Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konferencja BUDOWA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY Konsultacje społeczne w ramach prac nad NPR.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konferencja BUDOWA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY Konsultacje społeczne w ramach prac nad NPR."— Zapis prezentacji:

1 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek mkrzysztoszek@prywatni.pl Konferencja BUDOWA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY Konsultacje społeczne w ramach prac nad NPR 2007-2013 MNiI, 27 października 2004 r.

2 2 Agenda 1. 1.Innowacyjność w sektorze MSP */ 2. 2.Założenia polityki naukowej, naukowo technicznej i innowacyjnej państwa – jak skłonić przedsiębiorstwa do innowacyjności */ wyniki badania MSP przeprowadzonych przez PKPP na przełomie 2003/2004 r. na próbie 1107 przedsiębiorstw

3 3 www.prywatni.pl Konkurencyjność budowana na cenie, a nie na innowacyjności Tylko 1,8% MSP uważa, że podstawą ich pozycji konkurencyjnej jest nowatorski, innowacyjny charakter produktów/usług Najważniejszy czynnik decydujący o konkurencyjności firmy

4 4 Jednocześnie konkurencyjność wsparta jest atrakcyjnością pod względem nowatorstwa Rośnie atrakcyjność oferty polskich produktów w stosunku do produktów sprzedawanych w UE, w tym atrakcyjność pod względem nowatorstwa Atrakcyjność polskich produktów w stosunku do odpowiedników z UE (dużo mniej atrakcyjne) 1 – 5 (dużo bardziej atrakcyjne)

5 5... a w konsekwencji brak skłonności do intensyfikacji działań innowacyjnych przez MSP Utrzymanie przewagi cenowej i poprawianie jakości oferty to główne działania podejmowane przez większość firm Działania podejmowane przez firmy lub te, które zamierzają podjąć w najbliższym czasie [w %]

6 6 Przedsiębiorstwa z sektora MSP nie czują konkurencji ze strony firm potencjalnie bardziej innowacyjnych

7 7 Przedsiębiorstwa nie widzą zagrożenia ze strony firm innowacyjnych i innowacyjnych produktów Największymi barierami rozwoju firm są podatki i koszty pracy Wpływ różnych czynników na funkcjonowanie firmy (jest sprzyjające) 1 –5 (tworzy bariery)

8 8... także w konkurencji o zagraniczne rynki zbytu Utrudnieniem przy podejmowaniu działalności eksportowej nie jest brak innowacyjnych produktów i usług Największe utrudnienia w podejmowaniu działalności eksportowej [%] Bariery mniej istotne Najistotniejsze bariery

9 9 www.prywatni.pl Przedsiębiorstwa widzą jednak potrzebę oferowania nowych produktów Odsetek firm intensyfikujący działalność w zakresie wprowadzania nowych produktów jest wysoki

10 10 Ponadto przy wysokim już stopniu wykorzystania zasobów technicznych istnieje potrzeba inwestycji, które mogą jednocześnie wprowadzać nowe rozwiązania technologiczne i dać nowe produkty

11 11 Jak przedsiębiorstwa mogłyby finansować swoje nowe inwestycje ? Kredyty poręczone przez fundusze poręczeń kredytowych oraz Venture Capital stanowią jedynie 4,6% wszystkich zewnętrznych źródeł finansowania

12 12 Jednak problem jest głębszy Nie widzi potrzeby zaciągania kredytu 41,8% przedsiębiorstw sektora MSP

13 13 Nakłady przedsiębiorstw na B+R Realizują 14,3% celu Strategii Realizują 14,3% celu Strategii Lizbońskiej Lizbońskiej Realizują 21,5% celu Strategii Realizują 21,5% celu Strategii Lizbońskiej przypadającego na Lizbońskiej przypadającego na przedsiębiorstwa (przy zał. 30% udziału przedsiębiorstwa (przy zał. 30% udziału wydatków z budżetu państwa na B+R) wydatków z budżetu państwa na B+R)

14 14 www.prywatni.pl Agenda 1. 1.Innowacyjność w sektorze MSP */ 2. 2.Założenia polityki naukowej, naukowo- technicznej i innowacyjnej państwa – jak skłonić przedsiębiorstwa do innowacyjności

15 15 www.prywatni.pl Założenia polityki naukowej, naukowo- technicznej i innowacyjnej państwa Analiza SWOT - zagrożenia Brak postaw innowacyjnych wśród przedsiębiorców Brak postaw innowacyjnych wśród przedsiębiorców Niski popyt na wyniki prac B+R w przedsiębiorstwach Niski popyt na wyniki prac B+R w przedsiębiorstwach Edukacja Edukacja Instrumenty finansowe (m.in. polityka fiskalna) Instrumenty finansowe (m.in. polityka fiskalna) (zwiększenie wartości wyniku finansowego netto poprzez zmniejszeni skali obciążeń podatkowych przedsiębiorców inwestujących w nowoczesne technologie, zmniejszenie ryzyka poprzez obniżenie kosztów związanych z finansowaniem działalności innowacyjnej) Konkurencja (lekcja eksportowa) Konkurencja (lekcja eksportowa) PPP PPP

16 16 www.prywatni.pl Założenia polityki naukowej, naukowo- technicznej i innowacyjnej państwa Analiza SWOT - zagrożenia Ograniczony dostęp do kapitałów zewnętrznych Ograniczony dostęp do kapitałów zewnętrznych Ograniczenie wpływu efektu wypierania (obniżenie Ograniczenie wpływu efektu wypierania (obniżenie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa) Kredyt technologiczny (formuła gwarantująca środki finansowe Kredyt technologiczny (formuła gwarantująca środki finansowe w budżecie państwa na kredyty technologiczne) Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) (zwiększający Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) (zwiększający zainteresowanie Funduszy Podwyższonego Ryzyka inwestycjami w mniejsze przedsięwzięcia) Obniżenie rezerwy obowiązkowej banków komercyjnych Obniżenie rezerwy obowiązkowej banków komercyjnych

17 17 www.prywatni.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konferencja BUDOWA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY Konsultacje społeczne w ramach prac nad NPR."

Podobne prezentacje


Reklamy Google