Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bank Gospodarstwa Krajowego dla miast XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich Poznań, 3-4 marca 2011 r. Tomasz Mironczuk Prezes Zarządu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bank Gospodarstwa Krajowego dla miast XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich Poznań, 3-4 marca 2011 r. Tomasz Mironczuk Prezes Zarządu."— Zapis prezentacji:

1 Bank Gospodarstwa Krajowego dla miast XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich Poznań, 3-4 marca 2011 r. Tomasz Mironczuk Prezes Zarządu

2 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 2 Konsolidacja zadłużenia sektora samorządowego Konsolidacja zadłużenia sektora samorządowego

3 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 3 ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE 1) wykorzystanie instrumentu w postaci obligacji komunalnych; 2) wzajemne nabywanie przez jednostki samorządowe obligacji emitowanych przez inne podmioty samorządowe; 3) rentowność inwestycji = koszt finansowania Konsolidacja zadłużenia sektora samorządowego

4 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 4 FUNKCJE BGK 1) operator systemu; 2) agent emisji obligacji; 3) gwarant dojścia emisji obligacji do skutku; 4) animator dopasowujący czasowo nadwyżki środków do emisji obligacji Konsolidacja zadłużenia sektora samorządowego

5 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 5 ZADŁUŻENIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (MLN PLN) Źródło danych: Rating & Rynek, NBP Konsolidacja zadłużenia sektora samorządowego

6 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 6 GŁÓWNE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SKALĘ SYSTEMU KONSOLIDACJI 1) zadłużenie jst z tytułu zobowiązań krótkoterminowych – około 1,5 mld PLN (stan na 30 września 2010 r.); 2) poziomy czasowo wolnych środków jst (stan na 30 września 2010 r) – gotówka i depozyty avista - około 10,3 mld PLN; – depozyty terminowe – około 5,6 mld PLN; Konsolidacja zadłużenia sektora samorządowego

7 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 7 SZACOWANE WOLUMENY SYSTEMU KONSOLIDACJI 1) Szacuje się że w I fazie realizacji projektu system może objąć środki o łącznej wartości około 1 mld PLN 2) W ciągu kilku lat perspektywa dalszego zwiększania skali funkcjonowania systemu konsolidacji zadłużenia sektora samorządowego 3) Aktualnie Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi wśród jst rozpoznanie potrzeb w zakresie finansowania krótkoterminowego oraz lokowania nadwyżek budżetowych Konsolidacja zadłużenia sektora samorządowego

8 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 8 BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU KONSOLIDACJI – WYNIKI ANKIETY * przeprowadzonej w miesiącu listopadzie 2010 roku Podsumowanie: duże zainteresowanie jst finansowaniem krótkoterminowym możliwości lokowania wolnych środków głównie w krótkim horyzoncie czasowym * badana grupa obejmowała 100 jednostek samorządu terytorialnego Konsolidacja zadłużenia sektora samorządowego

9 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 9 BADANIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU KONSOLIDACJI – WYNIKI ANKIETY * przeprowadzonej w miesiącu listopadzie 2010 roku Spośród ankietowanych przez BGK jednostek samorządu terytorialnego: 34% jst korzysta z kredytu krótkoterminowego o terminie spłaty nieprzekraczającym 31 grudnia danego roku 29% jst korzysta z kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w ramach obsługi bankowej 3% jst korzysta z innych form finansowania 34% nie korzysta z finansowania krótkoterminowego * badana grupa obejmowała 100 jednostek samorządu terytorialnego Konsolidacja zadłużenia sektora samorządowego

10 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 10 WYNIKI ANKIETY - PRZECIĘTNY TERMIN WYKORZYSTYWANIA FINANSOWANIA KRÓTKOTERMINOWEGO Blisko 60% ankietowanych jst wykorzystuje finansowanie krótkoterminowe w okresach nie przekraczających 3 miesięcy Konsolidacja zadłużenia sektora samorządowego

11 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 11 WYNIKI ANKIETY - PRZECIĘTNA KWOTA ZACIĄGNIĘTEGO FINANSOWANIA KRÓTKOTERMINOWEGO Konsolidacja zadłużenia sektora samorządowego

12 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 12 WYNIKI ANKIETY - STAWKA MARŻY DLA FINANSOWANIA KRÓTKOTERMINOWEGO Blisko 55% ankietowanych jst wskazuje, iż poziom płaconej marży jest nie wyższy niż 50 p.b. Konsolidacja zadłużenia sektora samorządowego

13 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 13 WYNIKI ANKIETY - AKTUALNE OPROCENTOWANIE LOKAT JST W SKALI ROCZNEJ Konsolidacja zadłużenia sektora samorządowego

14 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 14 WYNIKI ANKIETY - PRZECIĘTNA WIELKOŚĆ LOKAT BANKOWYCH JST W LATACH 2009-2010 65% badanych jst przeciętnie lokuje środki w kwotach do 5 mln PLN Konsolidacja zadłużenia sektora samorządowego

15 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 15 WYNIKI ANKIETY - PRZECIĘTNY OKRES UTRZYMYWANIA LOKATY BANKOWEJ PRZEZ JST W LATACH 2009-2010 Dla 76% ankietowanych jst przeciętny okres trzymywania lokaty bankowej nie przekraczał 2 miesięcy Konsolidacja zadłużenia sektora samorządowego

16 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 16 SZCZEGÓŁOWE BADANIE ANKIETOWE Szczegółowe badanie ankietowe dotyczące zainteresowania JST uczestnictwem w systemie konsolidacyjnym, planowane jest do przeprowadzenia przez BGK na początku marca br. wśród szerokiego grona samorządów – członków korporacji samorządowych. Badanie ankietowe ma na celu: rozpoznanie zainteresowania systemem rozpoznanie potrzeb w zakresie finansowania krótkoterminowego i warunków lokowania nadwyżek ustalenie ewentualnych przeszkód formalnych systemu i wyjaśnienie wątpliwości prawnych określenie potencjału dla pilotażowych transakcji Konsolidacja zadłużenia sektora samorządowego

17 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 17 KLUCZOWE APSEKTY PROJEKTU Współpraca z korporacjami samorządowymi: Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP, Związkiem Powiatów Polskich. Konsolidacja zadłużenia sektora samorządowego

18 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 18 Finansowanie rewitalizacji miast Wielkopolski miast Wielkopolski Finansowanie rewitalizacji miast Wielkopolski

19 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 19 Finansowanie rewitalizacji miast Wielkopolski Podpisanie umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym: 29 września 2010 r. Przedmiot działalności: udzielanie preferencyjnych pożyczek na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych Dostępna kwota: ok. 290 mln zł Potencjalni inwestorzy: jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, inwestorzy prywatni, partnerstwa publiczno-prywatne, organizacje pozarządowe i inni (podmioty prowadzące działalność gospodarczą) Rozpoczęcie naboru wniosków o udzielenie pożyczki: 29 października 2010 r. Wpływ pierwszego wniosku o udzielenie pożyczki: 23 grudnia 2010 r. Pierwsza decyzja Komitetu Inwestycyjnego w sprawie udzielenia pożyczki: 22 lutego 2011 r. DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH W WIELKOPOLSCE

20 BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 20 Dziękuję za uwagę Bank Gospodarstwa Krajowego www.bgk.com.pl


Pobierz ppt "Bank Gospodarstwa Krajowego dla miast XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich Poznań, 3-4 marca 2011 r. Tomasz Mironczuk Prezes Zarządu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google