Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Częstość występowania niewydolności nerek w zależności od rozpoznania klinicznego u chorych hospitalizowanych z przyczyn sercowo-naczyniowych Piotr Wieniawski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Częstość występowania niewydolności nerek w zależności od rozpoznania klinicznego u chorych hospitalizowanych z przyczyn sercowo-naczyniowych Piotr Wieniawski."— Zapis prezentacji:

1

2 Częstość występowania niewydolności nerek w zależności od rozpoznania klinicznego u chorych hospitalizowanych z przyczyn sercowo-naczyniowych Piotr Wieniawski Katarzyna Fronczewska-Wieniawska Małgorzata Cackowska Agata Piaszczyk Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Banacha 1a

3 Wstęp …Niewydolność nerek jest niezależnym i silnym czynnikiem predykcyjnym chorobowości i śmiertelności w chorobach układu krążenia… Zmniejszenie GFR < 60 ml/min/1,73m² wiąże się z: występowaniem ostrych zespołów wieńcowych zastoinową niewydolnością krążenia przyśpieszoną progresją miażdżycy uszkodzeniem płytki miażdżycowej

4 Cel badania Określenie częstości występowania niewydolności nerek u chorych hospitalizowanych z przyczyn sercowo-naczyniowych w zależności od rodzaju i liczby współistniejących chorób układu krążenia. Wyznaczenie czułości i swoistości pojedynczego oznaczenia kreatyniny jako wykładnika funkcji wydalniczej nerek w podgrupach wyłonionych według rozpoznań głównych.

5 Materiał i metody 264 kolejnych chorych wiek 64,5±14,6 lat M/K 111/153 Kryteria włączenia: hospitalizacja z przyczyn sercowo-naczyniowych Kryteria wyłączenia: Ostra niewydolność serca 1 miesiąc przed przyjęciem OZW z uniesieniem ST 2 tygodnie przed przyjęciem Chorzy z klinicznymi cechami przewodnienia (także przewlekła niewydolność serca) BMI 40 kg/m2

6 Materiał i metody Stężenie kreatyniny w surowicy (Cr) - metoda standardowa Kryterium niewydolności nerek: K Cr > 1,2 mg/dl M Cr > 1,3 mg/dl Filtrację kłębuszkową (GFR) oszacowano za pomocą wzorów empirycznych Kryterium niewydolności nerek: GFR <60 ml/min/1,73 m² Wzór Cockcrofta-Gaulta (140-wiek) x masa ciała (kg) -----------------------------------------------x 0,85 K 72 x Cr (mg/dl)

7 Materiał i metody Ostry zespół wieńcowy (MI) Choroba niedokrwienna serca (CHD) Niewydolność serca (HF) Zaburzenia rytmu serca (DAH) Omdlenie (S) Nadciśnienie tętnicze (HTN)

8 Wyniki Ilość rozpoznań

9 Wyniki RF vs. nRF Wiek 75±9,258±13,4p<0,0001 Hb (g/dL) 13,47±1,5614,02±1,3p<0,001 Brak różnic Cholesterol całkowity LDL HDL Trójglicerydy SBP DBP ACE-I70%49%P<0,05

10 Wyniki Porównanie częstości występowania rozpoznań głównych w grupach z i bez niewydolności nerek

11 Wyniki Częstość niewydolności nerek w zależności od liczby rozpoznań

12 Wyniki Czułość i swoistość Cr w zależności od ilości rozpoznań

13 Wyniki 23% 47% 37% 52% 47% 40% 31% 67% 33%

14 Wyniki

15 Wnioski Częstość występowania niewydolności nerek u chorych hospitalizowanych z przyczyn sercowo-naczyniowych jest bardzo wysoka i wynosi około 40%. Częstość RF wzrasta wraz z liczbą rozpoznań klinicznych.

16 Wnioski Częstość niewydolności nerek jest najwyższa w przypadku nadciśnienia współistniejącego z innym rozpoznaniem/rozpoznaniami kardiologicznymi (50-67%) Najniższa u chorych u których rozpoznano wyłącznie nadciśnienie tętnicze (23%).

17 Wnioski Czułość osoczowego stężenia kreatyniny w rozpoznanwaniu niewydolności nerek niezależnie od rozpoznania głównego jest niedostateczna i waha się w granicach 33-50%.

18 www.amwaw.edu.pl/sknnt


Pobierz ppt "Częstość występowania niewydolności nerek w zależności od rozpoznania klinicznego u chorych hospitalizowanych z przyczyn sercowo-naczyniowych Piotr Wieniawski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google