Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GEOTERMIA odwiert badawczy w Toruniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GEOTERMIA odwiert badawczy w Toruniu"— Zapis prezentacji:

1 GEOTERMIA odwiert badawczy w Toruniu
FUNDACJA "LUX VERITATIS" Dzieło powstałe przy „Radiu Maryja”

2 Czym zajmuje się geotermia:
Geoenergetyka zajmuje się wykorzystaniem i przetwarzaniem energii (ciepła) wnętrza Ziemi, skumulowanej w złożach geologicznych przegrzanej pary wodnej, wód geotermalnych i gorących suchych skał. Z par wodnych i wód geotermalnych o temperaturze powyżej 80 st. C wytwarza się w zakładach geoenergetycznych (elektrociepłowniach i elektrowniach geotermalnych) prąd elektryczny. Wody geotermalne o temperaturach st. C wykorzystuje się w ciepłownictwie do ogrzewania budynków przemysłowych i mieszkalnych, rolniczych, leczniczych, rekreacyjnych, sportowych; w balneologii i chłodnictwie. Te działy geoenergetyki są stosowane na świecie od ponad 100 lat, przy czym szczególny ich rozwój nastąpił w ostatnich 30 latach.

3 Zasoby światowe: Zasoby energetyczne geotermii możliwe do wykorzystania są wielokrotnie większe od zasobów kopalnych ropy i gazu. Średni potencjał energetyczny otworu geotermalnego zbliżony jest do średniego potencjału otworu ropnego lub gazowego. W XX wieku na potrzeby eksploatacji złóż ropy i gazu wykonano na świecie 650 tys. otworów produkcyjnych. Planuje się, że w obecnym stuleciu wykona się 1 milion otworów geotermalnych.

4 Obszary geotermiczne

5 w Polsce Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce zależy od prawidłowego opracowania projektów gwarantujących konkurencyjność ekonomiczną i ekologiczną geotermii w stosunku do innych nośników energii. Projekty te powinny być ukierunkowane na kompleksowe, maksymalne wykorzystanie energii geotermalnej niskotemperaturowej (ciepło) i wysokotemperaturowej (prąd i ciepło), w restrukturyzacji polskiej gospodarki, usług i rolnictwa, szczególnie dla zabezpieczenia samowystarczalności energetycznej poszczególnych gmin, co jest koniecznością i szansą rozwoju Polski w XXI wieku.

6 odwiert w Toruniu Wychodząc naprzeciw narodowym potrzebom w zakresie ograniczania importu paliw, dywersyfikacji nośników energii oraz wytwarzania koniecznej czystej energii, Fundacja "Lux Veritatis" uzyskała koncesję geologiczną na badania, eksploatację i wykonanie odwiertu badawczego na terenie kompleksu Polonia in Tertio Millennio w Toruniu, w 2007 r. zaś uzyskała dofinansowanie na ten cel z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Niestety, obecny rząd nie dostrzega tych problemów, nie przestrzega podpisanych zobowiązań i zerwał jednostronnie tę umowę.

7 odwiert w Toruniu

8 w styczniu 2009 r... wiercenia dochodzą już ponad 2950 m temp. ok. 85 st. C! głębokości ale... . Fundusz odmówił Fundacji pieniędzy, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprost napisało, że nie wolno robić żadnej zbiórki publicznej i ogłaszać numeru konta. Powstał więc komitet złożony z naszych przyjaciół i sympatyków, żeby jednak taką zbiórkę można było zorganizować. Wystosowali oni pismo w tej sprawie do MSWiA z prośbą o zgodę i teraz czekamy, co będzie dalej. Zatem nie wolno obecnie nam ogłaszać konta Fundacji "Lux Veritatis", ale pomagać jej może każdy.

9 Praca w Toruniu jest prowadzona bez przerwy 24/24 godzin

10 Praca w Toruniu jest prowadzona bez przerwy 24/24 godzin

11 Praca w Toruniu jest prowadzona bez przerwy 24/24 godzin

12 Praca w Toruniu jest prowadzona bez przerwy 24/24 godzin

13 Praca w Toruniu jest prowadzona bez przerwy 24/24 godzin
Woda z toruńskiego źródła ma temperaturę ponad 65 st. C, o czym świadczą unoszące się kłęby pary (fot. K. Cegielska)

14 Praca w Toruniu jest prowadzona bez przerwy 24/24 godzin
Woda z toruńskiego źródła. Ma temperaturę ponad 65 st. C i dużą wydajność w m3 na minutę. (fot. K. Cegielska)

15 w marcu 2009 roku ... z toruńskiego odwiertu geotermalnego znów popłynęła gorąca woda. Jak mówi o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, prace badawczo-odkrywcze trwają, by zachęcić wszystkich Polaków do korzystania z naturalnych wielkich dóbr, którymi Polska została obdarzona przez Pana Boga. - Ostatnio w naszym odwiercie został poszerzony interwał na głębokości 2080 do 2320 metrów. Zapuszczono rury do pompowania oczyszczającego i wykonano to pompowanie oraz zrobiono kwasowanie - mówi o. Tadeusz Rydzyk. Następne prace to pompowanie oczyszczające po kwasowaniu, cdn

16 w marcu 2009 roku pomiary i wpuszczenie filtrów. - Będzie przez nie wpływać gorąca i zmineralizowana woda, którą będziemy wydobywali na powierzchnię - dodaje dyrektor Radia Maryja. Filtry będą miały około 180 do 200 metrów długości. Pomiędzy nimi będzie odpowiedni łącznik. W ten sposób prace przy pierwszym odwiercie będą niedługo zakończone. Wtedy firma z Jasła przystąpi do drugiego odwiertu przeznaczonego do zatłaczania wydobytej wody w głąb ziemi. TO PEŁNY SUKCES!

17 Tak więc potrzeba: 1. gorącej modlitwy Rodziny Radia Maryja,
2. pomocy finansowej Polaków.

18 poprzyj to wielkie dzieło!
To dotyczy mnie i Ciebie! NIE zwlekaj poprzyj to wielkie dzieło!

19 opracowano na podstawie publikacji w „Naszym Dzienniku” oraz audycji Radia Maryja.
Literatura: J. Sokołowski, "Geologia regionalna i złożowa Polski", Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa, 1990 r. J. Sokołowski, J. Sokołowska, S. Plewa, S. Nagy, M. Krokoszyńska, M. Krzysiek (konsultacje R. Ney), "Prowincje i baseny geotermalne Polski", Polska Akademia Nauk, Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Kraków, 1995 r. J. Sokołowski, "Prognozy rozwoju geoenergetyki w świecie, Europie i Polsce", Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia, Kraków, nr 1-2, 1998 r., s opr.: Koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii św. Kazimierza w Krakowie.

20


Pobierz ppt "GEOTERMIA odwiert badawczy w Toruniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google