Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mózgowy peptyd natriuretyczny jako wskaźnik czynności skurczowej serca u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów Przemysław Kotyla, Maciej Lewicki, Olga.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mózgowy peptyd natriuretyczny jako wskaźnik czynności skurczowej serca u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów Przemysław Kotyla, Maciej Lewicki, Olga."— Zapis prezentacji:

1 Mózgowy peptyd natriuretyczny jako wskaźnik czynności skurczowej serca u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów Przemysław Kotyla, Maciej Lewicki, Olga Gumkowska Eugeniusz J. Kucharz Katedra Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice

2 1. Solomon DH, Curhan GC, Rimm EB, et al. Cardiovascular risk factors in women with and without rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2004; 50: Olas J, Gajos G, Bucka J, Włoch A i wsp.: Przyczyny śmiertelności sercowo-naczyniowej w grupie pacjentów z eumatoidalnym zapaleniem stawów. Post Dermatol Alergol 2006; 23, 1: 26–30

3 Łańcuch cytokin i komórek odpowiedzialnych za rozwój zapalenia w przebiegu RZS Zaznaczono centralną rolę TNF alfa i IL-1, IL-6) ( Źródło N.E.J.M.)

4 TNF alfa a serce Normalne miokardium nie stwierdza się TNF alfa nie stwierdza się TNF alfa ekspresja receptorów dla TNF alfa ekspresja receptorów dla TNF alfa Niewydolność m. sercowego Pojawienie się znaczących stężeń TNF w m. sercowym Pojawienie się znaczących stężeń TNF w m. sercowym Zmniejszenie gęstości receptorów dla TNF na powierzchni Zmniejszenie gęstości receptorów dla TNF na powierzchni

5 TNF alfa jako wskaźnik niewydolności krążenia

6 Dwufazowe działanie TNF alfa na mięsień serca

7 Czy leczenie anty TNF może być kardiotoksyczne? RENAISSANCE RENAISSANCE RECOVER RECOVER RENEWAL RENEWAL W wymienionych badaniach leczenie niewydolności krążenia za pomocą anty TNF alfa nie przyniosło korzyści w porównaniu do leczenie standardowego, a w badaniu RENEWAL ( infliximab ) pogorszenie czynności serca.

8 Czy leczenie RZS za pomocą inhibitorów TNF alfa jest bezpieczne dla krążenia?

9 Ocena czynności skurczowej serca i biochemicznych wskaźników jego wydolności u chorych z RZS leczonych infliximabem

10 Uzasadnienie (1) Jedną z metod oceny czynności serca jest pomiar frakcji wyrzutowej w czasie badania echokardiograficznego. Jedną z metod oceny czynności serca jest pomiar frakcji wyrzutowej w czasie badania echokardiograficznego. Badanie takie jest względnie trudno dostępne Jako alternatywne badanie można zastosować Jako alternatywne badanie można zastosować Oznaczenie BNP dobra korelacja z czynnością serca, dobra korelacja z czynnością serca, wzrost zapowiada wystąpienie jawnej niewydolności krążenia. wzrost zapowiada wystąpienie jawnej niewydolności krążenia. Podwyższone stężenia spotyka się u chorych z bezobjawowym upośledzeniem czynności serca Podwyższone stężenia spotyka się u chorych z bezobjawowym upośledzeniem czynności serca

11 Uzasadnienie (2) Innym wskaźnikiem biochemicznym jest stężenie endoteliny -1 ET-1 Zwiększenie stężenia endoteliny u chorych z ciężką niewydolnością krążenia (klasa III i IV NYHA) Zwiększenie stężenia endoteliny u chorych z ciężką niewydolnością krążenia (klasa III i IV NYHA) Circulation 1994;89:1580 Circulation 1994;89:1580 J Card Fail 1996; 2: 71 J Card Fail 1996; 2: 71

12 Grupa badana (23 kobiety) wiek 51,3 1,55 lat Długość trwania choroby przed anty TNF 7,1 1,0 lat Średnia dawka MTX 9,3 0,53mg/ tydzień DAS 28 6,2 0,28 Średnia dawka steroidów 5,3 mg (w przeliczeniu na prednizon)

13 Metodyka Ocena echokardiograficzna czynności m. sercowego z oceną EF Ocena echokardiograficzna czynności m. sercowego z oceną EF Oznaczenie stężeń Oznaczenie stężeń endoteliny ET-1, endoteliny ET-1, mózgowego czynnika natriuretycznego pro N-BNP, mózgowego czynnika natriuretycznego pro N-BNP, interleukiny -6 IL-6 interleukiny -6 IL-6

14 Stężenie IL-6

15 Stężenie ET-1

16 Stężenie NT pro BNP 0 M4 M9 M p<0.01 NT-pro BNP [fmol/ml] p<0.01

17 Czynność skurczowa serca u chorych na RZS leczonych infliximabem

18 Podsumowanie 1. Infliximab podawany w standardowej dawce chorym na RZS, u których nie stwierdza się upośledzonej czynności skurczowej serca powoduje poprawę czynności m. sercowego mierzona tak echokardiograficznie jak i za pomocą biochemicznych wskaźników czynności serca. 2. Poprawę czynności skurczowej serca należy tłumaczyć supresją procesu zapalnego w następstwie zastosowanego inhibitora TNF alfa. 3. Rutynowe oznaczanie ET-1 i BNP może w przyszłości stanowić alternatywę dla wykonywania echokardioigrafii u chorych kwalifikowanych do leczenia antycytokinowego.


Pobierz ppt "Mózgowy peptyd natriuretyczny jako wskaźnik czynności skurczowej serca u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów Przemysław Kotyla, Maciej Lewicki, Olga."

Podobne prezentacje


Reklamy Google