Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od bierności ku aktywności, czyli przejmijmy inicjatywę DEBATA Młodzież w działaniu. Możliwości i bariery wpływania uczniów na życie szkoły. Przygotowała:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od bierności ku aktywności, czyli przejmijmy inicjatywę DEBATA Młodzież w działaniu. Możliwości i bariery wpływania uczniów na życie szkoły. Przygotowała:"— Zapis prezentacji:

1 Od bierności ku aktywności, czyli przejmijmy inicjatywę DEBATA Młodzież w działaniu. Możliwości i bariery wpływania uczniów na życie szkoły. Przygotowała: mgr Agnieszka Stelmach Młodzi ludzie nie wiedzą, czego chcą, ale są absolutnie zdecydowani, żeby to osiągnąć (Federico Fellini)

2 Warunkiem istnienia demokratycznego państwa jest wolność. (Arystoteles) Twórca Polityki twierdził, że działalność publiczna jest dla dobra wspólnego, a decyzje we wspólnocie powinny zapadać na drodze publicznej dyskusji.

3 Trzy obszary budowania demokracji w szkole Szkolne środowisko: przestrzeń życia i uczenia się Szkolna władza i zarządzanie - szkoła jako organizacja Demokratyczna edukacja

4 Istota demokratycznej szkoły to: - samodzielność - wolność jednostki - odpowiedzialność za wybór i decyzje Co kryje się pod nazwą demokratyczna szkoła? Trendy uczenia, które polegają na: - organizowaniu uczenia się - wspieraniu indywidualnego rozwoju uczniów

5 Samorząd Uczniowski pierwszą lekcją demokracji Warunki, jakie powinien spełniać Samorząd Uczniowski, aby mieć istotny wpływ na zarządzanie szkołą Dobra organizacjaCiekawe pomysły Zaangażowanie większości młodzieży

6 "Mamy dwa wyrazy: swoboda i wolność. Swoboda, zda mi się, oznacza posiadanie - rozporządzam swą osobą. W wolności mamy pierwiastek woli, a więc czynu zrodzonego z dążenia…" Janusz Korczak

7 Prawo a Samorząd Uczniowski Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 XII 1991r. (art. 55 pkt.1-5) Konwencja o Prawach Dziecka Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa Mokrzeszowie

8 Samorząd wczoraj i dziś Pierwszy przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Michał Grelich Aktualne władze: Daria Nowak - przewodnicząca Elżbieta Szeremeta - zastępca przewodniczącej Joanna Wasiek- skarbnik

9 Reprezentacja całej społeczności uczniowskiej Współpraca z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły Współpraca z Samorządami Klasowymi Organizacja imprez szkolnych SAMORZĄD UCZNIOWSKI Zadania Samorządu Uczniowskiego

10 Kompetencje Samorządu Uczniowskiego Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 1)prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 2)prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 3)prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 4)prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;

11 Kompetencje Samorządu Uczniowskiego 5)prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; 6)prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. Ponadto: 1)Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wchodzą obok przedstawicieli Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej w skład Rady Szkoły 2)Samorząd Uczniowski jest przydatny w rozwiązywaniu problemów uczniów (opinie w kwestii skreślenia z listy uczniów, zatwierdzenia programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły oraz na wniosek dyrektora ocena pracy nauczyciela)

12 Skoncentrowanie się na tworzeniu uczniom i nauczycielom warunków do twórczej działalności Sposoby wspierania obywatelskich postaw młodych Aktywizowanie środowiska szkolnego Preferowanie działań, które są uważane przez uczniów za atrakcyjne i odpowiadające ich potrzebom Koła Komisje Sekcje Zespoły Bratnia pomoc Koordynacja Interesujące spędzanie czasu po lekcjach: sport i rekreacja, wycieczki Kooperacja

13 Uczestnictwo w życiu wspólnoty Inicjatywy obywatelskie podejmowane i realizowane w szkole

14 Szkoła częścią społeczności lokalnej Współpraca z instytucjami i placówkami, np: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego Agencja Rynku Rolnego we Wrocławiu Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu Towarzystwo Przyjaciół im. W. Witosa w Wierzchosławicach Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie Szkoła Podstawowa w Mokrzeszwie Parafia w Mokrzeszwie Domy Dziecka w Wałbrzychu i Bystrzycy Dom Opieki w Wałbrzychu Uczelnie Wyższe województwa Doraźne akcje i zbiórki: Góra grosza, zbiórka zniczy w ramach programu Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia i inne.

15 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Od bierności ku aktywności, czyli przejmijmy inicjatywę DEBATA Młodzież w działaniu. Możliwości i bariery wpływania uczniów na życie szkoły. Przygotowała:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google