Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektrownie. Rodzaje elektrowni: Podział ze względu na wykorzystanie ciepła odpadowego: elektrownia kondensacyjna elektrownia kondensacyjna elektrociepłownia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektrownie. Rodzaje elektrowni: Podział ze względu na wykorzystanie ciepła odpadowego: elektrownia kondensacyjna elektrownia kondensacyjna elektrociepłownia."— Zapis prezentacji:

1 Elektrownie

2 Rodzaje elektrowni: Podział ze względu na wykorzystanie ciepła odpadowego: elektrownia kondensacyjna elektrownia kondensacyjna elektrociepłownia elektrociepłownia Podział ze względu na źródło energii pierwotnej: elektrownia cieplna elektrownia cieplna elektrownia jądrowa elektrownia jądrowa elektrownia wodna elektrownia wodna elektrownia szczytowo-pompowa elektrownia szczytowo-pompowa elektrownia słoneczna elektrownia słoneczna elektrownia wiatrowa elektrownia wiatrowa elektrownia maretermiczna elektrownia maretermiczna elektrownia maremotoryczna elektrownia maremotoryczna elektrownia geotermiczna elektrownia geotermiczna

3 Elektrownia kondensacyjna To elektrownia cieplna, pracująca według termodynamicznego obiegu Rankine'a. W odróżnieniu od elektrociepłowni ciepło uzyskane przy skropleniu pary wodnej, która opuszcza turbinę parową, tracone jest do otoczenia. To elektrownia cieplna, pracująca według termodynamicznego obiegu Rankine'a. W odróżnieniu od elektrociepłowni ciepło uzyskane przy skropleniu pary wodnej, która opuszcza turbinę parową, tracone jest do otoczenia. W elektrowniach kondensacyjnych wykorzystywane są kondensacyjne turbiny parowe. W elektrowniach kondensacyjnych wykorzystywane są kondensacyjne turbiny parowe.

4 Elektrociepłownia Zakład przemysłowy wytwarzający w jednym procesie technologicznym w sposób skojarzony energię elektryczną oraz ciepło w postaci czynnika (najczęściej wody) o wysokiej temperaturze dla miejskiej sieci ciepłowniczej lub przemysłu. Zakład przemysłowy wytwarzający w jednym procesie technologicznym w sposób skojarzony energię elektryczną oraz ciepło w postaci czynnika (najczęściej wody) o wysokiej temperaturze dla miejskiej sieci ciepłowniczej lub przemysłu. Elektrociepłownie to najczęściej konwencjonalne siłownie cieplne z turbinami upustowo- kondensacyjnymi i upustowo- przeciwprężnymi. Elektrociepłownie to najczęściej konwencjonalne siłownie cieplne z turbinami upustowo- kondensacyjnymi i upustowo- przeciwprężnymi. Ostatnio coraz bardziej popularne stają się elektrociepłownie z turbinami gazowymi. Budowane są także elektrociepłownie o mniejszych mocach z klasycznymi tłokowymi silnikami na gaz lub silnikami diesla. Ostatnio coraz bardziej popularne stają się elektrociepłownie z turbinami gazowymi. Budowane są także elektrociepłownie o mniejszych mocach z klasycznymi tłokowymi silnikami na gaz lub silnikami diesla.

5 Elektrownia cieplna Elektrownia cieplna to zespół urządzeń produkujący energię elektryczną wykorzystując do tego celu szereg przemian energetycznych, wśród których istotne znaczenie odgrywa ciepło. Energia cieplna pochodzi zwykle ze spalania paliwa w kotle parowym. Służy ona do podgrzania i odparowania wody oraz przegrzania pary wodnej. Elektrownia cieplna to zespół urządzeń produkujący energię elektryczną wykorzystując do tego celu szereg przemian energetycznych, wśród których istotne znaczenie odgrywa ciepło. Energia cieplna pochodzi zwykle ze spalania paliwa w kotle parowym. Służy ona do podgrzania i odparowania wody oraz przegrzania pary wodnej. W elektrowni cieplnej energia pierwotna występuje zwykle w formie chemicznej i jest uwalniana w procesie spalania: paliw kopalnych (najczęściej węgla lub gazu ziemnego), paliw kopalnych (najczęściej węgla lub gazu ziemnego), substancji organicznych, substancji organicznych, odpadów przemysłowych lub komunalnych, odpadów przemysłowych lub komunalnych, biomasy, biomasy, biogazu, biogazu, Rozróżnia się następujące rodzaje elektrowni cieplnych: parowe (z turbinami parowymi) parowe (z turbinami parowymi) gazowe (z turbinami gazowymi) gazowe (z turbinami gazowymi) gazowo-parowe z turbinami gazowymi, parowymi i kotłem odzyskowym gazowo-parowe z turbinami gazowymi, parowymi i kotłem odzyskowym spalinowe (z silnikami tłokowymi). spalinowe (z silnikami tłokowymi).

6 Elektrownia jądrowa Obiekt przemysłowo- energetyczny, wytwarzający energię elektryczną poprzez wykorzystanie energii pochodzącej z rozszczepienia jąder atomów, najczęściej uranu w której ciepło konieczne do uzyskania pary, jest otrzymywane z reaktora jądrowego. Obiekt przemysłowo- energetyczny, wytwarzający energię elektryczną poprzez wykorzystanie energii pochodzącej z rozszczepienia jąder atomów, najczęściej uranu w której ciepło konieczne do uzyskania pary, jest otrzymywane z reaktora jądrowego. W reaktorze jądrowym w wyniku reakcji rozszczepienia jąder atomowych wydzielają się duże ilości ciepła, które jest odbierane przez czynnik roboczy. Czynnik przepływa do wytwornicy pary, gdzie oddaje ciepło wrzącej wodzie z obiegu wtórnego o niższym ciśnieniu, a następnie powraca do reaktora. Para wodna napędza następnie turbinę parową połączoną z generatorem. Separacja obiegów zapewnia większe bezpieczeństwo w przypadku wycieku pary z turbiny. W reaktorze jądrowym w wyniku reakcji rozszczepienia jąder atomowych wydzielają się duże ilości ciepła, które jest odbierane przez czynnik roboczy. Czynnik przepływa do wytwornicy pary, gdzie oddaje ciepło wrzącej wodzie z obiegu wtórnego o niższym ciśnieniu, a następnie powraca do reaktora. Para wodna napędza następnie turbinę parową połączoną z generatorem. Separacja obiegów zapewnia większe bezpieczeństwo w przypadku wycieku pary z turbiny.

7 Elektrownia wodna To zakład przemysłowy zamieniający energię spadku wody na elektryczną. To zakład przemysłowy zamieniający energię spadku wody na elektryczną. Elektrownie wodne można podzielić na elektrownie przepływowe produkujące energię elektryczną oraz elektrownie szczytowo- pompowe, które służą głównie do magazynowania energii elektrycznej wyprodukowanej w inny sposób. Elektrownie wodne można podzielić na elektrownie przepływowe produkujące energię elektryczną oraz elektrownie szczytowo- pompowe, które służą głównie do magazynowania energii elektrycznej wyprodukowanej w inny sposób.

8 Elektrownia szczytowo-pompowa Zakład przemysłowy, którego zadaniem jest przemiana energii elektrycznej w energię grawitacyjną wody pompowanej do górnego zbiornika oraz proces odwrotny. Zakład przemysłowy, którego zadaniem jest przemiana energii elektrycznej w energię grawitacyjną wody pompowanej do górnego zbiornika oraz proces odwrotny. W elektrowni szczytowo pompowej zamienia się energię elektryczną na energię potencjalną grawitacji poprzez wpompowanie wody ze zbiornika dolnego do górnego w okresie nadwyżki produkcji nad zapotrzebowaniem na energię elektryczną (np. w nocy), a następnie, w godzinach szczytu, następuje odwrócenie procesu. W elektrowni szczytowo pompowej zamienia się energię elektryczną na energię potencjalną grawitacji poprzez wpompowanie wody ze zbiornika dolnego do górnego w okresie nadwyżki produkcji nad zapotrzebowaniem na energię elektryczną (np. w nocy), a następnie, w godzinach szczytu, następuje odwrócenie procesu. Stosowanie elektrowni szczytowo pompowych ma sens jedynie w połączeniu z elektrowniami, w których występują okresowe nadwyżki energii spowodowane niemożliwością szybkiego dostosowania ilości wytwarzanej energii elektrycznej do bieżącego zapotrzebowania Stosowanie elektrowni szczytowo pompowych ma sens jedynie w połączeniu z elektrowniami, w których występują okresowe nadwyżki energii spowodowane niemożliwością szybkiego dostosowania ilości wytwarzanej energii elektrycznej do bieżącego zapotrzebowania

9 Elektrownia Słoneczna Bezpośrednio wykorzystuje się energię słoneczną poprzez zastosowanie specjalnych systemów do pozyskiwania i akumulowania energii słonecznej. Promieniowanie słoneczne jest to strumień energii emitowany przez Słońce równomiernie we wszystkich kierunkach. Miarą wielkości promieniowania słonecznego docierającego ze słońca do ziemi jest tzw. stała słoneczna. Jest ona wartością gęstości strumienia energii promieniowania słonecznego na powierzchni stratosfery i obecnie wynosi 1,4 kW/m2. W promieniowaniu słonecznym docierającym do powierzchni Ziemi. Wyróżnia się trzy składowe promieniowania: Wyróżnia się trzy składowe promieniowania: - bezpośrednie pochodzi od widocznej tarczy słonecznej - bezpośrednie pochodzi od widocznej tarczy słonecznej - rozproszone powstaje w wyniku wielokrotnego załamania na składnikach atmosfery - rozproszone powstaje w wyniku wielokrotnego załamania na składnikach atmosfery - odbite powstaje w skutek odbić od elementów krajobrazu i otoczenia. - odbite powstaje w skutek odbić od elementów krajobrazu i otoczenia.

10 Elektrownia wiatrowa To zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. To zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. W rzeczywistości elektrownie wiatrowe pracują ok godzin rocznie, tj. trzykrotnie krócej niż siłownie konwencjonalne i atomowe. Zatem aby wyprodukować tyle samo energii elektrycznej co jedna duża siłownia klasyczna potrzeba ok elektrowni wiatrowych o mocy 1 MW. W rzeczywistości elektrownie wiatrowe pracują ok godzin rocznie, tj. trzykrotnie krócej niż siłownie konwencjonalne i atomowe. Zatem aby wyprodukować tyle samo energii elektrycznej co jedna duża siłownia klasyczna potrzeba ok elektrowni wiatrowych o mocy 1 MW.

11 Elektrownia maretermiczna Elektrownia oceanotermiczna, elektrownia wykorzystująca różnicę temp. między ciepłymi warstwami powierzchniowymi a zimnymi warstwami głębinowymi morza jako źródło ciepła przetwarzanego w energię elektryczną; pracują m.in. w Japonii (10 MW) i na Hawajach (40 MW). Elektrownia oceanotermiczna, elektrownia wykorzystująca różnicę temp. między ciepłymi warstwami powierzchniowymi a zimnymi warstwami głębinowymi morza jako źródło ciepła przetwarzanego w energię elektryczną; pracują m.in. w Japonii (10 MW) i na Hawajach (40 MW). Tego typu elektrownie buduje się na oceanach, które umożliwiają produkcję prądu właśnie ze względu na dużą różnicę temperatur wody pomiędzy jej warstwami. Tego typu elektrownie buduje się na oceanach, które umożliwiają produkcję prądu właśnie ze względu na dużą różnicę temperatur wody pomiędzy jej warstwami. Jednakże sama budowa takiej właśnie elektrowni jest bardzo droga, dlatego też istnieje ich na świecie tak mało. Jednakże sama budowa takiej właśnie elektrowni jest bardzo droga, dlatego też istnieje ich na świecie tak mało.

12 Elektrownia maremotoryczna Są bardzo podobne do zwykłych elektrowni wodnych, jednakże ważne jest tutaj to, że woda wykorzystywana do tworzenia prądu pochodzi z pływów morskich. Właśnie ta woda pozwala na wytworzenie energii elektrycznej na podobnej zasadzie jak to ma miejsce w zwykłych elektrowniach wodnych. Warunkiem powstania tego typu elektrowni jest oczywiście miejsce, gdzie pływy są spore i do tego oczywiście regularne. Są bardzo podobne do zwykłych elektrowni wodnych, jednakże ważne jest tutaj to, że woda wykorzystywana do tworzenia prądu pochodzi z pływów morskich. Właśnie ta woda pozwala na wytworzenie energii elektrycznej na podobnej zasadzie jak to ma miejsce w zwykłych elektrowniach wodnych. Warunkiem powstania tego typu elektrowni jest oczywiście miejsce, gdzie pływy są spore i do tego oczywiście regularne.

13 Elektrownia geotermiczna Praca elektrowni geotermicznych wiąże się z wykorzystywaniem energii pochodzącej z wnętrza Ziemi, szczególnie w obszarach działalności wulkanicznej i sejsmicznej. Olbrzymie zasoby energii geotermicznej związane są z wysoką temperaturą jądra Ziemi. Utrzymuje się ona dzięki prądom konwekcyjnym w ciekłej strefie jądra zewnętrznego. Woda opadowa wnika w głąb Ziemi i podgrzewa się do znacznych temperatur. W wyniku tego wędruje do powierzchni Ziemi jako gorąca woda lub para wodna o temperaturze stopni C. Praca elektrowni geotermicznych wiąże się z wykorzystywaniem energii pochodzącej z wnętrza Ziemi, szczególnie w obszarach działalności wulkanicznej i sejsmicznej. Olbrzymie zasoby energii geotermicznej związane są z wysoką temperaturą jądra Ziemi. Utrzymuje się ona dzięki prądom konwekcyjnym w ciekłej strefie jądra zewnętrznego. Woda opadowa wnika w głąb Ziemi i podgrzewa się do znacznych temperatur. W wyniku tego wędruje do powierzchni Ziemi jako gorąca woda lub para wodna o temperaturze stopni C.

14 Wykonały: Monika Pryputnicka Monika Pryputnicka Angelika Hoła Angelika Hoła Katarzyna Wiesławska Katarzyna Wiesławska Klasa II TH


Pobierz ppt "Elektrownie. Rodzaje elektrowni: Podział ze względu na wykorzystanie ciepła odpadowego: elektrownia kondensacyjna elektrownia kondensacyjna elektrociepłownia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google