyjnej
Krótkoterminowe rodzaje finansowanie AO (1) Kredyt kupiecki odroczenie terminu płatności za towary/usługi, „automatyczne” źródło finansowania bezpłatny kredyt kupiecki (kredyt kupiecki z uwzględnieniem ew. rabatów), płatny kredyt kupiecki (kredyt kupiecki bez uwzględnienia rabatów. Obszar Bankowości Korporacyjnej

8 krótko – i średnioterminowe
Krótkoterminowe rodzaje finansowanie AO (2) Kredyty bankowe krótko – i średnioterminowe Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym – odnawialny Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym – nieodnawialny Limit wielocelowy Faktoring Obszar Bankowości Korporacyjnej

9 OFERTA PKO BANKU POLSKIEGO S.A. W ZAKRESIE FINANSOWANIA
AKTYWÓW OBROTOWYCH Obszar Bankowości Korporacyjnej

10 KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM
Warunki uzyskania finansowania: posiadanie rachunku bieżącego w PKO BANKU POLSKIM S.A. posiadanie bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej Zalety produktu: szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych możliwość uruchomienia, gdy występuje zapotrzebowanie na środki zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej Inne informacje o produkcie: kredyt ma charakter odnawialny, udzielany na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy (nie dłuższe niż 12 m-cy) spłata kredytu z pierwszych wpływów na rachunek (bez odrębnej dyspozycji) Obszar Bankowości Korporacyjnej

11 KREDYT OBROTOWY W LINII KREDYTOWEJ ODNAWIALNY
Warunki uzyskania finansowania: posiadanie bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej ocena zasadności udzielenia kredytu (zapotrzebowanie na KON) Zalety produktu: sprzyja utrzymaniu bieżącej płynności finansowej - wspomaga skuteczniejsze zarządzanie finansami organizacji - możliwość wielokrotnego wykorzystania – spłata części lub całości powoduje odnowienie przyznanego limitu Inne informacje o produkcie: kredyt może być udzielony w PLN oraz USD, EUR, CHF kredyt udzielany na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne okresy (nie dłuższe niż 12 m-cy) - umożliwia finansowanie bieżących potrzeb związanych z dział. gosp. ale także m.in. restrukturyzacji zadłużenia z tytułu kredytów obrotowych w okresie wykorzystania Obszar Bankowości Korporacyjnej

12 KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM NIEODNAWIALNY
Warunki uzyskania finansowania: - posiadanie bieżącej i perspektywicznej zdolności kredytowej - ocena zasadności udzielenia kredytu (zapotrzebowanie na KON) Zalety produktu: - sprzyja utrzymaniu bieżącej płynności finansowej - wspomaga skuteczniejsze zarządzanie finansami organizacji Inne informacje o produkcie: wykorzystanie - w transzach lub w dowolnym czasie (jeżeli kredyt jest udzielony w formie linii kredytowej) spłata kredytu – w okresach miesięcznych lub kwartalnych (w przypadku linii kredytowej jednorazowa spłata na koniec okresu kredytowania) okres kredytowania – do 36 miesięcy - kredyt może być udzielony w PLN oraz USD, EUR, CHF Obszar Bankowości Korporacyjnej

13 LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY W PIGUŁCE
może służyć do finansowania bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością, np. w formie kredytów obrotowych, faktoringu niepełnego, lub zabezpieczania transakcji handlowych w formie gwarancji bankowych możliwość, w ramach jednej umowy, korzystania z różnych produktów pewność finansowania w okresie od 12 miesięcy do 36 miesięcy szybkość uzyskania finansowania - maksymalne uproszczenie procedur przy korzystaniu z wielu form finansowania wykorzystanie limitu – poprzez dyspozycję uruchomienia produktu lub pokrycia płatności w ciężar uruchomionego produktu możliwość uruchomienia niektórych produktów w walutach wymienialnych Obszar Bankowości Korporacyjnej

14 Obszar Bankowości Korporacyjnej
Dziękuję za uwagę PKO BP S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu Plac Wolności 3 tel: (0-61) fax: (0-61) Obszar Bankowości Korporacyjnej


Pobierz ppt "Finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google