Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od bierności ku aktywności,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od bierności ku aktywności,"— Zapis prezentacji:

1 Od bierności ku aktywności,
czyli przejmijmy inicjatywę DEBATA „Młodzież w działaniu”. Możliwości i bariery wpływania uczniów na życie szkoły. „Młodzi ludzie nie wiedzą, czego chcą, ale są absolutnie zdecydowani, żeby to osiągnąć” (Federico Fellini) Przygotowała: mgr Agnieszka Stelmach

2 „Warunkiem istnienia demokratycznego państwa jest wolność”.
(Arystoteles) Twórca „Polityki” twierdził, że działalność publiczna jest dla dobra wspólnego, a decyzje we wspólnocie powinny zapadać na drodze publicznej dyskusji.

3 Trzy obszary budowania demokracji w szkole
Szkolne środowisko: przestrzeń życia i uczenia się Szkolna władza i zarządzanie - szkoła jako organizacja Demokratyczna edukacja

4 Co kryje się pod nazwą „demokratyczna szkoła”?
Trendy uczenia, które polegają na: - organizowaniu uczenia się - wspieraniu indywidualnego rozwoju uczniów Istota demokratycznej szkoły to: - samodzielność - wolność jednostki - odpowiedzialność za wybór i decyzje

5 Samorząd Uczniowski pierwszą lekcją demokracji
Warunki, jakie powinien spełniać Samorząd Uczniowski, aby mieć istotny wpływ na zarządzanie szkołą Dobra organizacja Ciekawe pomysły Zaangażowanie większości młodzieży

6 "Mamy dwa wyrazy: swoboda i wolność
"Mamy dwa wyrazy: swoboda i wolność. Swoboda, zda mi się, oznacza posiadanie - rozporządzam swą osobą. W wolności mamy pierwiastek woli, a więc czynu zrodzonego z dążenia…" Janusz Korczak

7 Prawo a Samorząd Uczniowski
Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 XII 1991r. (art. 55 pkt.1-5) Konwencja o Prawach Dziecka Statut Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa Mokrzeszowie

8 Samorząd wczoraj i dziś
Pierwszy przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Michał Grelich Aktualne władze: Daria Nowak - przewodnicząca Elżbieta Szeremeta - zastępca przewodniczącej Joanna Wasiek- skarbnik

9 Samorządu Uczniowskiego
Zadania Samorządu Uczniowskiego Reprezentacja całej społeczności uczniowskiej Współpraca z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły z Samorządami Klasowymi Organizacja imprez szkolnych SAMORZĄD UCZNIOWSKI

10 Kompetencje Samorządu Uczniowskiego
Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;

11 Kompetencje Samorządu Uczniowskiego
prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. Ponadto: Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wchodzą obok przedstawicieli Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej w skład Rady Szkoły Samorząd Uczniowski jest przydatny w rozwiązywaniu problemów uczniów (opinie w kwestii skreślenia z listy uczniów, zatwierdzenia programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły oraz na wniosek dyrektora ocena pracy nauczyciela)

12 Skoncentrowanie się na tworzeniu uczniom i nauczycielom warunków do twórczej działalności
Sposoby wspierania obywatelskich postaw młodych Preferowanie działań, które są uważane przez uczniów za atrakcyjne i odpowiadające ich potrzebom Aktywizowanie środowiska szkolnego Kooperacja Koordynacja Interesujące spędzanie czasu po lekcjach: sport i rekreacja, wycieczki Koła Komisje Sekcje Zespoły „Bratnia pomoc”

13 Uczestnictwo w życiu wspólnoty
Inicjatywy obywatelskie podejmowane i realizowane w szkole ŚWIĘTO FLAGI ŚWIĘTO DYNI MŁODZI GŁOSUJĄ ŚLUBOWANIE JASEŁKA DZIEŃ SPORTU ŚWIĘTO PATRONA DZIEŃ EKOLOGII DZIEŃ KOBIET DZIEŃ NAUCZYCIELA SPRZĄTANIE ŚWIATA WYBORY MISS DZIEŃ WIOSNY I INNE

14 Szkoła częścią społeczności lokalnej
Współpraca z instytucjami i placówkami, np: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego Agencja Rynku Rolnego we Wrocławiu Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu Towarzystwo Przyjaciół im. W. Witosa w Wierzchosławicach Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie Szkoła Podstawowa w Mokrzeszwie Parafia w Mokrzeszwie Domy Dziecka w Wałbrzychu i Bystrzycy Dom Opieki w Wałbrzychu Uczelnie Wyższe województwa Doraźne akcje i zbiórki: „Góra grosza”, zbiórka zniczy w ramach programu „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia” i inne.

15 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Od bierności ku aktywności,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google