Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mózgowy peptyd natriuretyczny jako wskaźnik czynności skurczowej serca u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów Przemysław Kotyla, Maciej Lewicki, Olga.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mózgowy peptyd natriuretyczny jako wskaźnik czynności skurczowej serca u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów Przemysław Kotyla, Maciej Lewicki, Olga."— Zapis prezentacji:

1 Mózgowy peptyd natriuretyczny jako wskaźnik czynności skurczowej serca u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów Przemysław Kotyla, Maciej Lewicki, Olga Gumkowska Eugeniusz J. Kucharz Katedra Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice

2 RZS a choroby układu sercowo-naczyniowego
Umieralność wśród pacjentów z RZS Pacjenci z RZS żyją średnio 3-7 lat krócej 40% zgonów u pacjentów z RZS powodują incydenty sercowo-naczyniowe Choroby układu krążenia u pacjentów z RZS Pacjenci z RZS mają 2-krotnie zwiększone ryzyko rozwoju niewydolności krążenia Pacjenci z RZS są 2-krotnie częściej narażeni na zawał mięśnia sercowego 1. Solomon DH, Curhan GC, Rimm EB, et al. Cardiovascular risk factors in women with and without rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2004; 50: Olas J, Gajos G, Bucka J, Włoch A i wsp.: Przyczyny śmiertelności sercowo-naczyniowej w grupie pacjentów z eumatoidalnym zapaleniem stawów. Post Dermatol Alergol 2006; 23, 1: 26–30

3 Łańcuch cytokin i komórek odpowiedzialnych za rozwój zapalenia w przebiegu RZS Zaznaczono centralną rolę TNF alfa i IL-1, IL-6) ( Źródło N.E.J.M.)

4 TNF alfa a serce Normalne miokardium nie stwierdza się TNF alfa
ekspresja receptorów dla TNF alfa Niewydolność m. sercowego Pojawienie się znaczących stężeń TNF w m. sercowym Zmniejszenie gęstości receptorów dla TNF na powierzchni

5 TNF alfa jako wskaźnik niewydolności krążenia

6 Dwufazowe działanie TNF alfa na mięsień serca

7 Czy leczenie anty TNF może być kardiotoksyczne?
RENAISSANCE RECOVER RENEWAL W wymienionych badaniach leczenie niewydolności krążenia za pomocą anty TNF alfa nie przyniosło korzyści w porównaniu do leczenie standardowego, a w badaniu RENEWAL ( infliximab ) pogorszenie czynności serca.

8 Czy leczenie RZS za pomocą inhibitorów TNF alfa jest bezpieczne dla krążenia?

9 Ocena czynności skurczowej serca i biochemicznych wskaźników jego wydolności u chorych z RZS leczonych infliximabem

10 Uzasadnienie (1) Jedną z metod oceny czynności serca jest pomiar frakcji wyrzutowej w czasie badania echokardiograficznego. Badanie takie jest względnie trudno dostępne Jako alternatywne badanie można zastosować Oznaczenie BNP dobra korelacja z czynnością serca, wzrost zapowiada wystąpienie jawnej niewydolności krążenia. Podwyższone stężenia spotyka się u chorych z bezobjawowym upośledzeniem czynności serca

11 Uzasadnienie (2) Innym wskaźnikiem biochemicznym jest stężenie endoteliny -1 ET-1 Zwiększenie stężenia endoteliny u chorych z ciężką niewydolnością krążenia (klasa III i IV NYHA) Circulation 1994;89:1580 J Card Fail 1996; 2: 71

12 Grupa badana (23 kobiety)
wiek 51,31,55 lat Długość trwania choroby przed anty TNF 7,1 1,0 lat Średnia dawka MTX 9,30,53mg/ tydzień DAS 28 6,20,28 Średnia dawka steroidów 5,3 mg (w przeliczeniu na prednizon)

13 Metodyka Ocena echokardiograficzna czynności m. sercowego z oceną EF
Oznaczenie stężeń endoteliny ET-1, mózgowego czynnika natriuretycznego pro N-BNP, interleukiny -6 IL-6

14 Stężenie IL-6

15 Stężenie ET-1

16 Stężenie NT pro BNP 0 M 4 M 9 M 10 20 30 40 50 NT-pro BNP [fmol/ml]
10 20 30 40 50 p<0.01 NT-pro BNP [fmol/ml]

17 Czynność skurczowa serca u chorych na RZS leczonych infliximabem

18 Podsumowanie Infliximab podawany w standardowej dawce chorym na RZS, u których nie stwierdza się upośledzonej czynności skurczowej serca powoduje poprawę czynności m. sercowego mierzona tak echokardiograficznie jak i za pomocą biochemicznych wskaźników czynności serca. Poprawę czynności skurczowej serca należy tłumaczyć supresją procesu zapalnego w następstwie zastosowanego inhibitora TNF alfa. Rutynowe oznaczanie ET-1 i BNP może w przyszłości stanowić alternatywę dla wykonywania echokardioigrafii u chorych kwalifikowanych do leczenia antycytokinowego.


Pobierz ppt "Mózgowy peptyd natriuretyczny jako wskaźnik czynności skurczowej serca u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów Przemysław Kotyla, Maciej Lewicki, Olga."

Podobne prezentacje


Reklamy Google